Czy dobrze leczymy dzieci z co to jest
Leczenie Czy dobrze leczymy dzieci z płynem w uchu?. Definicja: Naukowcy alarmują, ze laryngolodzy.

Czy przydatne?

Definicja Czy dobrze leczymy dzieci z płynem w uchu?

Co to jest: Naukowcy alarmują, ze laryngolodzy nadużywają chirurgicznej sposoby leczniczej w razie płynu w uchu u noworodków i niemowląt. Dotychczas najpowszechniejszym metodą leczenia dzieci z płynem w uchu środkowym jest operacyjne założenie plastikowej rurki po przebiciu błony bębenkowej. Jeżeli płyn się długo utrzymuje, to rurka pozostaje w uchu dziecka kilka tygodni albo miesięcy.Naukowcy amerykańscy, pod kierownictwem dra Jacka Paradise'a z University of Pittsburgh School of Medicine, postanowili sprawdzić, jaki jest wpływ takiego postępowania medycznego na stan zdrowia dziecka. Zwracali uwagę na postępy w nauce mowy, postęp psychiczny i samo słyszenie. w razie upośledzenia słuchu dzieci rozwijają się wolniej i gorzej niż ich zdrowi rówieśnicy. Do chwili obecnej sądzono, że sam płyn w uchu upośledza postęp psychiczny dziecka. Wyniki badania zostały zaprezentowane na łamach najnowszego numeru New England Journal of Medicine.Objęto opieką 6350 dzieci w wieku od 2 dni do 3 miesięcy i często sprawdzano, czy nie mają płynu w uchu albo infekcji ucha. Następnie dzieci z płynem w uchu podzielono na 2 ekipy. W pierwszej ekipie zakładano plastikową rurkę natychmiast po stwierdzeniu płynu. Druga ekipa pozostawała pod kontrolą i chirurdzy interweniowali dopiero wtedy, gdy płyn utrzymywał się powyżej 9 miesięcy. Gdy dzieci osiągnęły wiek 3 lat, obie ekipy zostały poddane testom oceniającym słuch, mowę i postęp dziecka. Nie zauważono jakichkolwiek różnic w sprawności intelektualnej i rozwoju między obiema ekipami.W podsumowaniu autorzy stwierdzili, iż wskazania do chirurgicznego założenia rurki do ucha dziecka powinny być precyzyjnie przeanalizowane przed każdym zabiegiem. Jeżeli jedynym wskazaniem jest chęć uniknięcia gorszego rozwoju słuchu i mowy, to nie ma naukowych podstaw, by zakładać rurkę i przebijać błonę bębenkową. Ryzyko powiązane z operacją i wydatki procedury są gdyż niewspółmierne do efektów. Jeżeli się cierpliwie poczeka z operacją, to może się ona okazać niepotrzebna. Sam płyn w uchu nie upośledza rozwoju mowy i słuchu u dziecka

Czym jest Czy dobrze leczymy dzieci z znaczenie Słownik leczenie C .