Czy można uchronić się przed co to jest
Leczenie Czy można uchronić się przed chorobą prionową?. Definicja: Polimorfizm genowy w białku.

Czy przydatne?

Definicja Czy można uchronić się przed chorobą prionową?

Co to jest: Polimorfizm genowy w białku prionowym odgrywa znaczącą rolę w rozprzestrzenianiu się dolegliwości prionowej wśród ludzi i myszy. Polimorfizm to jest występowanie jednego genu, w tym przypadku genu białka prionowego, w kilku różnych postaciach. Na moment inkubacji dolegliwości i indywidualną wrażliwość na zachorowanie wpływa polimorfizm dotyczący aminokwasów waliny i metioniny białka prionowego.Badacze angielscy z Imperial College School of Medicine w St Mary's i University of Oxford pokazali jednak, iż w procesie inkubacji dolegliwości prionowej u myszy musi istnieć jeszcze jakiś dodatkowy system. Zauważyli, iż linie komórkowe, gdzie występuje ten sam polimorfizm genowy i układ aminokwasów w białku prionowym w różnym czasie rozwijają zakażenie. W celu znalezienia genu odpowiedzialnego za te różnice naukowcy przebadali powyżej 1000 zwierząt. Uczeni pod kierownictwem dr Sarah E. Lloyd znaleźli znaczne statystycznie różnice w genach położonych na chromosomach 2., 11. i 12. Samych genów nie powiodło się jeszcze zmapować.Szczegółowe rezultaty badań zostały opublikowane na łamach najnowszego wydania Proceedings of the National Academy of Sciences. Gdyż różnice między białkiem prionowym u myszy i ludzi są niewielkie, wydaje się, iż rezultaty badań można będzie odnieść do ludzi. Na razie został uczyniony następny krok w kierunku rozwikłania zagadki dolegliwości Creutzfeldta-Jakoba. Czy pomoże to nam uchronić się przed zachorowaniem?

Czym jest Czy można uchronić się przed znaczenie Słownik leczenie C .