roczny staż konieczny tylko co to jest
Jak leczyć Roczny staż konieczny tylko dla ortodontów? Czym jest zamieszczony na stronach.

Czy przydatne?

Definicja Roczny staż konieczny tylko dla ortodontów

Co oznacza ROCZNY STAŻ KONIECZNY TYLKO DLA ORTODONTÓW: Najnowszy projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zamieszczony na stronach ministerstwa wprowadza zmiany w kwestii specjalizacji lekarzy dentystów. Projektowana klasyfikacja zwiększy na rynku pracy liczbę ekspertów udzielających świadczeń zdrowotnych.
W ocenie skutków regulacji (powołując się na opinię konsultanta krajowego w zakresie ortodoncji) napisano, iż „odbywanie 12 miesięcznego stażu z innych niż ortodoncja dziedzin stomatologii nie jest zasadne”. Dotychczas obowiązujący przepis powodował, iż lekarze występowali o przedłużenie okresu szkolenia i nie przystępowali w określonym terminie do Państwowego Egzaminu Stomatologicznego.
Ustalony zatem trzyletni moment szkolenia bez konieczności odbycia rocznego stażu ma wywołać skrócenie czasu trwania specjalizacji o 25 procent, a w konsekwencji wyszkolenie większej liczby lekarzy w tej specjalności w krótszym czasie – a liczba miejsc szkoleniowych w zakresie ortodoncji jest ograniczona. Wprowadzone w projekcie zmiany obejmują lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalistycznego w zakresie ortodoncji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego w marcu 2012 roku

Stomatolog Reciproc W Intertech Dental:
Dentysta numerze Nowego Gabinetu Stomatologicznego (4/11) opisaliśmy mechanizm Reciproc, pozwalający na opracowanie maszynowe jednym pilnikiem całego kanału korzeniowego. Niestety w tę informację wkradł się roczny staż konieczny tylko dla ortodontów.
Stomatolog RTG Bez Zmian?:
Dentysta się narada dotycząca projektu rozporządzenia MZ w kwestii wykazu świadczeń gwarantowanych w stomatologii. Stomatolodzy  wiążą z tym projektem konkretne oczekiwania, tzn. realizację zapowiedzi, iż owo roczny staż konieczny tylko dla ortodontów.
Stomatolog Rozporządzenie Znowu Zmniejsza Sumy Gwarancyjne:
Dentysta Ministra Finansów dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą ukazało się 22 grudnia 2011 roku. Sumy gwarancyjne, które już wcześniej roczny staż konieczny tylko dla ortodontów.
Stomatolog Ryzykowne Świadczenia Zdrowotne:
Dentysta zabiegu operacyjnego, a także zastosowania metody leczenia lub diagnostyki podwyższonego ryzyka dla pacjenta, lekarz musi udzielić klarownej informacji pacjentowi dotyczącej przeciwwskazań, skutków roczny staż konieczny tylko dla ortodontów.
Stomatolog Rozporządzenie O Dokumentacji Medycznej:
Dentysta wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w kwestii rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, metody jej prowadzenia i przechowywania i wzorów służących roczny staż konieczny tylko dla ortodontów.

Czym jest Roczny staż konieczny tylko znaczenie w Słownik dentystyczny R .

  • Dodano:
  • Autor: