Chorzy na HIV żyją coraz co to jest
Leczenie Chorzy na HIV żyją coraz dłużej. Definicja: Najnowszy raport opublikowany w The Lancet.

Czy przydatne?

Definicja Chorzy na HIV żyją coraz dłużej

Co to jest: Najnowszy raport opublikowany w The Lancet donosi iż średnia długość życia chorych na HIV wzrosła. Od roku 1996 powiększyła się o powyżej 13 lat, przy jednoczesnym spadku śmiertelności o 40 proc.. Mimo tych optymistycznych danych, oczekiwana długość życia w porównaniu z ogólną populacją jest mniejsza o powyżej 20 lat. Wśród osób uzależnionych od narkotyków i zaczynających leczenie potem, różnica jest jeszcze większa.Do sporządzenia raportu zebrano dane 43 355 pacjentów, leczonych na skutek infekcji AIDS na terenie Ameryki Północnej i Europy. Zostali oni podzieleni na trzy ekipy z racji na moment gdzie rozpoczęli leczenie. Pierwsza liczyła 18 587 osób, które rozpoczęły leczenie w latach 1996-1999, druga ekipa obejmująca 13 913 z okresu 2000-2002 i trzecia licząca 10 584 z czasu 2003-2005. Spośród obserwowanych pacjentów 2 056 zmarło, jednak odnotowano znaczący spadek śmiertelności. W pierwszym okresie (1996-1999) wynosiła aż 16,3 zgonów rocznie na 1000 chorych, z kolei w ostatnim (2003-2005) śmiertelność spadła do raptem 10.Odnotowano także, iż zainfekowane kobiety żyją przeciętnie 2 lata dłużej, najprawdopodobniej na skutek szybszego podjęcia leczenia Chorzy na HIV polepszenie rokowań zawdzięczają raczej nowoczesnym lekarstwom przeciwretrowirusowym

Czym jest Chorzy na HIV żyją coraz znaczenie Słownik leczenie C .