Choroba Alzheimera co to jest
Leczenie Choroba Alzheimera. Definicja: Na świecie na chorobę Alzheimera cierpi powyżej 11 mln.

Czy przydatne?

Definicja Choroba Alzheimera

Co to jest Choroba Alzheimera: Na świecie na chorobę Alzheimera cierpi powyżej 11 mln ludzi. W Polsce choruje na nią około 250 tys., co odpowiada na przykład liczbie mieszkańców Gdyni. Dolegliwość Alzheimera wywołana jest odkładaniem się w mózgu dwóch patologicznych białek (beta-amyloidu i białka tau), co prowadzi do straty umiejętności pełnienia poprawnych funkcji poprzez komórki, a w rezultacie do ich śmierci. Wskutek tego w chorobie Alzheimera mamy do czynienia z:zanikiem mózgunieprawidłowym przekazywaniem informacji między poszczególnymi komórkami nerwowymiW pięćdziesięciu procentach otępienie starcze jest wywołane chorobą Alzheimera. Dolegliwość ta jest zwyrodnieniową, postępującą i nieuleczalną chorobą mózgu, która wpływa na pamięć, myślenie i życie emocjonalne. Powyższy mechanizm w mózgu osoby chorej trwa sporo lat (10-20) przed wystąpieniem objawów dolegliwości. Przyjmuje się, iż dopiero strata ok. 60-80% komórek nerwowych w ważnych dla mechanizmów poznawczych częściach mózgu determinuje zaburzeniami obserwowanymi w chorobie Alzheimera. Stadia dolegliwości Alzheimera:stadium inicjalne – trudności w formułowaniu myśli, doborze słów. Chory nie kończy rozpoczętych zdań. Ma rosnące zaburzenia pamięci na przykład zapomina, iż się z kimś umówił, nie pamięta nazwisk, zdarzeń z niedawnej przeszłości, lecz jeszcze dobrze pamięta wydarzenie dawno minione. Unika kontaktów, ukrywa własne problemy z pamięciąstadium średnie – zaburzenia pamięci są coraz głębsze, chory zapomina wykonywać znane mu czynności, nie poznaje członków rodziny, ma zaburzenia w okresie i przestrzeni, regularnie nie potrafi czytać i pisać. Pacjent może być agresywny i musi być pod stałą kontrolą, bo po wyjściu z domu może się zagubić. Nie kontroluje potrzeb fizjologicznych.stadium późne – głębokie zaburzenia pamięci prowadzą do zupełnego braku samodzielności. Chory wymaga karmienia, mycia, ubierania. Chory przestaje chodzić, leży i wymaga pielęgnacji. Dolegliwość Alzheimera należy do otępień pierwotnych o nieustalonych powodach. Mimo wielu badań nadal brak w pełni potwierdzonej listy czynników ryzyka zachorowania na nią. Główne czynniki ryzyka to:wiek chorego (ryzyko zachorowania podwaja się najczęściej po 65 roku życia, aczkolwiek znane są przypadki zachorowań u osób 40-sto i 50-cio letnich),uwarunkowania genetyczne, rodzinne występowanie dolegliwości Alzheimera,- dolegliwości naczyń (miażdżyca, nadciśnienie tętnicze),przebyte urazy głowy.Opieka nad chorym i obraz jego życiaOsoba cierpiąca na chorobę Alzheimera wymaga stałej opieki i sporo poświęcenia ze strony rodziny i najbliższego otoczenia. Należy pamiętać, iż z chorobą tą zmagają się nie tylko sami pacjenci, lecz w pierwszej kolejności osoby najbliższe, a więc opiekunowie, którzy najczęściej są również osobami starszymi, chorującymi także na inne schorzenia. Opiekunowie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa choremu, powinni przygotować w odpowiedni sposób mieszkanie, jednak zmiany nie mogą być gwałtowne, by nie spowodować uczucia zagubienia i nie przestraszyć chorego. Sugeruje się, by oznakować trasy pomiędzy pomieszczeniami domowymi, które powinny być również opisane i oznaczone graficznie, pozwala to zapobiec błądzeniu pacjenta. Chorzy regularnie niepotrzebnie krzątają się po domu, wykonują bezcelowe czynności na przykład mycie czystych naczyń, nie należy im wówczas przeszkadzać, ani wyjaśniać bezsensowności tych działań.Chory może tracić poczucie czasu, myli mu się dzień z nocą, niezbędne jest zatem niejednokrotne przypominanie mu o porze dnia, o nazwie danego miesiąca, czy pory roku. Istotne, by informować go o pogodzie, tym samym opiekun pomaga choremu w orientacji i buduje poczucie bezpieczeństwa. regularnie zdarza się, iż chory przestaje rozpoznawać osoby ze swojego najbliższego otoczenia, tak więc opiekunowie powinni pamiętać o podpisywaniu zdjęć w ramkach ( na przykład Piotr – twój wnuczek). Istotne, by zasłaniać w domu lustra, osoba chora może z czasem nie rozpoznawać swojego odbicia i traktować siebie jako obcego. Wspólnie z narastaniem dolegliwości wzrasta także agresja i drażliwość pacjenta. W późniejszym stadium dolegliwości zdarza się, że osoba cierpiąca na chorobę Alzheimera myśli, iż wydarzenia na ekranie telewizora dzieją się realnie wokół niego.W znaczny sposób utrudniona jest komunikacja chorego z bliskimi osobami. Coraz trudniej wyrazić choremu własne uczucia i myśli, nie pamięta on słów i nie rozumie, co się do niego mówi. Z tego względu bardzo istotne jest utrzymywanie kontaktu wzrokowego w czasie rozmowy, należy dawać osobie chorej sygnały pozawerbalne - uśmiechy, pozytywna mimika, dotyk, mówienie spokojnym, optymistycznym tonem.W ostatniej fazie dolegliwości, pacjent traci kompletnie zdolności samodzielnego funkcjonowania, wymaga stałej opieki, karmienia, mycia, ubierania, nie kontroluje działania jelit i pęcherza moczowego, narastają trudności w połykaniu. Najczęstszą powodem śmierci w chorobie Alzheimera są infekcje.Opiekun nie może zapominać o sobie i o swoich potrzebach, tym bardziej, iż najczęściej to jest także osoba starsza, borykającą się z wieloma chorobami. Konieczne są zatem pomoc i wsparcie osób trzecich. Opieka nad pacjentem stanowi poważne obciążenie tymczasowe, fizyczne, materialne, lecz w pierwszej kolejności psychiczne.Leczenie dolegliwości AlzheimeraWszystkie dostępne aktualnie sposoby leczenia dolegliwości Alzheimera to leczenie objawowe. Służące leki spowalniają przebieg dolegliwości i opóźniają pojawienie się nowych objawów. Mimo dostępności powyżej 200 różnych środków przeznaczonych do leczenia dolegliwości Alzheimera, tylko nieliczne z nich mają udowodnione działanie terapeutyczne. Jedynym leczeniem powszechnie uznanym za skuteczne są inhibitory esterazy acetylocholinowej (AChEI). Kurację należy rozpocząć jak najwcześniej, gdyż powiększa to szanse chorego na dłuższe utrzymanie samodzielności. Skutkiem leczenia inhibitorami (AChEI) jest również pomniejszenie występujących zaburzeń zachowania. Wyniki badań wskazują, iż stosując AChEI można uzyskać zatrzymanie postępów dolegliwości na moment powyżej dwóch lat. W Polsce dostępne są aktualnie trzy substancje czynne z tej ekipy (AchEI):donopezil (Donepex, Aricept, Cobnition, Yasnal),riwastigmina (Exelon),galantamina (Reminyl).Leczenie dolegliwości Alzheimera nie należy do najtańszych. Powszechne jest w Polsce diagnozowanie poprzez lekarzy POZ tej dolegliwości, lecz niestety z jednoczesnym nieprzepisywaniem leków. regularnie doktor wiedząc, że pacjent, skromny emeryt nie wykupi lekarstw, nie przypisuje leku albo nie kieruje nawet chorego do specjalisty. Piśmiennictwo:Poradnik dla opiekunów z chorobą Alzheimera – Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą AlzheimeraChoroba Alzheimera w teorii i praktyce klinicznej - Maria Barcikowska, Adam Bilikiewicz, Biblioteka Neurologii Praktycznej, Lublin. 2004
Przyczyny Ciąża - Przewodnik Dla Mężczyzn:
Objawy stanowią ogromne przeżycie emocjonalne dla rodziców. Niosą ze sobą szereg poważnych zmian w życiu rodziny. Jeśli zastanawiasz się jak Ty i Twoja żona sprostacie temu wyzwaniu, powinniście wiedzieć choroba alzheimera.
Przyczyny Ciąża, Dziecko I Alkohol:
Objawy ciąży wypijesz choćby kieliszek wina albo jedno piwo, twoje nienarodzone dziecko wypije wspólnie z Tobą. Jego organizm nie ma żadnego systemu obronnego, który uchroniłby je przed skutkami działania choroba alzheimera.
Przyczyny Cukrzyca - Groźna Choroba Naszej Cywilizacji:
Objawy przewlekłą chorobą, spowodowaną niepoprawną produkcją insuliny w komórkach trzustki albo nieprawidłowym działaniem insuliny. Insulina to hormon obniżający poziom cukru we krwi. Symptomem tych choroba alzheimera.
Przyczyny Czym Jest Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu B:
Objawy wątroby (WZW) typu B, zwane kolokwialnie żółtaczką wszczepienną, czy także żółtaczką typu B jest jedną z najpoważniejszych i najgroźniejszych chorób zakaźnych. Wirusem WZW typu B zakażamy się o sporo choroba alzheimera.
Przyczyny Choroby Tętnic Obwodowych A Niedobór Witaminy C:
Objawy kończyn regularnie powiązane są z zaawansowaną miażdżycą i stanem zapalnym toczącym się w obrębie naczyń. Niektórzy naukowcy sugerują, iż nadmierna odpowiedź zapalna organizmu może być związana z choroba alzheimera.

Czym jest Choroba Alzheimera znaczenie Słownik leczenie C .

  • Dodano:
  • Autor: