Alkohol zwiększa ryzyko co to jest
Leczenie Alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia nadciśnienia. Definicja: Mimo poznania systemu.

Czy przydatne?

Definicja Alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia nadciśnienia

Co to jest: Mimo poznania systemu powstawania nadciśnienia tętniczego, naukowcy ciągle ustalają nowe czynniki ryzyka tej dolegliwości. W wielu opracowaniach porusza się problem wpływu alkoholu na wartości ciśnienia. Przy pomiarze ciśnienia tętniczego podaje się dwie wielkości: wyższą - odpowiadającą ciśnieniu skurczowemu i niższą - odpowiadającą ciśnieniu rozkurczowemu. Przy wartościach 140/90 i ponad rozpoznaje się nadciśnienie tętnicze.Dr FlĂĄvio Danni Fuchs z Hospital de ClĂ­nicas de Porto Alegre w Brazylii badał w ramach dużego programu Atherosclerosis Risk in Communities zależność pomiędzy ilością i typem spożywanego alkoholu a ryzykiem pojawienia się nadciśnienia tętniczego. Artykuł na ten temat opublikowano na łamach najnowszego wydania czasopisma Hypertension.W badaniu brały udział osoby w wieku 45-64 lat bez dolegliwości niedokrwiennej serca i nadciśnienia tętniczego najpierw badania. Po 6-letnim okresie obserwacji ponownie sprawdzano u nich wartości ciśnienia tętniczego. Od wszystkich uczestników badania zbierano wiadomości o ilości spożywanego alkoholu. Następnie dokonano analizy zebranych danych.Wykazano, iż osoby spożywające spore ilości alkoholu (w ilości ponad 210 g etanolu na tydzień) są w większym stopniu zagrożone wystąpieniem nadciśnienia w porównaniu z abstynentami. Okazało się, iż także małe i umiarkowane spożywanie alkoholu powiększa zagrożenie chorobą nadciśnieniową w ekipie mężczyzn rasy czarnej.Wyniki badania wskazują, iż proste pytanie o liczba spożywanego alkoholu może pomóc w wyodrębnieniu ekipy osób zagrożonych pojawieniem się nadciśnienia. Wykrycie nadciśnienia we inicjalnym stadium jest ważne, bo ta regularnie lekceważona dolegliwość stanowi czynnik ryzyka wielu dalszych powikłań, jak dolegliwość niedokrwienna serca wspólnie z zawałem i udar mózgu

Czym jest Alkohol zwiększa ryzyko znaczenie Słownik leczenie A .