Cele terapii co to jest
Leczenie Cele terapii. Definicja: Istotą każdej terapii jest sformułowanie celów- powinny być.

Czy przydatne?

Definicja Cele terapii

Co to jest: Istotą każdej terapii jest sformułowanie celów- powinny być określone w sposób dokładny, szczegółowy. Warunkiem powodzenia każdej terapii jest konsekwentne dążenie do osiągnięcia przyjętych celów. Narzędziem pomocnym na drodze do ich realizacji jest przestrzeganie zasad i sposobów postępowania pozostających w zgodzie z zamiarami osoby podejmującej leczenie. Następujące cele przyświęcają dobrym programom leczenia: Zaprzestanie brania Do programu dobrego leczenia odwykowego wchodzi sporo strategii, które zorientowane są na pomoc w zaprzestaniu przyjmowania narkotyków. Punktem wyjścia jest oczyszczenie organizmu osoby poddanej leczeniu z substancji psychoaktywnych. Można to osiągnąć lub w trakcie pobytu w specjalnym pełnodobowym ośrodku, lub w domu, kiedy jest sprawdzana okresowymi testami na obecność narkotyków. Testy te są powtarzane poprzez cały moment leczenia. W procesie leczenia należy poprzez cały czas pamiętać o złożonej naturze systemu uzależnienia. Właściwością wspólną wszystkich substancji uzależniających jest pewna powtarzalna sekwencja. Pierwszym wywoływanym poprzez nie skutkiem farmakologicznym jest stan przyjemności afektywnej. Stosunkowo używania, dochodzi do pojawienia się tolerancji afektywnej- preparat traci swą moc wywoływania przyjemnego stanu emocjonalnego. W celu kompensowania tego stanu, osoby zażywają coraz większe dawki. Z powodu przyjmowanie narkotyków zawsze prowadzi do ciągłego zmniejszania się przyjemności afektywnej i nasilania objawów abstynencyjnych aż do pojawienia się uczucia paniki (dysforia). U podłoża opisanego cyklu leży zdarzenie tak zwany nabytej motywacji- osoba uczy się, iż złe samopoczucie można zniwelować zażywając ponownie substancję i tak dochodzi do narodzin cyklu nałogowego. Konsekwencją jest strata kontroli nad używaniem substancji psychoaktywnej. Dobry program leczenia pozwala takiej osobie rozwijać nowy- czysty styl życia. Techniki, które wzmacniają oporność danej osoby na narkotyki i uczą zmiany kierunku uwagi na inne zajęcia, które nie wiążą się z używaniem narkotyków. Poprawa codziennego życia Innym wielkim zadaniem, które stawiają się dobre ośrodki odwykowe jest poprawa zdolności codziennego życia. strata kontroli nad używaniem substancji uzależniających jest zachowaniem nieadaptacyjnym, które z czasem zakłóca funkcjonowanie człowieka w sferze zawodowej, socjalnej, fizycznej albo emocjonalnej. Symptomy abstynencyjne regularnie utrudniają wykonywanie obowiązków w pracy, w szkole albo w domu. Programy terapeutyczne by przyniosły pomoc osobom leczonym powinny od nowa uczyć zachowań, które pomogą danej osobie w odnowie stosunków z kochanymi osobami, czy w innych istotnych przypadkach życiowych- w pracy, w szkole, etc. Rozwiązywanie problemów psychologicznych Dobry program leczenia to taki, który prócz zajmowania się samym uzależnieniem, także zwraca uwagę na problemy natury psychologicznej. Oddziaływania psychologiczne oparte są na zasadach społeczności terapeutycznych przy równoczesnym wykorzystaniu różnych technik psychoterapeutycznych. Programy terapeutyczne są zindywidualizowane i składają się z wielu faz o różnym stopniu trudności. regularnie, ludzie nadużywający narkotyków mają dodatkowo jakieś zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, zaburzenia lękowe czy schizofrenia. Np., w jednym badaniu dowiedziono, iż powyżej 70% ludzi nadużywających narkotyki ma co najmniej jedno zaburzenie psychiczne. Dlatego w dobrym programie terapii wiadomo, iż żadne zaburzenia psychiczne, jeżeli wystąpią, jest właściwie leczone. Rozwiązywanie problemów medycznych Dodatkowo, dobry program leczenia bierze pod uwagę problemy medyczne, które mogą się rozwinąć wskutek nadużywania narkotyków. Np., narkomani -- szczególnie ci, którzy wstrzykują sobie narkotyki -- mają powiększone ryzyko zakażenia się jakąś chorobą, taką jak AIDS, wirusowe zapalenie wątroby, czy gruźlica. Dlatego istotne jest, by w dobrym programie terapii, w razie wystąpienia żadnych problemów medycznych są one właściwie leczone. Zapobieganie nawrotom Profilaktyka nawrotów jest integralną częścią procesu leczniczego. Zapobieganie nawrotom do zgubnego nałogu jest ostatnim ogromnym celem każdej dobrej terapii. Programy mają za zadanie uczyć planów postępowania w przypadkach "głodu" narkotyków. Idealne efekty na wymiarze utrzymywania abstynencji przynosi leczenie w ośrodkach rehabilitacyjnych. Osoby leczone w ten sposób uzyskują dłuższe okresy abstynencji w porównaniu z leczonymi innymi metodami. Złe samopoczucie, obniżony nastrój, marzenie narkotyku, stres wywołany sytuacją zewnętrzna oto najczęstsze powody nawrotów. Najwięcej jest ich pośrodku pierwszego miesiąca abstynencji

Czym jest Cele terapii znaczenie Słownik leczenie C .