Astma - plaga cywilizacji co to jest
Leczenie Astma - plaga cywilizacji. Definicja: Rozmowa z prof. dr. hab. med. Piotrem Kuna.

Czy przydatne?

Definicja Astma - plaga cywilizacji

Co to jest: Rozmowa z prof. dr. hab. med. Piotrem Kuna, internistą i alergologiem, Prezydentem Elektem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,Profesorem Kliniki Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Co tj. astma? Jak rozpoznać tę chorobę? Jakie są jej symptomy? Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, która prowadzi do obturacji oskrzeli, a więc do ich zwężenia i upośledzenia przepływu powietrza. Obturacja jest rezultatem skurczu mięśni gładkich i obrzęku błony śluzowej oskrzeli i gromadzeniu nadmiernej ilości wydzieliny w drogach oddechowych. Te wszystkie czynniki prowadzą do pogorszenia drożności dróg oddechowych, co chory na astmę odczuwa zwykle jako duszność. Lecz częstymi symptomami astmy są również świsty („granie” w piersiach) przy oddychaniu i napadowy, zwykle suchy, męczący kaszel. Choroby te pojawiają się najczęściej nad ranem albo w nocy, w trakcie wysiłku, w czasie przeziębień albo pod wpływem różnorodnych tak zwany nieswoistych czynników środowiskowych, takich jak dym tytoniowy, zapach farb, lakierów, perfum czy nawet przy smażeniu tłuszczu. Z kolei do tak zwany swoistych czynników środowiskowych wywołujących choroby u chorych na astmę należą liczne alergeny. Powodują one choroby tylko u osób uczulonych. Innymi słowy, jeżeli ktoś jest uczulony na kurz, to pod jego wpływem dostanie napadu duszności, nie mniej jednak świetnie będzie tolerował pyłki traw. Natomiast pacjent na pyłki traw nie będzie mógł w momencie pylenia opuszczać domu, lecz za to nie będzie mu przeszkadzał kurz. Najczęstsze alergeny to pyłki traw, drzew, chwastów, krzewów, roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt i zarodniki pleśni. Napady astmy mogą wywoływać również czynniki fizyczne, jak na przykład nagła zmiana temperatury powietrza, szybkie oddychanie przy zdenerwowaniu albo wysiłku, a nawet w okresie śmiechu. Do rozpoznania dolegliwości niezbędny jest precyzyjnie zebrany wywiad, badanie lekarskie i spirometria ( a więc badanie czynności układu oddechowego) rozszerzona o odpowiednie testy (tak zwaną próbę rozkurczową, a czasem próbę prowokacyjną).Jak poważnym problemem społecznym jest aktualnie astma na świecie i dlaczego?Astma oskrzelowa jest aktualnie najczęstszą chorobą przewlekłą u dzieci i młodzieży i bardzo częstą chorobą u dorosłych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, iż cierpi na nią 100-150 mln osób. Wydatki powiązane z astmą przewyższają na całym świecie łączne wydatki gruźlicy i zakażenia HIV/AIDS. Astma jest czwartą natomiast powodem nieobecności w pracy. Skutkuje więcej nieobecności dzieci i młodzieży w szkole niż jakakolwiek inna chroniczna dolegliwość. Co trzeci dorosły pacjent był pośrodku ostatnich 3 miesięcy na zwolnieniu na skutek astmy. Dwóch na trzech chorych na astmę odczuwa symptomy dolegliwości co najmniej 2-3 razy w tygodniu. Dwóch na pięciu odczuwa je każdego dnia. Astma jest bardzo częstą powodem leczenia szpitalnego w wieku dziecięcym. Niepokojący jest błyskawiczny przyrost zachorowań na astmę, prowadzi on do podwajania się liczby chorych co 10-15 lat. W ostatnich latach zakończono 2 spore badania epidemiologiczne dotyczące astmy. Pierwsze z nich nazwane ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) – międzynarodowe badania nad występowaniem astmy i alergii u dzieci, prowadzone było w kilkudziesięciu państwach u dzieci do 14. roku życia. Badania były prowadzone w 155 ośrodkach w 56 państwach świata. Stwierdzono, iż między badanymi państwami istnieją nawet 15-krotne różnice w częstości występowania astmy. Najczęściej astma występuje u dzieci w: Australii, Nowej Zelandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii – sięgając nawet 29,1 procent do 32,2 procent W ekipie dzieci młodszych najczęściej symptomy astmy występują w Australii, Brazylii, Nowej Zelandii, Kostaryce i Panamie, sięgając nawet 32,1 procent W badaniach epidemiologicznych prowadzonych pod moim kierunkiem w Klinice Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi astmę wykryto u 24,2 procent dzieci mieszkających w centrum miasta Łodzi i u 7,1 procent dzieci mieszkających na wsi. W ekipie osób dorosłych symptomy astmy miało ok. 14 procent mieszkańców centrum miasta i raptem 3,5 procent mieszkańców wsi. Tak więc w regionach wiejskich w Polsce częstość astmy jest blisko 4-krotnie mniejsza niż w zanieczyszczonym centrum dużego miasta. Podobnie wysoką częstość zachorowań na astmę obserwowano również w Gdańsku, Warszawie i Krakowie. Bardzo istotne znaczenie mają prace, gdzie wykazano przyrost zachorowań na astmę pośrodku ostatnich kilkudziesięciu lat. Tari Haahtela udowodnił, iż wciągu 23 lat częstość astmy w Finlandii wzrosła 6 razy. Badania były prowadzone na ekipie 900 tys. poborowych do fińskiej armii i zastosowano aktualnie te same kryteria diagnostyczne, które stosowano 23 lata przedtem do oceny występowania astmy. Podobne dane pochodzą ze Szkocji i innych państw rozwiniętych. Analizując czynniki, które mogą być odpowiedzialne za ten gwałtowny postęp astmy, bierze się pod uwagę: zanieczyszczenie powietrza spalinami silników samochodowych (w szczególności silniki Diesla), narażenie na dym tytoniowy, pochodzenie socjalne, miesiąc urodzenia, stopień narażenia na alergeny, rozmiar rodziny, sposób odżywiania, szczepienia zapobiegające chorobom zakaźnym. Niewątpliwie astma występuje częściej w państwach o wysokiej stopie życiowej i regularnie mówi się, iż jej postępowi sprzyja zachodni styl życia, ( a więc cywilizacja.W jaki sposób leczy się astmę? W zależności od stopnia nasilenia choroby chorobowych, częstości napadów duszności ich siły i zmian wartości spirometrycznych astmę dzielimy na sporadyczną, przewlekłą lekką, przewlekłą umiarkowaną i przewlekłą ciężką. Astma sporadyczna wymaga tylko doraźnego podawania β2 mimetyków szybkodziałających (preparaty salbutamolu, formoterolu, fenoterolu i terbutaliny), lecz zaostrzenia tej postaci dolegliwości leczymy tak jak astmę przewlekłą. Przez wzgląd na coraz lepszym zrozumieniem roli zapalenia w tej chorobie, aktualnie zaleca się leczenie astmy przewlekłej kombinacjami leków o działaniu przeciwzapalnym i rozkurczającym mięśnie gładkie oskrzeli. Do ekipy leków o działaniu przeciwzapalnym służących w astmie zaliczamy w pierwszej kolejności tak zwany glikokortykosteroidy wziewne, słabsze działanie przeciwzapalne wykazują doustne leki antyleukotrienowe. Do głownych leków objawowych służących w przewlekłym leczeniu astmy należą β2-agoniści w pierwszej kolejności preparaty długodziałające, które należy bezwzględnie łączyć ze sterydami wziewnymi. Pozostałe preparaty β2-agonistów działają błyskawicznie i krótko, i nie powinny być aktualnie służące w przewlekłym leczeniu, tylko doraźnie do przerwania napadu duszności. Inne leki objawowe to cholinolityki, które stosuje się jako leczenie wspomagające. Jak w takim razie powinna wyglądać najlepsza leczenie? Dobierając najlepszy zbiór leków do leczenia astmy trzeba pamiętać, jakie są główne cele leczenia. w pierwszej kolejności chodzi o całkowite ustąpienie albo max. opanowanie objawów astmy, o przywrócenie prawidłowej czynności płuc i zapobieganie zaostrzeniom dolegliwości i postęp utrwalonych zmian obturacyjnych. Chodzi również o osiągnięcie powyższych celów dzięki jak najmniejszej ilości leków podawanych jeden albo dwa razy na dzień, o utrzymanie dobowej zmienności PEF poniżej 20 procent i o unikanie albo max. ograniczenie objawów niepożądanych spowodowanych stosowanymi lekami. Astma oskrzelowa jest chorobą przewlekłą i zwykle trwa całe życie, bardzo regularnie