zęby następnego pokolenia co to jest
Jak leczyć Zęby następnego pokolenia w opałach?? Czym jest minimum potrzebnego do zdania Lekarsko.

Czy przydatne?

Definicja Zęby następnego pokolenia w opałach?

Co to znaczy: Powyżej 1/3 stażystów nie uzyskała w sesji wiosennej 2011 r. minimum potrzebnego do zdania Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Do egzaminu przystąpiło w całym państwie 768 lekarzy stażystów, w tym nie zdało go 215 (uzyskali mniej niż 111 punkt) Średni rezultat egzaminu wyniósł 121 punktów.
Max. rezultat to 169 (osiągnięty na Uniwersytetach Poznańskim i Warszawskim), a min. - 53 punkty. Egzamin zdawało 262 lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu, ze średnim rezultatem egzaminu 119.9 punkt)), min. rezultat to 44, a
max. - 165. Max. liczba punktów, jaką można było uzyskać, to 198. Komisja Egzaminacyjna unieważniła 2 pytania egazaminacyjne. (IN)

Czym jest Zęby następnego pokolenia w znaczenie w Słownik dentystyczny Z .