Co Polacy wiedzą o wirusowym co to jest
Leczenie Co Polacy wiedzą o wirusowym zapaleniu wątroby typu C?. Definicja: Powyżej 60% Polaków.

Czy przydatne?

Definicja Co Polacy wiedzą o wirusowym zapaleniu wątroby typu C?

Co to jest Co Polacy wiedzą o wirusowym zapaleniu wątroby typu C?: Powyżej 60% Polaków słyszało o wirusowym zapaleniu wątroby typu C, a 54 % wie, iż to jest dolegliwość zakaźna. Jednak ciągle istnieje sporo mitów dotyczących WZW typu C. Aż 45% respondentów jest błędnie przekonanych o istnieniu szczepionki przeciwko wirusowi C, a 30% wskazuje na potrzebę izolacji osób chorych. Powyżej połowa Polaków rozpoznających WZW typu C nie widzi konieczności poddawania się badaniom diagnostycznym w kierunku zakażenia wirusem C. To kluczowe wnioski wynikające z badania dotyczącego świadomości wirusowego zapalenia wątroby typu C wśród Polaków przeprowadzonego we wrześniu 2007 poprzez TNS OBOP na zlecenie Roche Polska. 27% respondentów zna skrót WZW typu C, lecz już tylko 9% rozpoznaje termin HCV określający wirus zapalenia wątroby typu C (Hepatitis C Virus). To są raczej osoby dobrze wykształcone, z sporych miast, w dobrej sytuacji materialnej. Wspomagana znajomość nazw: wirusowe zapalenie wątroby typu C i żółtaczka typu C i wynosi odpowiednio 61% i 63%.Respondenci, rozpoznający WZW typu C, zapytani, co wiedzą na temat dolegliwości, prócz tego, iż to jest dolegliwość zakaźna, spontanicznie wskazują na jej dokuczliwość, ciężki i groźny przebieg (29%). 16% badanych przyznaje, iż co prawda słyszało o chorobie, nie ma jednak żadnej wiedzy na jej temat. Polacy identyfikujący WZW typu C jako chorobę zakaźną najczęściej wskazują, iż źródłem zakażenia jest kontakt z krwią i zainfekowanymi narzędziami medycznymi. wśród osób, które uznały WZW typu C za chorobę zakaźną, powszechne jest przekonanie o istnieniu miejsc, gdzie ryzyko zakażenia się wirusem zapalenia wątroby typu C jest szczególnie wysokie. Z ryzykiem tym w największym stopniu kojarzone są miejsca powiązane z opieką medyczną: szpital, placówki, gdzie wykonuje się badania i zabiegi medyczne, przychodnia dentystyczny, punkty pobrań krwi.Za osoby w największym stopniu narażone na zakażenie WZW typu C uważani są pracownicy służby zdrowia i osoby hospitalizowane (odpowiednio 71% i 65%). Przekonanie, iż zagrożenie jest takie samo dla wszystkich podziela 6% respondentów.64% Polaków identyfikujących WZW typu C pytana o to, czy dolegliwość ta może być powodem raka wątroby wybiera odpowiedź tak. Nowotwór nie jest jednak silnym skojarzeniem z chorobą, gdyż tylko 1% badanych spontanicznie wskazuje na sposobność jego rozwoju z powodu zakażenia HCV. Polacy mylą WZW typu C z innymi typami WZW – A i B i utożsamiają chorobę z jej symptomem – żółtaczką, która regularnie w ogóle nie pojawia się w razie zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. 35% respondentów identyfikujących WZW typu C uważa, iż to jest dolegliwość łatwa do rozpoznania z jednoznacznymi symptomami. Spory odsetek badanych twierdzi także, iż zakażenia HCV można uniknąć zachowując fundamentalne zasady higieny (60%) i stosując właściwą dietę (28%). 53% Polaków identyfikujących WZW typu C nie widzi konieczności poddawania się badaniom diagnostycznym w kierunku zakażenia wirusem C. Postawa ta jest niepokojąca zważywszy na szacunki Polskiej Ekipy Specjalistów HCV, wedle którymi w Polsce jest powyżej 700 tys. nosicieli HCV, a do chwili obecnej zdiagnozowano raptem 20 tys. osób. Jedynie 13% respondentów, uwzględniając całą populację, deklaruje, iż przeszło badania w kierunku HCV. Przewarzająca część Polaków (74% wśród osób, które słyszały o chorobie) uważa, iż nigdy nie znalazła się w wypadku, która mogła wywołać zakażenie HCV. wśród osób, które stwierdziły wystąpienie takich sytuacji (18%), 68% wskazuje na ryzyko zakażenia w trakcie poprzednich pobytów w szpitalu. Komentarz ekspertaprof. dr hab. Małgorzata Pawłowska z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w BydgoszczyPrzeprowadzone badania wskazują, iż wiedza ankietowanych na temat WZW C jest niepełna. Połowa respondentów wie, iż WZW C to dolegliwość zakaźna o groźnym przebiegu, jednak uważają oni, iż istnieje szczepionka przeciwko HCV, a zakażenia można uniknąć poprzez zachowanie podstawowych zasad higieny i wykorzystywanie odpowiedniej diety. To błędne przekonania. Co więcej, zdecydowana przewarzająca część ankietowanych nie widzi potrzeby zbadania się w kierunku zakażenia HCV, uważając, iż nigdy nie były na nie narażone. To następne błędne przekonanie, w szczególności, iż wskazują oni jako kluczowy czynnik ryzyka proste procedury medyczne.Wyniki badań potwierdzają zasadność wszelkich działań edukacyjnych dotyczących problemu zakażeń HCV, skierowanych do różnych grup socjalnych
Przyczyny Czy Telefony Komórkowe Są Bezpieczne?:
Objawy bezprzewodowa, a więc popularne "komórki" to znak bezprzykładnej rewolucji technologicznej w łączności, jaka się dokonała na naszych oczach w ciągu kilku ostatnich lat. Jej postęp stworzył co polacy wiedzą o wirusowym zapaleniu wątroby typu c?.
Przyczyny Ćwicząc Po Śniadaniu Spalasz Więcej:
Objawy przeprowadzono eksperyment. Wybrano małą grupę kobiet w wieku ok. 24 lat, prowadzących siedzący tryb życia, ale cieszących się dobrym zdrowiem. Każdą poproszono o wykonywanie każdego dnia rano co polacy wiedzą o wirusowym zapaleniu wątroby typu c?.
Przyczyny Czynniki Wpływające Na Występowanie Odczynów:
Objawy niepożądanej reakcji na dany lek może wynikać nie tylko z właściwości samego preparatu (budowa chemiczna, stopień oczyszczenia, substancje dodatkowe), lecz także cech chorego (wiek i płeć co polacy wiedzą o wirusowym zapaleniu wątroby typu c?.
Przyczyny Co Trzeba Wiedzieć O Udarze Mózgu:
Objawy hab. med. Anną Członkowską, Przewodniczącą Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu Małgorzata Skoczylas: Pani Prof., czym jest udar mózgu? Anna Członkowska: Udar mózgu to co polacy wiedzą o wirusowym zapaleniu wątroby typu c?.
Przyczyny Choroba Parkinsona - Nowe Spostrzeżenia Naukowców:
Objawy zjeździe Amerykańskiej Akademii Neurologicznej w San Diego (USA) zostały zaprezentowane wyniki najnowszych badań nad tą ciągle fascynującą neurologów chorobą. Naukowcy z and University Hospitals w co polacy wiedzą o wirusowym zapaleniu wątroby typu c?.

Czym jest Co Polacy wiedzą o wirusowym znaczenie Słownik leczenie C .

  • Dodano:
  • Autor: