Cholesterol uszkadza co to jest
Leczenie Cholesterol uszkadza zastawki serca. Definicja: Każdy wie, iż nadmiar cholesterolu wpływa.

Czy przydatne?

Definicja Cholesterol uszkadza zastawki serca

Co to jest: Każdy wie, iż nadmiar cholesterolu wpływa niekorzystnie na naczynia krwionośne, przyczyniając się do rozwoju miażdżycy. Najnowsze badania przeprowadzone poprzez naukowców z King Fahd National Guard Hospital in Riyadh w Arabii Saudyjskiej i naukowców z Loma Linda University w Loma Linda w Kaliforni mówią, iż cholesterol wpływa niekorzystnie na zastawki serca, odgrywające ważną rolę w utrzymywaniu prawidłowego przepływu krwi. Odkładanie się cholesterolu może prowadzić do zwężenia zastawki aorty. Zastawka aortalna oddziela lewą komorę serca od aorty największej tętnicy w organiźmie człowieka. W okresie skurczu krew wypływa z lewej komory do aorty. W okresie rozkurczu komory lewej zastawka aortalna zapobiega cofaniu się krwi z aorty do serca.W badaniach wzięło udział 132 mężczyzn i 38 kobiet w wieku 62 do 80 lat. W tym czasie osoby te były poddawane badaniu echokardiograficznemu, które pozwalało uwidocznić struktury serca ( w tym zastawki) i ocenić ich funkcje.W raporcie opublikowanym 30 maja 2000r w Circulation: Journal of the American Heart Association Naukowcy stwierdzili, iż uszkodzenia zastawek pojawiały się częściej u mężczyzn palących papierosy. Lecz prócz tego okazało się, iż podwyższone wartości cholesterolu także wpływają na progresję zastawkowej wady serca.Dr Ramdas Pai mówi: „Strategie jakie lekarze stosują by zapobiec postępowi miażdżycy mogą zapobiegać niektórym wadom zastawkowym serca”

Czym jest Cholesterol uszkadza zastawki znaczenie Słownik leczenie C .