profesjonalna dekontaminacja co to jest
Jak leczyć Profesjonalna dekontaminacja? Czym jest urządzają gabinety, by czas w nich spędzony nie.

Czy przydatne?

Definicja Profesjonalna dekontaminacja

Co oznacza PROFESJONALNA DEKONTAMINACJA: Stomatolodzy, dbając o dobre samopoczucie pacjentów, tak urządzają gabinety, by czas w nich spędzony nie kojarzył im się z nieprzyjemnym zabiegiem. Jednak estetyczny wygląd poczekalni i gabinetu, przyjazna atmosfera w czasie wizyty u lekarza to prawie wszystko. Nie mniej istotna, a może i główna, jest również dbałość o czystość i higienę.
Utrzymaniu wysokich standardów higienicznych w pomieszczeniach, gdzie przebywają pacjenci, służyć powinna poprawnie dobrana i przeprowadzona procedura dekontaminacji, a więc ochrony przed drobnoustrojami. Dekontaminacja jest procesem niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych poprzez mycie, dezynfekcję i sterylizację. W artykule zajmiemy się pierwszymi dwoma fazami, a więc myciem i dezynfekcją podłóg i szafek, blatów i wszystkich urządzeń znajdujących powyżej podłogą. Mycie i dezynfekcja Celem mycia i dezynfekcji jest usuwanie zabrudzeń, a następnie - poprzez odkażenie - zlikwidowanie biologicznych czynników chorobotwórczych. Z kolei sam mechanizm mycia decyduje o skuteczności przeprowadzanych w następnej kolejności zabiegów dezynfekcyjnych. by zabieg ten był najbardziej efektywny, musi być przeprowadzany przy użyciu: adekwatnie dobranych, w zależności od powierzchni, preparatów myjących i profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości. Pracownicy powinni być specjalnie przeszkoleni i zachowywać procedury mycia i dezynfekcji, przygotowane poprzez kierownictwo ZOZ-u, czy właściciela gabinetu.Zanim dokonamy zakupu sprzętu do mycia i preparatów chemicznych, należy zastanowić się - jakich produktów i środków potrzebujemy. Zależy to od charakteru przedmiot i jego wielkości. Najwspanialszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie doświadczeń profesjonalnej spółki, która potrafi dostosować je do potrzeb i wymogów konkretnego gabinetu. Jednym z w najwyższym stopniu kompetentnych producentów i dystrybutorów profesjonalnych urządzeń i środków chemicznych jest działająca od powyżej 15 lat spółka MERIDA.Przedstawiciele spółki oferują pomoc techniczną i handlową przy inwentaryzacji obiektu, a również pomogą opracować profesjonalny plan higieny, uwzględniający każdy rodzaj pomieszczenia (co? kiedy?, jak? i czym?). Do ich zadań należy również badanie zużycia preparatów chemicznych i artykułów higienicznych i przeprowadzenie szkolenia z zakresu profesjonalnego utrzymania czystości. Mechanizm dwóch wiader Do utrzymania w czystości powierzchni powyżej podłogą, a więc tych, z którymi pacjent i personel mają bezpośredni kontakt (klamki, wyłączniki, poręcze, i tym podobne) najskuteczniejsze są środki wytworzone na bazie alkoholu. Merida poleca tu zwłaszcza preparat Extra Quick. Wytwór ten sprawdza się w myciu i pielęgnacji powierzchni drewnianych, metalowych i szklanych. Bonus alkoholu izopropylowego sprawia, iż po umyciu powierzchnia błyskawicznie wysycha, jest czysta i bez smug.w razie sporych obiektów, biorąc pod uwagę względy ekonomiczne, bardziej opłaca się zakup środków w formie koncentratów. Należy tu wymienić mechanizm Extra C, w którego skład wchodzą specjalistyczne dozowniki i superkoncentraty chemiczne. Dozowniki ze specjalnym mechanizmem odmierzają konkretną dawkę środka myjącego. Dlatego można uniknąć przedawkowania superkoncentratu, co wpływa znacząco na podniesienie bezpieczeństwa stosowania środków chemicznych i równocześnie pozwala na ich racjonalne zużywanie. Do mycia podłóg warto wykorzystać zbiór sprzątający, składający się z dwóch wiader (na przykład Roll Mop MO3), co pozwala na ekonomiczne użycie preparatu myjącego. Procedura używania tego mechanizmu bazuje na przygotowaniu środka chemicznego, używanego do mycia, w wiadrze niebieskim. Drugie wiadro (czerwone) z czystą wodą służy tylko i wyłącznie do płukania mopa. Dzięki tej prostej procedurze z 8 l roztworu możemy umyć aż 350 – 400 m2 powierzchni. Bardzo ważnym elementem w utrzymaniu czystości w gabinecie stomatologicznym jest szczególna dbałość o sanitariaty. Należy zwrócić uwagę, by w takich pomieszczeniach znajdowały się środki ochrony osobistej pracownika.istotne jest również wykorzystywanie odpowiednich preparatów do bieżącego mycia podłóg i wszystkich innych urządzeń znajdujących się w sanitariatach. Idealnymi środkami, które można tu wykorzystać, są: lekko kwaśny preparat do bieżącego mycia powierzchni powyżej podłogą (((na przykład preparat - Sanitop); wysoko kwaśny - do okresowego usuwania osadów z wnętrza urządzeń sanitarnych (((((na przykład preparat Kalk), czy zasadowy - do mycia powierzchni podłogowych (preparat Unifresh). Procedury i szkolenia Po dokonaniu wyboru środków myjących i zestawów sprzątających, należałoby przeprowadzić szkolenie personelu w technikach utrzymania czystości. spółka Merida służy pomocą swoim klientom, opracowując na ich potrzeby szczegółowe plany higieny. Są one gotową dyrektywą użycia poszczególnych środków myjących. Plan uwzględnia oferowane poprzez firmę preparaty i sprzęt. Ujęte są w nim nazwy produktów, ich pH, planowane dozowanie (rozcieńczenie ilościowe i procentowe), jak także wiadomości o przeznaczeniu danego środka chemicznego, jego wykorzystania i częstotliwości użycia.Oznaczenia kolorystyczne i piktogramy znajdujące się na produktach pozwalają na szybką orientację i lepsze przyswojenie podanych informacji. mechanizm dezynfekcji Celem dezynfekcji jest max. pomniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale. mechanizm ten bazuje na niszczeniu form wegetatywnych mikroorganizmów na przedmiotach i powierzchniach użytkowych. Planując dezynfekcję należy uświadomić sobie, iż nie istnieją uniwersalne preparaty dezynfekcyjne, umożliwiające prowadzenie tego zabiegu w każdym obszarze i na każdej powierzchni. Z racji na wykorzystanie, preparaty dzielimy na: zanurzeniowe – dłuższy czas działania – ponad 15 min.; powierzchniowe – krótszy czas działania - poniżej 15 min.. z racji na zakres działania preparaty dzielimy na: Bakteriobójcze ( B)Grzybobójcze (F)Wirusobójcze (V)Prątkobójcze (Tbc)Sporobójcze (S). z racji na wykorzystaną substancję aktywną preparaty dzielimy na: preparaty na bazie alkoholipreparaty na bazie aldehydówpreparaty na bazie związków fenolowychpreparaty na bazie związków chlorupreparaty na bazie związków nadtlenowych (ozon) W pomieszczeniach, gdzie przebywają pacjenci i personel, wszystkie powierzchnie powinny być dezynfekowane preparatami bakteriobójczymi i grzybobójczymi.Merida proponuje wykorzystanie w takich pomieszczeniach na większości powierzchni preparatu Desitop [B] ( 20 ml/0,98 l wody – czas 5 min.), zaś w toaletach - preparatu Desichlor [B,F] (50 ml/0,95 l wody – czas 5 min.). Poprawna dekontaminacja nie jest procesem trudnym. Pamiętajmy jednak, by:procedury i algorytmy tego procesu znajdowały się w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników, zawsze przestrzegany był mechanizm mycia, a następnie dezynfekcji, a czas dezynfekcji był zachowywany w zależności od stosowanego preparatu. Mechanizmy higieniczne musza być realizowane wedle opracowaną i wdrożoną procedurą (planami higieny) poprzedzoną szkoleniem. Na wszelakie Państwa pytania dotyczące utrzymania czystości i preparatów chemicznych oferowanych poprzez spółkę MERIDA chętnie odpowiedzą przedstawiciele handlowi spółki. Zapraszamy również na witryny internetowe (www.merida.com.pl), gdzie zapoznają się Kraj z pełną ofertą MERIDY. Roman Kurbiel Salamonowicz

Stomatolog Pieniądze Z Unii Dla Medycyny:
Dentysta regionów: podkarpackiego i podlaskiego zdecydowali się na uruchomienie programów pomocowych z zakresu ochrony zdrowia finansowanych ze środków UE. Regionalne programy operacyjne przewidują wsparcie profesjonalna dekontaminacja.
Stomatolog Palenie A Jama Ustna:
Dentysta listopada obchodzono Międzynarodowy Dzień Rzucania Palenia. Ta okoliczność oraz wprowadzenie w życie całkowitego zakazu palenia w miejscach publicznych mogą stać się dodatkową motywacją do zerwania z profesjonalna dekontaminacja.
Stomatolog Prawa Pacjenta Muszą Być Wywieszone W Gabinecie:
Dentysta pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazuje właścicielom gabinetów i ZOZ-ów opublikowanie praw pacjenta w poczekali gabinetu lekarskiego. Na naszej stronie www.nowygabinet.pl opublikowaliśmy tablice profesjonalna dekontaminacja.
Stomatolog Pozbyć Się Odpadów - Ale Jak?:
Dentysta powstaje rocznie ponad 100 kg odpadów musi być opracowany przez właściciele gabinetu (ZOZ, praktyka) program gospodarki odpadami. Dodatkowo musi być on zatwierdzony przez odpowiednie urzędy rejonowe profesjonalna dekontaminacja.
Stomatolog Pamiętajmy O Rozliczeniu Za Rok 2011:
Dentysta roku należy złożyć kolekcja z tytułu opłat środowiskowych, do 15 marca należy przedłożyć zaświadczenie o odpadach, a do 28 lutego PIT roczny dla pracowników. kolekcja opłat środowiskowych do profesjonalna dekontaminacja.

Czym jest Profesjonalna dekontaminacja znaczenie w Słownik dentystyczny P .

  • Dodano:
  • Autor: