Analogi insuliny przełom w co to jest
Leczenie Analogi insuliny przełom w terapii. Definicja: Od dziesięcioleci trwają prace nad.

Czy przydatne?

Definicja Analogi insuliny przełom w terapii

Co to jest Analogi insuliny przełom w terapii: Od dziesięcioleci trwają prace nad modyfikowaniem preparatów insuliny w celu zmiany szybkości ich wchłaniania z tkanki podskórnej do krwi. Rozwiązałoby to istotny postulat terapeutyczny – skuteczne obniżenie wzrostu poziomu glukozy we krwi po posiłku i utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy pomiędzy posiłkami i w nocy. Najnowszymi i bardzo skutecznymi preparatami są uzyskane sposobem rekombinacji DNA analogi insulin. Czym są analogi insuliny Analogi są pochodnymi insuliny, uzyskanymi w drodze biotechnologii. Od insuliny ludzkiej różnią się jednym albo kilkoma aminokwasami. Zmiana cząsteczki spowodowała zmianę właściwości, związanych raczej z ich wchłanianiem się z tkanki podskórnej do krwi, czego konsekwencją jest przyspieszenie działania (analogi błyskawicznie działające) albo jego równomierne wydłużenie (analogi długo działające). Analogi insuliny umożliwiają lepsze leczenie cukrzycy przez zapobieganie wzrostowi poziomu cukru po posiłku, tak zwany glikemii poposiłkowej i lepsze pokrycie zapotrzebowania na insulinę poprzez całą dobę. Jak to działa Analogi błyskawicznie działające – dzięki zmianom w budowie cząsteczki insuliny nie „sklejają” się ze sobą i występują w tak zwany roztworach monomerycznych. Dlatego raptem pośrodku kilku min. wchłaniają się z tkanki do krwi. Dzięki tym analogom minimalizuje się poziom cukru po posiłku (zobacz ramka). Analogi długo działające – po wstrzyknięciu pozostają pod skórą tworząc tak zwany depot, z którego bardzo bez pośpiechu, pośrodku 12 – 24 godz., bardzo równomiernie uwalniają się niewielkie ilości preparatu (((zobacz ramka). Analogi długo działające stanowią bazę naśladującą fizjologiczne wydzielanie insuliny pomiędzy posiłkami i w nocy. Korzyści ze stosowania analogów Analogi błyskawicznie działające bardzo efektywnie zmniejszają nadwyżki glukozy we krwi, które występują po posiłku. To bardzo istotne, ponieważ tak zwana hiperglikemia poposiłkowa odpowiada za postęp miażdżycy naczyń krwionośnych – bardzo poważnego powikłania cukrzycy. Analogi przeciwdziałają hipoglikemiom, tzn. ograniczają znaczące i groźne spadki poziomu glukozy we krwi dzięki: 1) bardzo krótkiemu działaniu analogów błyskawicznie działających, w rezultacie których minimalizuje się niebezpieczeństwo kumulacji poszczególnych dawek insuliny nawet przy częstych wstrzyknięciach, 2) bardzo stabilnemu, bezszczytowemu działaniu analogów długo działających (wykres działania przebiega płasko) Analogi przeciwdziałają późnym powikłaniom przez zapewnienie ogólnie lepszego wyrównania cukrzycy. Do najczęstszych powikłań należą: - dolegliwości układu krążenia (zawał serca, udar mózgu) - uszkodzenie oczu (retinopatia cukrzycowa), - stopa cukrzycowa, - uszkodzenie nerek (nefropatia cukrzycowa), - uszkodzenie nerwów (neuropatia cukrzycowa). Analogi znacznie poprawiają jakość życia osób z cukrzycą albowiem: 1) pozwalają zmniejszyć liczbę posiłków – na skutek krótkiego szczytu działania stężenie analogu we krwi błyskawicznie się obniża do poziomu podstawowego, dlatego można wyeliminować dodatkowe posiłki i przekąski, które mają ochronić pacjenta przed wystąpieniem hipoglikemii (znacznym i groźnym spadkiem poziomu glukozy we krwi), 2) pozwalają zjeść coś na co mamy ochotę, na przykład ciastko, gdyż istnieje sposobność dodatkowego podania 1, 2 jednostek błyskawicznie działającego analogu, 3) są wygodne w stosowaniu – analogi błyskawicznie działające wchłaniają się bardzo błyskawicznie, można więc je wstrzykiwać bezpośrednio przed posiłkiem (nie jest potrzebne zachowanie 30-45-minutowej przerwy pomiędzy wstrzyknięciem a początkiem posiłku, jak w razie insuliny ludzkiej), 4) istnieje łatwa modyfikacja dawki – w zależności od wielkości posiłku, można podawać je bezpośrednio po posiłku bez szkody dla wyrównania glikemii. Rodzaje analogów insuliny: Analogi błyskawicznie działające Analogi długo działające Analogi dwufazowe
Przyczyny Aktywność Zawodowa Po Zawale:
Objawy jak istotna w powrocie do zdrowia jest aktywność zawodowa. 59% Polaków twierdzi, iż osoba po zawale powinna zrezygnować z aktywności zawodowej co najmniej na rok – wynika z raportu TNS OBOP analogi insuliny przełom w terapii.
Przyczyny Aktywność Fizyczna:
Objawy fizyczna minimalizuje stężenia cholesterolu LDL, cholesterolu całkowitego poprzez co minimalizuje ryzyko wystąpienia wielu przewlekłych schorzeń, takich jak:dolegliwość wieńcowanadciśnienie analogi insuliny przełom w terapii.
Przyczyny Anoreksja Wywołuje Zmiany W Strukturze Mózgu:
Objawy które jako nastolatki cierpiały na anoreksję, wykryto zmiany w strukturze i objętości mózgu. Anoreksja jest groźną chorobą prowadzącą, w niektórych sytuacjach nawet do śmierci. Znacząco częściej analogi insuliny przełom w terapii.
Przyczyny Amputacja:
Objawy oddzielenie od ciała innych jego części np nos, ręka, noga najczęściej jest rezultatem przygniecenia poprzez ciężki element albo zadziałania ostrego przedmiotu na dystalne części ciała najczęściej analogi insuliny przełom w terapii.
Przyczyny Aktywność Ułatwia Zasypianie:
Objawy są aktywne pośrodku dnia, mają większe problemy z zaśnięciem. Wedle badaniami przeprowadzonymi poprzez Nowozelandczyków każda godzina spędzona w sposób nieaktywny, opóźnia zaśnięcie o trzy minuty analogi insuliny przełom w terapii.

Czym jest Analogi insuliny przełom w znaczenie Słownik leczenie A .

  • Dodano:
  • Autor: