Chorzy na stwardniene co to jest
Leczenie Chorzy na stwardniene rozsiane zyskali szansę na kontynuowanie terapii, która chamuje.

Czy przydatne?

Definicja Chorzy na stwardniene rozsiane zyskali szansę na kontynuowanie terapii, która chamuje postęp choroby

Co to jest: Weszło w życie od dawna oczekiwane Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 98/2008/DGL, wedle którym Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza nowe zasady realizowania programów lekowych w stwardnieniu rozsianym. Dzięki nim chorzy na SM zyskali szansę na wydłużenie kuracji o dodatkowe dwanaście miesięcy. Pacjenci, którzy kończą aktualnie dwuletnią kurację, powinni jak najszybciej zwrócić się do lekarza prowadzącego o wydanie opinii dotyczącej skuteczności terapii i tym samym koniecznego przedłużenia leczenia.Obowiązujące dotychczas ograniczenie czasu trwania terapii do dwóch lat nie znajdowało uzasadnienia w aktualnej wiedzy medycznej. Leczenie immunomodulujące, które pacjenci z SM otrzymują w ramach programów lekowych NFZ, stanowi aktualnie jedyny efektywny sposób na zahamowanie postępu dolegliwości, spowolnienie jej przebiegu i pomniejszenie częstości rzutów pojawiających się w czasie jej trwania. „sposobność przedłużenia czasu trwania terapii immunomodulującej do trzech lat to krok w dobrym kierunku. Obowiązujące do niedawna ograniczenia były zupełnie pozbawione sensu.” – mówi prof. Krzysztof Selmaj, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Kierownik Katedry Neurologii UM w Łodzi – „Pacjentom, którzy dobrze odpowiadali na leczenie immunomodulujące po dwóch latach zwyczajnie je zabierano. Osoby te musiały ponownie zapisywać się do kolejki oczekujących na włączenie do terapii, a nikt nie jest w stanie zagwarantować, iż w okresie takiego oczekiwania stan zdrowia pacjenta nie pogorszy się do tego stopnia, iż przestanie on spełniać restrykcyjne kryteria pozwalające na ponowne objęcie go programem terapeutycznym. Dla pacjentów dobrze reagujących na leczenie trzy lata terapii to nadal zbyt niewiele…”Prof. Zdzisław Maciejek, Kierownik Kliniki Neurologii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczyi dodaje - „Leczenie immunomodulacyjne (…), powinno być prowadzone tak długo, jak długo jest skuteczne. (…) Przerwanie leczenia po 2 latach w większości przypadków wiąże się z wystąpieniem następnych rzutów dolegliwości, a z powodu z rozwojem niewydolności ruchowej (inwalidztwa) i przerwaniem pracy zawodowej.” Jak uzyskać przedłużenie terapii?przez wzgląd na wprowadzonymi poprzez NFZ zmianami pacjenci, którzy aktualnie kończą dwuletnią kurację, powinni jak najszybciej zwrócić się do lekarza prowadzącego o wydanie opinii dotyczącej skuteczności terapii i tym samym koniecznego przedłużenia leczenia. wedle nowym zarządzeniem terenowy oddział NFZ powinien te wskazania respektować. W razie braku odpowiedniej decyzji albo odmowy pacjentowi przysługuje droga odwoławcza zgodna z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Ponadto, jeżeli szpital wyda opinię niekorzystną dotyczącą kontynuacji leczenia, choremu także przysługuje odwołanie do NFZ. Fundusz wedle zasadami przyjętymi w administracji publicznej, a ujętymi w kodeksie administracji publicznej (art. 109 ust. 5 ustawy zdrowotnej) ma wymóg precyzyjnie zbadać sprawę (art. 7 k.p.a.), a co za tym idzie, dokonać weryfikacji merytorycznej. W trakcie postępowania pacjent ma prawo do wypowiedzenia się, przedstawienia własnych dowodów, np. zaświadczeń lekarskich, może również wnosić o powołanie biegłego. jeżeli oddział NFZ uchyla się od postępowania, należy, wedle przepisami po trzydziestu dniach, zwrócić się do prezesa NFZ, a w razie braku reakcji z jego strony skierować sprawę na drogę sądowo-administracyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Kryteria przedłużenia terapiiW chwili obecnej, by moment trwania terapii immunomodulującej został wydłużony z dwóch do trzech lat, muszą zostać spełnione następujące kryteria:Brak rzutów albo zredukowanie liczby rzutów o minimum 50% pośrodku ostatnich 18 miesięcy leczenia.Brak postępu dolegliwości w momencie dwóch lat leczenia (różnica w skali niepełnosprawności EDSS poniżej 1 punktu).Brak wyraźnej aktywności i postępu dolegliwości w badaniu rezonansem magnetycznym z kontrastem (z gadolinum) po 24 miesiącach leczenia. ponadto w nowym programie wprowadzono wymóg oceny skuteczności leczenia po 12 miesiącach od rozpoczęcia programu. „Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego docenia zmiany wprowadzone poprzez NFZ” – mówi Izabela Czarnecka, Przewodnicząca Porady Głównej PTSR – „na pewno pozwolą one wielu pacjentom na przedłużenie skutecznego leczenia. Niestety nie rozwiązują w pełni zaistniałych problemów, gdyż zasadne jest, by pacjenci mieli ;;sposobność uczestnictwa w programie lekowym tak długo, jak odnoszą z niego korzyść kliniczną. ?przez wzgląd na tym PTSR zwrócił się do Prezesa NFZ z postulatem usunięcia zapisu określającego całkowitą długość leczenia. W naszym przekonaniu czas trwania terapii powinien być uzależniony od wyników monitoringu stanu klinicznego pacjenta i stopnia rozwoju dolegliwości.”

Czym jest Chorzy na stwardniene znaczenie Słownik leczenie C .