zmiany zmiany zmiany co to jest
Jak leczyć Zmiany, zmiany, zmiany...? Czym jest lekarza i lekarza dentysty (z 5.XII.1996 r.

Czy przydatne?

Definicja Zmiany, zmiany, zmiany...

Co to znaczy: Ostatni projekt rządu
nowelizujący ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(z 5.XII.1996 r.) przewiduje likwidację stażu podyplomowego i zastąpienie
go praktycznymi zajęciami na V roku studiów dentystów, a również likwidację LDEP,
które – jak stwierdza Ministerstwo Zdrowia – nie sprawdzają praktycznych
zdolności. Egzaminy końcowe będą czekać dentystów pod koniec IV roku
studiów. Projekt podkreśla także konieczność dostosowania studiów do
wymagań - stąd studia na kierunku lekarsko-dentystycznym
trwać będą min. 5 lat (teoria + praktyka)

Czym jest Zmiany, zmiany, zmiany znaczenie w Słownik dentystyczny Z .