Czy mózg migrenowców zbyt co to jest
Leczenie Czy mózg migrenowców zbyt silnie reaguje na bodźce?. Definicja: Więcej światła na.

Czy przydatne?

Definicja Czy mózg migrenowców zbyt silnie reaguje na bodźce?

Co to jest: Więcej światła na powstawanie bólu migrenowego rzuca badanie opublikowane na łamach pisma Neurology. Możliwe, iż powód bólu leży w samym mózgu, a ściślej, w naruszeniu równowagi pomiędzy układami pobudzającymi a hamującymi czynność kory mózgowej.Autorzy badania, neurolodzy z Atrium Medical Center w Holandii, przebadali 7 osób cierpiących na skutek ataków migreny z towarzyszącą aurą wzrokową. Każdemu z chorych pokazywano szereg następujących po sobie liter (po trzy na raz). Dzięki przezczaszkowej stymulacji bodźcem magnetycznym próbowano hamować działanie kory mózgowej. Zadaniem pacjenta było zapamiętanie jak największej liczby liter z każdej pokazanej trójki. Wyniki badanych porównano z ekipą kontrolną.Impulsy magnetyczne powtarzano w odstępach co 30 milisekund. Okazało się, iż w razie osób z migreną hamowanie wzbudzane poprzez pole magnetyczne w setnej milisekundzie było mniejsze niż w ekipie kontrolnej. Znaczy to, iż mózg migrenowców działał szybciej i efektywniej niż u innych osób - odsetek poprawnie podawanych trójek liter był u nich większy mimo stosowania pola magnetycznego.Wyniki tego badania wydają się potwierdzać hipotezę o zaburzonej równowadze układów pobudzających i hamujących korę mózgową w sytuacjach migreny z aurą wzrokową. Układ nerwowy chorych znajduje się w stanie zbyt dużego pobudzenia - być może na skutek nieznanych systemów zaburzających pracę układu hamującego. Powinno to nakierować naukowców na sposobność stosowania w napadzie migreny nowych leków - przywracających opisaną równowagę

Czym jest Czy mózg migrenowców zbyt znaczenie Słownik leczenie C .