dotyczy dzieci. Zatem bezpieczeństwo stosowanego leczenia i unikanie objawów niepożądanych nabiera wyjątkowego znaczenia przy rozważaniach dotyczących wyboru rodzaju terapii. Jak wspomniałem przedtem, w astmie sporadycznej rekomendowane jest jedynie leczenie krótkodziałającymi β2-mimetykami, lecz nie wszyscy specjaliści akceptują ten pogląd. Wiadomo, iż nawet w tej postaci astmy stwierdza się w oskrzelach zmiany zapalne charakterystyczne dla cięższych postaci astmy. Sugeruje to, iż od początku rozpoznania astmy powinien być służący lek przeciwzapalny. W astmie łagodnej o przebiegu przewlekłym bez wątpienia istnieją wskazania do stosowania leków przeciwzapalnych, u tych chorych należy wykorzystać niską dawkę sterydu wziewnego i β2-agonistę szybkodziałającego. W wybranych sytuacjach ( symptomy niepożądane po sterydach, brak zgody chorego na leczenie sterydami i tym podobne) lek antyleukotrienowy doustnie i doraźnie szybkodziałającego β2-agonistę. Wymienione dwie ekipy chorych na astmę stanowią powyżej 60 procent chorych. Zatem przewarzająca część chorych na astmę powinna na stałe stosować jeden z leków przeciwzapalnych i taka forma leczenia jest zwykle wystarczająca poza okresami zaostrzeń. Chcę podkreślić, że aktualnie idealne wyniki leczenia w astmie przewlekłej uzyskuje się łącząc sterydy wziewne z długodziałającymi β2-agonistami. W Polsce zarejestrowane są aktualnie dwa takie preparaty: Symbicort i Seretide.W licznych badaniach wykazano wysoką skuteczność tych leków i ich przewagę nad dotychczas stosowanymi lekami. Wynika z nich, iż jednoczasowe podawanie obu leków – wziewnego glikokortykosteroidu i długodziałającego β2-mimetyku z jednego inhalatora jest, przynajmniej równie skuteczne jak ich łączne wykorzystywanie z osobnych inhalatorów i skuteczniejsze od stosowania wyższych dawek glikokortykosteroidów. Niewątpliwą korzyścią wynikającą z takiego połączenia poza synergią w działaniu obu leków jest znaczące uproszczenie terapii dla pacjentów. Istnieją dowody na to, iż im bardziej skomplikowany model leczenia, tym częściej występuje problem niestosowania się do zaleceń lekarskich, a to natomiast prowadzi do pogorszenia kontroli astmy, ciężkich zaostrzeń, a nawet zgonów. Wiadomo, iż astma ma długoletni przebieg i skłonność do nawrotów, a choroby z różnym nasileniem utrzymują się zazwyczaj poprzez całe życie. Chorzy na astmę wymagają stałej opieki medycznej, lecz regularnie, gdy poczują się lepiej, przestają przyjmować leki albo o nich zapominają. Aż 85 procent pacjentów chce przyjmować mniej preparatów, a 82 procent woli leczyć się lekami w mniejszych dawkach, najlepiej dzięki jednego inhalatora. Czy taka leczenie jest możliwa?Astma oskrzelowa jest chorobą na całe życie. Przebiega jednak z okresami zaostrzeń i remisji. Systematyczne branie leków ma najważniejsze znaczenie dla jej przebiegu, bo pozwala na uzyskanie trwałej poprawy, a nawet całkowite ustąpienie choroby. Leki powinny być jednak służące cały czas, nawet wtedy kiedy nie ma objawów dolegliwości. Wielu chorych tego nie rozumie. W dobrych ośrodkach zajmujących się leczeniem astmy prowadzona jest nauka chorych, którym tłumaczymy pomiędzy innymi, dlaczego nie wolno przerywać leczenia, nawet gdy chory nie ma choroby. Wspominałem o nowych możliwościach leczenia astmy dzięki takich preparatów, jak Symbicort czy Seretide. Ich wielką zaletą jest fakt podawania dwóch bardzo efektywnych leków z jednego inhalatora. Czyli potwierdzam, leczenie, o jakiej pani mówi, jest możliwa i wręcz rekomendowana. Teoretycznie uproszczenie leczenia poprzez pomniejszenie liczby służących inhalatorów może korzystnie wpłynąć na wypełnianie poprzez pacjentów zaleceń lekarskich i pośrednio poprawić kontrolę astmy i zmniejszyć wydatki jej leczenia.Jakie są zalety elastycznej terapii skojarzonej w porównaniu do sztywnego dawkowania leków i monoterapii? Czy można powiedzieć, iż leczenie skojarzona to prawdziwy przełom w leczeniu astmy? Tak leczenie skojarzona jest przełomem w leczeniu astmy. Wprowadzenie do jej leczenia wziewnych glikokortykosteroidów, a następnie długodziałających β2-mimetyków znacząco zmieniło obraz i przebieg tej dolegliwości. Dzięki tym lekarstwom astma jest lepiej kontrolowana, mniej jest zaostrzeń, wolniej postępuje dolegliwość, mniej jest pacjentów opornych na leczenie, pomniejszyła się procentowo liczba chorych z ciężką i umiarkowaną astmą oskrzelową, minimalizuje się liczba powikłań posterydowych dzięki możliwości redukcji ich dawki po dołączeniu długo działającego β2-mimetyku, poprawia się jakość życia pacjentów preparatów astmą. Powstanie preparatów złożonych jest wielkim rozwojem w leczeniu astmy. Z przeprowadzonych badań wynika, iż aż do 80 procent pacjentów nie przestrzega zaleceń lekarskich, a odsetek jest tym większy, im bardziej skomplikowany jest model leczenia. Brak przestrzegania zaleceń prowadzi do pogorszenia przebiegu astmy, niejednokrotnie potrzeby leczenia szpitalnego, a nawet wzrostu ryzyka zgonu na skutek tej dolegliwości. Skuteczność i bezpieczeństwo terapii wspólnie z jasnym dla pacjenta i akceptowalnym poprzez niego schematem leczenia są elementami, od których zależy powodzenie prowadzonej terapii. Zarówno Symbicort Turbuhaler, jak i Seretide Dysk taką szansę lekarzom i pacjentom stwarzają. Z tym iż dawkowanie Symbicortu jest bardziej elastyczne; poza podawaniem w jednej niewielkiej stałej dawce można ten lek podawać większych dawkach w przypadku potrzeby. Takie dawkowanie obniża wydatki leczenia, lecz skutkuje również lepszą kontrolę dolegliwości i pomniejszenie liczby zaostrzeń astmy.Leczenie astmy jest drogie dla pacjentów i dla budżetu państwa. Nowoczesne terapie mogą jednak przynieść wymierne oszczędności finansowe i doskonałe efekty terapeutyczne. Dlaczego więc takie terapie nie są powszechnie służące? Roczne całkowite wydatki leczenia astmy oskrzelowej w Unii Europejskie i państwach stowarzyszonych oszacowano na powyżej 20 mld euro, ( a więc ok. 80 mld złotych, z czego 6,5 mld euro to wydatki bezpośrednie (2,1 miliardy euro – hospitalizacje; 2,7 – leczenie ambulatoryjne; 1,7 – immuno- i farmakoterapia), a aż 13,9 mld to wydatki pośrednie powiązane z absencją chorobową w pracy i w szkole, inwalidztwem i zgonami na skutek astmy. Z raportu fińskiego ministerstwa zdrowia wynika, iż roczny wydatek leczenia chorego z ciężką astmą jest w Finlandii 13 razy wyższy niż pacjenta z astmą łagodną, a roczne opłaty powiązane z leczeniem 20 procent chorych, u których rozpoznano astmę ciężką stanowią aż 80 procent wszystkich wydatków ponoszonych poprzez kraj na diagnostykę i leczenie astmy. Najdroższe jest leczenie szpitalne. W Stanach Zjednoczonych aż 51,2 procent kosztów na leczenie astmy stanowią wydatki powiązane z hospitalizacją, 10,5 procent z pomocą doraźną, 18,4 procent z leczeniem ambulatoryjnym, a 19,9 procent to dotacje do leków. Tak więc poprawa skuteczności leczenia astmy uzyskiwana poprzez wprowadzenie do leczenia preparatów złożonych powinna przynieść oszczędności w bezpośrednich ( pomniejszenie wydatków leczenia zaostrzeń, liczby porad ambulatoryjnych i hospitalizacji i związanych z nimi wydatków) i pośrednich (( pomniejszenie absencji chorobowej, przypadków inwalidztwa i przedwczesnych zgonów) kosztach leczenia. aktualnie we wszystkich państwach UE (z wyjątkiem Polski), w stanach zjednoczonych ameryki, Kanadzie, Australii, a nawet w Rosji i na Ukrainie preparaty Symbicort i Seretide są refundowane poprzez ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ to się zwyczajnie opłaca. Niestety, w Polsce te preparaty nie są refundowane, a ich cena uniemożliwia szerokiej rzeszy chorych dostęp do tej ekipy nowoczesnych leków. Źródło: Rubikon

Czym jest Astma - plaga cywilizacji znaczenie Słownik leczenie A .