profesjonalna dekontaminacja co to jest
Jak leczyć Profesjonalna dekontaminacja? Czym jest urządzają gabinety, by czas w nich spędzony nie.

Czy przydatne?

Definicja Profesjonalna dekontaminacja

Co oznacza PROFESJONALNA DEKONTAMINACJA: Stomatolodzy, dbając o dobre samopoczucie pacjentów, tak urządzają gabinety, by czas w nich spędzony nie kojarzył im się z nieprzyjemnym zabiegiem. Jednak estetyczny wygląd poczekalni i gabinetu, przyjazna atmosfera w czasie wizyty u lekarza to prawie wszystko. Nie mniej istotna, a może i główna, jest również dbałość o czystość i higienę.
Utrzymaniu wysokich standardów higienicznych w pomieszczeniach, gdzie przebywają pacjenci, służyć powinna poprawnie dobrana i przeprowadzona procedura dekontaminacji, a więc ochrony przed drobnoustrojami. Dekontaminacja jest procesem niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych poprzez mycie, dezynfekcję i sterylizację. W artykule zajmiemy się pierwszymi dwoma fazami, a więc myciem i dezynfekcją podłóg i szafek, blatów i wszystkich urządzeń znajdujących powyżej podłogą. Mycie i dezynfekcja Celem mycia i dezynfekcji jest usuwanie zabrudzeń, a następnie - poprzez odkażenie - zlikwidowanie biologicznych czynników chorobotwórczych. Z kolei sam mechanizm mycia decyduje o skuteczności przeprowadzanych w następnej kolejności zabiegów dezynfekcyjnych. by zabieg ten był najbardziej efektywny, musi być przeprowadzany przy użyciu: adekwatnie dobranych, w zależności od powierzchni, preparatów myjących i profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości. Pracownicy powinni być specjalnie przeszkoleni i zachowywać procedury mycia i dezynfekcji, przygotowane poprzez kierownictwo ZOZ-u, czy właściciela gabinetu.Zanim dokonamy zakupu sprzętu do mycia i preparatów chemicznych, należy zastanowić się - jakich produktów i środków potrzebujemy. Zależy to od charakteru przedmiot i jego wielkości. Najwspanialszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie doświadczeń profesjonalnej spółki, która potrafi dostosować je do potrzeb i wymogów konkretnego gabinetu. Jednym z w najwyższym stopniu kompetentnych producentów i dystrybutorów profesjonalnych urządzeń i środków chemicznych jest działająca od powyżej 15 lat spółka MERIDA.Przedstawiciele spółki oferują pomoc techniczną i handlową przy inwentaryzacji obiektu, a również pomogą opracować profesjonalny plan higieny, uwzględniający każdy rodzaj pomieszczenia (co? kiedy?, jak? i czym?). Do ich zadań należy również badanie zużycia preparatów chemicznych i artykułów higienicznych i przeprowadzenie szkolenia z zakresu profesjonalnego utrzymania czystości. Mechanizm dwóch wiader Do utrzymania w czystości powierzchni powyżej podłogą, a więc tych, z którymi pacjent i personel mają bezpośredni kontakt (klamki, wyłączniki, poręcze, i tym podobne) najskuteczniejsze są środki wytworzone na bazie alkoholu. Merida poleca tu zwłaszcza preparat Extra Quick. Wytwór ten sprawdza się w myciu i pielęgnacji powierzchni drewnianych, metalowych i szklanych. Bonus alkoholu izopropylowego sprawia, iż po umyciu powierzchnia błyskawicznie wysycha, jest czysta i bez smug.w razie sporych obiektów, biorąc pod uwagę względy ekonomiczne, bardziej opłaca się zakup środków w formie koncentratów. Należy tu wymienić mechanizm Extra C, w którego skład wchodzą specjalistyczne dozowniki i superkoncentraty chemiczne. Dozowniki ze specjalnym mechanizmem odmierzają konkretną dawkę środka myjącego. Dlatego można uniknąć przedawkowania superkoncentratu, co wpływa znacząco na podniesienie bezpieczeństwa stosowania środków chemicznych i równocześnie pozwala na ich racjonalne zużywanie. Do mycia podłóg warto wykorzystać zbiór sprzątający, składający się z dwóch wiader (na przykład Roll Mop MO3), co pozwala na ekonomiczne użycie preparatu myjącego. Procedura używania tego mechanizmu bazuje na przygotowaniu środka chemicznego, używanego do mycia, w wiadrze niebieskim. Drugie wiadro (czerwone) z czystą wodą służy tylko i wyłącznie do płukania mopa. Dzięki tej prostej procedurze z 8 l roztworu możemy umyć aż 350 – 400 m2 powierzchni. Bardzo ważnym elementem w utrzymaniu czystości w gabinecie stomatologicznym jest szczególna dbałość o sanitariaty. Należy zwrócić uwagę, by w takich pomieszczeniach znajdowały się środki ochrony osobistej pracownika.istotne jest również wykorzystywanie odpowiednich preparatów do bieżącego mycia podłóg i wszystkich innych urządzeń znajdujących się w sanitariatach. Idealnymi środkami, które można tu wykorzystać, są: lekko kwaśny preparat do bieżącego mycia powierzchni powyżej podłogą (((na przykład preparat - Sanitop); wysoko kwaśny - do okresowego usuwania osadów z wnętrza urządzeń sanitarnych (((((na przykład preparat Kalk), czy zasadowy - do mycia powierzchni podłogowych (preparat Unifresh). Procedury i szkolenia Po dokonaniu wyboru środków myjących i zestawów sprzątających, należałoby przeprowadzić szkolenie personelu w technikach utrzymania czystości. spółka Merida służy pomocą swoim klientom, opracowując na ich potrzeby szczegółowe plany higieny. Są one gotową dyrektywą użycia poszczególnych środków myjących. Plan uwzględnia oferowane poprzez firmę preparaty i sprzęt. Ujęte są w nim nazwy produktów, ich pH, planowane dozowanie (rozcieńczenie ilościowe i procentowe), jak także wiadomości o przeznaczeniu danego środka chemicznego, jego wykorzystania i częstotliwości użycia.Oznaczenia kolorystyczne i piktogramy znajdujące się na produktach pozwalają na szybką orientację i lepsze przyswojenie podanych informacji. mechanizm dezynfekcji Celem dezynfekcji jest max. pomniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale. mechanizm ten bazuje na niszczeniu form wegetatywnych mikroorganizmów na przedmiotach i powierzchniach użytkowych. Planując dezynfekcję należy uświadomić sobie, iż nie istnieją uniwersalne preparaty dezynfekcyjne, umożliwiające prowadzenie tego zabiegu w każdym obszarze i na każdej powierzchni. Z racji na wykorzystanie, preparaty dzielimy na: zanurzeniowe – dłuższy czas działania – ponad 15 min.; powierzchniowe – krótszy czas działania - poniżej 15 min.. z racji na zakres działania preparaty dzielimy na: Bakteriobójcze ( B)Grzybobójcze (F)Wirusobójcze (V)Prątkobójcze (Tbc)Sporobójcze (S). z racji na wykorzystaną substancję aktywną preparaty dzielimy na: preparaty na bazie alkoholipreparaty na bazie aldehydówpreparaty na bazie związków fenolowychpreparaty na bazie związków chlorupreparaty na bazie związków nadtlenowych (ozon) W pomieszczeniach, gdzie przebywają pacjenci i personel, wszystkie powierzchnie powinny być dezynfekowane preparatami bakteriobójczymi i grzybobójczymi.Merida proponuje wykorzystanie w takich pomieszczeniach na większości powierzchni preparatu Desitop [B] ( 20 ml/0,98 l wody – czas 5 min.), zaś w toaletach - preparatu Desichlor [B,F] (50 ml/0,95 l wody – czas 5 min.). Poprawna dekontaminacja nie jest procesem trudnym. Pamiętajmy jednak, by:procedury i algorytmy tego procesu znajdowały się w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników, zawsze przestrzegany był mechanizm mycia, a następnie dezynfekcji, a czas dezynfekcji był zachowywany w zależności od stosowanego preparatu. Mechanizmy higieniczne musza być realizowane wedle opracowaną i wdrożoną procedurą (planami higieny) poprzedzoną szkoleniem. Na wszelakie Państwa pytania dotyczące utrzymania czystości i preparatów chemicznych oferowanych poprzez spółkę MERIDA chętnie odpowiedzą przedstawiciele handlowi spółki. Zapraszamy również na witryny internetowe (www.merida.com.pl), gdzie zapoznają się Kraj z pełną ofertą MERIDY. Roman Kurbiel Salamonowicz

Stomatolog Prawa Pacjenta Muszą Być Wywieszone W Gabinecie:
Dentysta pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazuje właścicielom gabinetów i ZOZ-ów opublikowanie praw pacjenta w poczekali gabinetu lekarskiego. Na naszej stronie www.nowygabinet.pl opublikowaliśmy tablice profesjonalna dekontaminacja.
Stomatolog Poszerzona Kaniula:
Dentysta zaprezentowała nową kaniulę, która jest szczególnie sugerowana przy piaskowaniu. Końcówka Kaniuli jest rozszerzona i ma kształt lejka. Dlatego zbiera aż o 20 procent więcej piasku w porównaniu do profesjonalna dekontaminacja.
Stomatolog Parosin:
Dentysta preparat Parosin to zintegrowane połączenie dwu związków chemicznych: nadtlenku wodoru i chlorheksydyny. Substancje te połączono otrzymując, przy w miarę niskim stężeniu, bardzo stabilny i trwały profesjonalna dekontaminacja.
Stomatolog Płyn Do Osuszania I Odtłuszczania Tkanek Zęba:
Dentysta wprowadziła do oferty nowy preparat do osuszania i odtłuszczania kanałów korzeniowych, ubytków zębów przed wypełnieniem i oszlifowanych zębów przed zacementowaniem uzupełnień protetycznych. Dzięki profesjonalna dekontaminacja.
Stomatolog Pieniądze Z Unii Dla Medycyny:
Dentysta regionów: podkarpackiego i podlaskiego zdecydowali się na uruchomienie programów pomocowych z zakresu ochrony zdrowia finansowanych ze środków UE. Regionalne programy operacyjne przewidują wsparcie profesjonalna dekontaminacja.

Czym jest Profesjonalna dekontaminacja znaczenie w Słownik dentystyczny P .

  • Dodano:
  • Autor: