umieść gabinecie tablicę co to jest
Jak leczyć Umieść w gabinecie tablicę o zakazie palenia? Czym jest na terenie zakładów opieki.

Czy przydatne?

Definicja Umieść w gabinecie tablicę o zakazie palenia

Co to znaczy: Wedle przepisami palenie wyrobów
tytoniowych jest zakazane na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w
pomieszczeniach innych obiektów, gdzie są udzielane świadczenia zdrowotne
(gabinety funkcjonujące jako praktyki lekarskie). To sukces ostatnich zmian w
ustawie. Nieprzestrzeganie regulaminów grozi mandatem w wysokości 500 zł.
Sam zakaz palenia
skierowany jest w pierwszej kolejności do palaczy (pacjentów i lekarzy). Jednak nowe
wymagania mają także właściciele i zarządzający. Z jednej strony może on
zadecydować, iż część obiektu używana jest w celach mieszkalnym (indywidualne pokoje) i tą
część ma prawo wyłączyć spod tego zakazu. W pozostałej części budynku musi
umieścić informujące o zakazie palenia w widocznych miejscach.
Niepodporządkowanie się temu nakazowi będzie kosztować 2 000 zł

Czym jest Umieść w gabinecie tablicę o znaczenie w Słownik dentystyczny U .