Choroba poza domem na co to jest
Leczenie Choroba poza domem, na urlopie lub w delegacji .... Definicja: Gdy dolegliwość zaskoczy.

Czy przydatne?

Definicja Choroba poza domem, na urlopie lub w delegacji ...

Co to jest Choroba poza domem, na urlopie lub w delegacji ...: Gdy dolegliwość zaskoczy poza domem, idziemy do najbliższego, miejscowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (poz)*. Doktor ten nie ma prawa odmówić nam leczenia, a fundamentalne badania diagnostyczne poprzez niego zlecone są bezpłatne. Za wykonane usługi zapłaci mu miejscowa kasa chorych, która rozliczy się z naszą kasą. W bardzo wyjątkowej sytuacji: gdyby okazało się, iż konieczna jest natychmiastowa pomoc, można skorzystać z pomocy lekarza albo szpitala nie mającego kontraktu z kasą. W takim przypadku musimy sami opłacić usługę, mamy jednak prawo ubiegania się o przynajmniej częściowy zwrot poniesionych wydatków. tak aby kasa chorych mogła nam zwrócić wydane kapitał, trzeba przedstawić jej rachunek za usługę i udowodnić, iż natychmiastowa pomoc była niezbędna, a nie było możliwości skorzystania z usług lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Kasa zwraca wydatki tylko do średniej wysokości ceny, jaka za daną usługę obowiązuje na jej terenie. Kolonie i obozy Organizator zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży ma wymóg zapewnienia opieki medycznej we własnym zakresie. Gdy zajdzie potrzeba, zatrudniony poprzez organizatora doktor kolonijny albo pielęgniarka udzielają świadczeń z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Nie wyklucza to: możliwości skorzystania z pomocy doraźnie świadczonej poprzez miejscowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej*. Trzeba tylko sprawdzić, czy doktor udzielający pomocy jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego**. Wtedy pomoc będzie bezpłatna, gdyż kasy chorych rozliczą się pomiędzy sobą doktor w sprawozdaniu dla kasy przedstawi listę osób przyjezdnych, którym udzielił pomocy. Przed wyjazdem na wypoczynek: zaświadczenie, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, by dziecko uczestniczyło w koloniach albo obozie, wydaje bezpłatnie doktor podstawowej opieki zdrowotnej. W karcie kolonijnej rodzic powinien umieścić informację, do której kasy chorych dziecko należy i podać numer PESEL dziecka. Dokumenty- co okazać lekarzowi? Wyjeżdżając zabieramy dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Może to być każdy dotychczasowy dokument, uprawniający do bezpłatnego leczenia: istotna legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja szkolna albo studencka, studencka książeczka zdrowia, odcinek emerytury albo renty, książeczka RUM, dowód koszty składki, identyfikacyjna karta magnetyczna. W ostateczności wystarczy: złożyć lekarzowi oświadczenie na piśmie o tym, iż jest się ubezpieczonym. Oświadczenie powinno zawierać nasze imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania i nazwę kasy chorych, do której należymy. Pisemne złożenie takiego oświadczenia uprawnia do uzyskania nieodpłatnej pomocy medycznej. Mamy jednak wymóg pośrodku 3 dni przedstawić lekarzowi dokument, potwierdzający uprawnienie do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Wizyta u specjalisty - czy potrzebne jest skierowanie? W przypadku nagłej potrzeby możemy skorzystać z rady specjalisty również poza terenem naszej kasy chorych. Istotne, by był to doktor ubezpieczenia zdrowotnego**. Bez skierowania idziemy na wizytę do: ginekologa, położnika, stomatologa, dermatologa, wenerologa, onkologa i psychiatry. Jeżeli dolegliwość wymaga pomocy innego specjalisty, potrzebne jest skierowanie od lekarza poz. To on nas bada i decyduje, czy leczenie specjalistyczne jest potrzebne i jakiej specjalności doktor powinien się nami zająć. Pacjenci, którzy są pod stałą opieką lekarza-specjalisty, wyjeżdżając na dłużej mogą go poprosić o wystawienie skierowania na przejęcie leczenia (w koniecznym zakresie) w trakcie wyjazdu. W przypadku wypadku, zatrucia, urazu, stanu zagrożenia życia albo porodu, doktor-specjalista ma wymóg przyjąć nas bezpłatnie bez skierowania - nawet jeżeli nie mamy przy sobie żadnego dokumentu. Dotyczy to każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego**, niezależnie od tego, gdzie przyjmuje. Pogotowie Kiedy je wezwać: pogotowie ratunkowe udziela natychmiastowej, bezpłatnej pomocy w przypadku wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania albo nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia. W takiej sytuacji wzywamy karetkę (tel. 999) lub, jeżeli to możliwe, sami udajemy się do szpitala. Szpital nie ma wtedy prawa żądać skierowania ani od lekarza poz, ani z pogotowia. Nie bójmy się dzwonić po pogotowie! jeżeli dyspozytor odmówi wysłania karetki, żądajmy kontaktu z lekarzem pogotowia. W wątpliwych sytuacjach decyzję podejmuje doktor. koszty: Pogotowie ma prawo pobierać koszty tylko za nieuzasadnione wezwania. jeżeli tak się stanie, żądajmy rachunku ze szczegółowym opisem usługi. Jest on konieczny, by złożyć odwołanie u kierownika stacji albo w kasie chorych. Apteka, recepty, leki ... Każda apteka i pkt. apteczny na terenie państwie ma wymóg zrealizowania właściwie wypisanej, ważnej recepty. Na recepcie musi być wskazana kasa chorych, do której należy pacjent i numer kontraktu przychodni albo lekarza z kasą. Recepty są istotne: na antybiotyki i z pomocy doraźnej - 7 dni, pozostałe - 30 dni. UWAGA: gdy lek jest drogi, możemy poprosić aptekarza o jego tańszy odpowiednik. Ząb. Gdy zaboli na wyjeździe... Udajemy się do najbliższego czynnego albo dyżurującego gabinetu, który ma kontrakt z kasą. Może to być również pogotowie stomatologiczne. doktor udzieli nam pomocy nieodpłatnie, w ramach stomatologicznych świadczeń standardowych (znieczulenie jest nieodpłatne). Stomatolodzy z innych kas chorych leczą nam zęby tylko w nagłych sytuacjach, nie prowadzą leczenia zachowawczego! Uwaga: Kasa chorych nie zwraca pieniędzy za rachunki z gabinetów, które nie mają z nią kontraktu i za leczenie ponadstandardowe! * doktor podstawowej opieki zdrowotnej (poz) odmiennie doktor pierwszego kontaktu. Może być nim internista albo doktor dla rodziny, a dla dzieci również doktor pediatra. jeżeli chcemy, by doktor poz leczył nas nieodpłatnie, musi być on równocześnie lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego. ** doktor ubezpieczenia zdrowotnego każdy doktor (poz i specjalista), który ma podpisaną umowę (in. kontrakt) z kasą chorych albo pracuje w placówce, z którą kasa podpisała umowę. Lekarze ubezpieczenia zdrowotnego mogą przyjmować pacjentów w przychodniach, szpitalach, prywatnych praktykach i gabinetach. Za leczenie ubezpieczonych pacjentów lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego płaci kasa chorych
Przyczyny Choroby Reumatyczne - Istotny Problem Społeczny:
Objawy Europarlamentarzystów wywodząca się z różnych środowisk politycznych i państw członkowskich UE złożyła do Parlamentu Europejskiego pisemne oświadczenie nr 41, dotyczące chorób reumatycznych choroba poza domem, na urlopie lub w delegacji ....
Przyczyny Czy Warto Się Zaszczepić?:
Objawy Krzysztofem Pijarowskim, prezesem Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Uszkodzoną Wątrobą "Życie po przeszczepie". Od jak dawna działa Stowarzyszenie i jaki jest cel jego działalności? Działamy choroba poza domem, na urlopie lub w delegacji ....
Przyczyny Cesarskie Cięcie Zmienia DNA Białych Krwinek:
Objawy przyszły na świat dzięki cesarskiego cięcia częściej chorują na astmę i cukrzycę. Szwedzcy naukowcy udowodnili, iż ta sposób porodu wymienia DNA białych krwinek dziecka, poprzez co w późniejszym choroba poza domem, na urlopie lub w delegacji ....
Przyczyny Czynniki Ryzyka Niepłodności Żeńskiej:
Objawy wiekiem zmniejszeniu ulega płodność kobiety, która wywołana jest w dużej części przypadków z wzrostem uszkodzeń DNA w komórce jajowej. Największy spadek obserwuje się u kobiet po 30r.ż. Waga choroba poza domem, na urlopie lub w delegacji ....
Przyczyny Czy Chrapanie Szkodzi Sercu?:
Objawy bezdechu sennego chrapią w nocy w sposób bardzo dotkliwy dla swoich bliskich. Istotą dolegliwości jest występowanie kilkunastosekundowych przerw w oddychaniu, w okresie których minimalizuje się choroba poza domem, na urlopie lub w delegacji ....

Czym jest Choroba poza domem, na znaczenie Słownik leczenie C .

  • Dodano:
  • Autor: