Bezsenność trzeba leczyć pod co to jest
Leczenie Bezsenność trzeba leczyć pod kontrolą lekarza. Definicja: Rozmowa z prof. dr. hab. med.

Czy przydatne?

Definicja Bezsenność trzeba leczyć pod kontrolą lekarza

Co to jest Bezsenność trzeba leczyć pod kontrolą lekarza: Rozmowa z prof. dr. hab. med. Zbigniewem Nowickim z Zakładu Psychiatrii Biologicznej w Katedrze Chorób Psychicznych AM w Gdańsku Dorota Linke-Drzyżdżyk: Panie Profesorze, ile osób na świecie choruje na bezsenność? prof. Zbigniew Nowicki: Szacunki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) podają, iż na skutek bezsenności cierpi ok. jedna trzecia populacji świata. Dorota Linke-Drzyżdżyk: A jak przypadek kształtuje się w Polsce? prof. Zbigniew Nowicki: W Polsce jest podobnie. W badaniach przeprowadzonych w 2000 roku odsetek cierpiących na bezsenność wynosił 34 procent Niestety, w relacji do badań wcześniejszych obserwujemy, iż problem narasta. Dorota Linke-Drzyżdżyk: Czy bezsenność jest poważną chorobą? prof. Zbigniew Nowicki: Tak. Istnieją postacie bezsenności, które są zapowiedzią poważnej dolegliwości. Wszyscy doświadczamy także bezsenności okazjonalnych, takich, które powiązane są z naszym stanem emocjonalnym. Mogą one wystąpić np. wtedy, gdy mamy jakieś zmartwienie. Dorota Linke-Drzyżdżyk: A zatem, których postaci bezsenności z pewnością nie powinniśmy lekceważyć? prof. Zbigniewem Nowickim: W najwyższym stopniu powinniśmy obawiać się bezsenności, która przejawia się we inicjalnym rannym budzeniu. To jest jeden z objawów różnicujących tak zwane depresje endogenne, które wiążą się nawet z ryzykiem straty życia. Z kolei inne typy bezsenności, w szczególności te, które charakteryzują się trudnościami w zasypianiu, są zazwyczaj natury nerwicowej i nie niosą ze sobą zagrożenia dla życia. Nie znaczy to jednak, iż możemy je lekceważyć. Zawsze warto skonsultować swój problem z lekarzem. Dorota Linke-Drzyżdżyk: Jakie mogą być skutki bezsenności? prof. Zbigniew Nowicki: Z bezsennością wiążą się poważne wydatki socjalne i ekonomiczne. Osoby cierpiące na zaburzenia snu częściej korzystają z usług medycznych, częściej są nieobecne w pracy, pracują mniej wydajnie, rzadziej awansują. Udowodniono również wpływ bezsenności na wypadki drogowe czy przy pracy. Dolegliwość ta wpływa także znacznie na ogólne pogorszenie stanu zdrowia. Dorota Linke-Drzyżdżyk: Czy znane są badania na temat wydatków ekonomicznych bezsenności? prof. Zbigniew Nowicki: Z amerykańskich obliczeń wynika, iż tamtejsze społeczeństwo poniosło w jednym z analizowanych lat wydatki bezsenności szacowane na 92-107 mld dolarów. Z tego ok. 40 mld to wydatki spadku wydajności pracy, 17-27 mld - opłaty z tytułu różnego rodzaju wypadków komunikacyjnych, a 15,4 mld - wydatki bezpośrednie leczenia bezsenności. Jak widać, skala problemu jest wielka. Aczkolwiek nie ma polskich danych na ten temat, na pewno bezsenność wiąże się ze znacznymi kosztami ekonomicznymi także w naszym państwie. Dorota Linke-Drzyżdżyk: Kiedy możemy stwierdzić, iż jesteśmy chorzy na bezsenność? Jakie są symptomy dolegliwości? prof. Zbigniew Nowicki: Obowiązująca do niedawna pojęcie mówiła, iż bezsenność musi się przejawiać trudnościami w zasypianiu lub utrzymywaniu snu albo we inicjalnym rannym budzeniu. symptomy te miały występować co najmniej trzy razy w tygodniu poprzez przynajmniej miesiąc. Aktualnie w definicji bezsenności decyzyjny jest obiekt subiektywny, a więc samopoczucie pacjenta. Dorota Linke-Drzyżdżyk: Czy z bezsenności można się wyleczyć? Co jest główne w terapii? prof. Zbigniew Nowicki: W pierwszej kolejności doktor musi określić przyczynę bezsenności. W wypadku kiedy będziemy mieli do czynienia z tak zwany bezsennością wtórną w relacji do depresji, to możemy z całą stanowczością stwierdzić, iż zespół depresyjny wraz symptomem bezsenności ustąpi. Zdarzają się również, aczkolwiek rzadko, postacie bezsenności, które są oporne na leczenie, jednakże i w tym przypadku medycyna dysponuje formami pomocy. Dorota Linke-Drzyżdżyk: Mimo iż diagnoza jest w razie bezsenności taka istotna, lekarze pierwszego kontaktu rzadko pytają pacjentów o sen. Dlaczego? prof. Zbigniew Nowicki: To rzeczywiście problem. Niedostateczna znajomość zagadnień snu i jego zaburzeń wśród lekarzy wynika w pierwszej kolejności z faktu, iż w programie studiów medycznych temu tematowi poświęca się zbyt niewiele uwagi. Podobnie jak w naszym państwie, problematyka snu i jego zaburzeń wraz ze zgubnymi skutkami dla zdrowia nie znajduje odzwierciedlenia w programach nauczania wielu państw - o podobnym do naszego poziomie cywilizacyjnym. Dorota Linke-Drzyżdżyk: Kluczowym przesłaniem akcji "Śpij dobrze!", która się dopiero co rozpoczęła, jest hasło, iż bezsenność należy leczyć pod kontrolą lekarza... prof. Zbigniew Nowicki: Tak. Ta akcja ze wszech miar zasługuje na popularyzowanie, na oklaski... Dorota Linke-Drzyżdżyk: a więc uważa Pan Prof., iż jest potrzebna... prof. Zbigniew Nowicki: Bezwzględnie jest potrzebna. Pacjenci nie mówią o bezsenności, a lekarze o nią nie pytają. Problem istnieje z jednej i z drugiej strony. Dlatego nigdy nie za sporo mówienia o tej choroby. Dorota Linke-Drzyżdżyk: Na koniec chciałabym zapytać, czego Pan Prof. sobie życzy w życiu zawodowym w nowym roku? prof. Zbigniew Nowicki: To trudne pytanie. Nie jestem na nie przygotowany, lecz z uwagi na fakt, iż obiektem rozmowy są kwestie powiązane z zaburzeniami snu, życzyłbym sobie, chociaż nie mam jeszcze zasadniczych kłopotów ze snem, tak aby zaistniały warunki do tworzenia poradni zaburzeń snu. Dotychczas w Polsce jest ich raptem kilka, a skala problemu jest wielka. Chciałbym również, aby w sposób radykalny wzrosła świadomość, i to w całym naszym społeczeństwie, potrzeb w dziedzinie diagnozowania i leczenia zaburzeń snu. Dorota Linke-Drzyżdżyk: Dziękuję za rozmowę
Przyczyny Białka:
Objawy fundamentalną strukturą we wszystkich żywych komórkach. Używane są one w budowie hormonów, układów transportujących krwi i enzymów. Białka to związki organiczne, które syntetyzowane są poprzez bezsenność trzeba leczyć pod kontrolą lekarza.
Przyczyny Bierne Palenie Zabójcze Dla Dzieci:
Objawy dym tytoniowy w większości przypadków mają we krwi równie wysoki poziom tlenku węgla jak palący dorośli. Zdarza także, iż przy długotrwałej ekspozycji, we krwi dzieci oznaczane są ilości wielokrotnie bezsenność trzeba leczyć pod kontrolą lekarza.
Przyczyny Bez Względu Na Wiek...:
Objawy ile masz lat możesz wprowadzić do swojego życia pewne zasady i zakazy, które jeżeli służące często, pozwolą zminimalizować ryzyko wystąpienia raka sutka. Oto one: Antyrakowe zalecenia ćwicz bezsenność trzeba leczyć pod kontrolą lekarza.
Przyczyny Budowa Zębów:
Objawy zamocowane są w jamach kości (zębodołach) dzięki specjalnego aparatu zawieszeniowego i ulegają one zamianie tylko raz pośrodku życia nie mniej jednak początkowo wyrzyna się uzębienie mleczne w ilości bezsenność trzeba leczyć pod kontrolą lekarza.
Przyczyny Badania Pierwszej Szczepionki Przeciwko HIV:
Objawy Tajlandii, 6 letnie badanie etapy III dotyczące szczepionki przeciwko HIV jest punktem zwrotnym w badaniach. Sanofi Pasteur, dział szczepionek Ekipy Sanofi-Aventis notowanej na giełdach w Paryżu bezsenność trzeba leczyć pod kontrolą lekarza.

Czym jest Bezsenność trzeba leczyć pod znaczenie Słownik leczenie B .

  • Dodano:
  • Autor: