większe prawa poszkodowanych co to jest
Jak leczyć Większe prawa dla poszkodowanych pacjentów? Czym jest Pacjenta skróci czas oczekiwania.

Czy przydatne?

Definicja Większe prawa dla poszkodowanych pacjentów

Co to znaczy: Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta skróci czas oczekiwania pacjentów na odszkodowania (pomiędzy 4 a 7 miesięcy) i zmniejszy wydatki postępowania, a również ogranicza max. kwotę odszkodowania. Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska poparła zmiany zawarte w nowelizacji, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2012.
 
 
W noweli zostały określone max. stawki odszkodowań na: -100 tys. zł w razie zakażenia, uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia pacjenta; -300 tys. zł. w razie śmierci pacjenta. Także spadkobiercy (aczkolwiek nie we wszystkich przypadkach) będą mogli złożyć wniosek o określenie zdarzenia medycznego.
Ustawa definiuje zjawisko medyczne jako:
• zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
• uszkodzenie ciała,
• rozstrój zdrowia,
• śmierć,
• będące następstwem niezgodnych z wiedzą medyczną: diagnozy, leczenia albo wykorzystania produktu leczniczego.
Dopiero czas pokaże, jak sprawdzi się w Polsce ten przepis, który został zaczerpnięty z modelu obowiązującego w Skandynawii

Czym jest Większe prawa dla znaczenie w Słownik dentystyczny W .