więcej czasu dostosowanie co to jest
Jak leczyć Więcej czasu na dostosowanie ZOZ-ów? Czym jest na dostosowanie się do nowych regulaminów.

Czy przydatne?

Definicja Więcej czasu na dostosowanie ZOZ-ów

Co to znaczy: Nie do końca 2012 roku, lecz o trzy lata dłużej mają ZOZ-y na dostosowanie się do nowych regulaminów w kwestii wymogów sanitarnych, które zostały określone w 2006 roku w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
Gazeta Prawna informuje, iż Ministerstwo Zdrowia zgodziło się na przesunięcie daty, do której wszystkie zakłady opieki zdrowotnej muszą spełniać obowiązki techniczne i sanitarne określone poprzez ministra w rozporządzeniu z 2006 roku. Rozporządzenie przewidywało, iż musi to nastapić do 31 grudnia 2012 r. NZOZ-y, które aby tego aby nie uczyniły nie mogłyby udzielać świadczeń zdrowotnych.
{mosmodule module=google}w czasie konsultacji nad nowelizacją rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia zgodziło się nie tylko na złagodzenie części wymagań, lecz także na wydłużenie okresu dostosowawczego o trzy lata. To znaczy, iż właściciele szpitali, przychodni i gabinetów, działających w ramach NZOZ-ów mają na to czas do końca 2015 roku. Związek Powiatów Polskich, który negocjował przesunięcie terminu wdrożenia wymagań, proponował przedtem, by świadczeniodawcy mieli na to czas do końca 2022 roku. Na to jednak nie zgodził się resort zdrowia - informuje gazeta

Czym jest Więcej czasu na dostosowanie znaczenie w Słownik dentystyczny W .