kontroli co to jest
Jak leczyć ZOZ-y do kontroli!? Czym jest małopolskim. Lecz gdyby wyniki były niezadowalające być.

Czy przydatne?

Definicja ZOZ-y do kontroli!

Co to znaczy: ZOZ-y i NZOZ-y do
kontroli. Na razie tylko w woj. małopolskim. Lecz gdyby wyniki były
niezadowalające być może akcja obejmie cały państwo. Wojewoda małopolski zarządził kontrolę wszystkich
placówek medycznych znajdujących się w rejestrze. Dotyczy to także placówek
niepublicznych.
Kontrola ma na celu
sprawdzenie poprawności dokumentacji ZOZ-ów. Okazuje się, iż wybrane placówki
nie wywiązują się na przykład z aktualizowania
danych w rejestrze (mają na to 14 dni od daty zaistnienia zmiany). Kontroli
podlegać będą: zgodność zapisów w rejestrze z rzeczywistością, kwalifikacje
kadry kierowniczej, spełniane wymagań regulaminów sanitarnych, stan techniczny
obiektów i przygotowanie do udzielania nagłej pomocy.
Można się
spodziewać, iż w razie niezadowalających wyników kontroli akcja obejmie
również następne województwa

Czym jest ZOZ-y do kontroli znaczenie w Słownik dentystyczny Z .