Bezdech zwiększa ryzyko co to jest
Leczenie Bezdech zwiększa ryzyko śmierci. Definicja: Wskutek zaniku przepływu powietrza w drogach.

Czy przydatne?

Definicja Bezdech zwiększa ryzyko śmierci

Co to jest: Wskutek zaniku przepływu powietrza w drogach oddechowych w czasie snu może dojść do poważnych uszkodzeń serca i układu krążenia. Na podstawie obserwacji, prowadzonych poprzez naukowców z amerykańskiego Narodowego Instytutu Badań nad Sercem, Płucami i Krwią (NHLBI) stwierdzono, iż bezdech wiąże się ze powiększonym prawdopodobieństwem zgonu niepowiązanym z żadnym określonym czynnikiem ryzyka. Naukowcy zauważyli, iż niebezpieczeństwo śmierci u osób dorosłych w wieku między 30 a 60 lat powiększa się dwa do trzech razy. Ryzyko było połączone wyłącznie z bezdechem i nie zależało w żaden sposób od wieku, płci, parametru masy ciała (BMI), układu sercowo – naczyniowego ani ogólnego stanu zdrowia. w czasie badań naukowcy obserwowali poprzez prawie 14 lat grupę 1522 osób. Każda z nich w chwili zdiagnozowania zaburzeń snu, dzięki standardowych testów, cieszyła się idealnym zdrowiem. Wśród pacjentów, którzy przerwali leczenie, parametr umieralności wzrastał. Zaobserwowano także, iż istnieje pięciokrotne wyższe ryzyko śmierci na skutek zaburzeń układu sercowo-krążeniowego w porównaniu z statystykami dotyczącymi populacji amerykańskiej. Wnioski płynące z badań jasno określają ważną potrzebę powiększenia nakładów na inicjalną diagnozę i leczenie bezdechu. Szybkie wykrycie może zapobiec przedwczesnej śmierci

Czym jest Bezdech zwiększa ryzyko znaczenie Słownik leczenie B .