Coraz więcej dzieci choruje co to jest
Leczenie Coraz więcej dzieci choruje na ciężkie infekcje górnych dróg oddechowych. Definicja: Jak.

Czy przydatne?

Definicja Coraz więcej dzieci choruje na ciężkie infekcje górnych dróg oddechowych

Co to jest: Jak pokazują listopadowe wyniki jesiennej edycji ogólnopolskiego programu badań epidemiologicznych "Barometr Odporności Dzieci", lekarze obserwują wśród dzieci utrzymującą się tendencję wzrostu liczby nawracających i ciężkich infekcji. Zdarzenie to najczęściej występuje w pasie Polski centralnej - w Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Białymstoku. Ostatnie dane pokazują przyrost infekcji o 20 % w relacji do początku września. W ostatnim tygodniu pediatrzy współpracujący przy programie "Barometr Odporności Dzieci", w dziewięciu regionach Polski zdiagnozowali infekcje górnych dróg oddechowych aż u 70 % małych pacjentów. Porównując wyniki z ostatnim wrześniowym raportem widać, iż odsetek zakażeń o cięższym przebiegu i zakażeń nawracających (dolegliwości oskrzeli i płuc) jest wyższy i waha się w granicach 19-41% (średnio 26 %). Najwyższy odsetek chorych dzieci zaobserwowano w sporych aglomeracjach centralnej Polski - Poznaniu (84 %), Łodzi (74%), Warszawie (74 %) i Białymstoku (77 %). Najmniej dzieci choruje w Krakowie i Gdańsku - odpowiednio 53 % i 61 %. Obecnie najwięcej infekcji ciężkich zanotowano w Poznaniu (26 %) i Łodzi (12 %). "Tendencja ta może być wywołana zmienną pogodą jak także niedobrym ubiorem dzieci, nie zawsze odpowiednim do panujących warunków atmosferycznych. W regionach z największym ryzykiem infekcyjnym w ostatnim czasie występowały gdyż w najwyższym stopniu odczuwalne wahania temperatury między dniem a nocą, silny wiatr i wysoka wilgotność powietrza" -mówi prof. A. Jung. kierownik Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, ekspert programu. "co więcej, dzieci, regularnie nie do końca zdrowe, przebywając wśród chorych rówieśników mają problemy z powrotem do dobrej formy i tym samym są bardziej podatne na następne zakażenia wirusowe. W czasie gdy nawracające infekcje górnych dróg oddechowych mogą prowadzić do obniżenia funkcji obronnych wrażliwego układu odpornościowego małego pacjenta. Codzienne wzmacnianie dziecięcej odporności szczególnie w momencie jesiennym jest więc sprawą pierwszorzędną" - podsumowuje prof. Anna Jung, Dane pochodzą z 10 listopada br. Z przebadanych ogółem 22781 dzieci, 15847 było chorych na infekcje dróg oddechowych (70%)

Czym jest Coraz więcej dzieci choruje znaczenie Słownik leczenie C .