Czy telefony komórkowe są co to jest
Leczenie Czy telefony komórkowe są bezpieczne?. Definicja: Telefonia bezprzewodowa, a więc.

Czy przydatne?

Definicja Czy telefony komórkowe są bezpieczne?

Co to jest Czy telefony komórkowe są bezpieczne?: Telefonia bezprzewodowa, a więc popularne "komórki" to znak bezprzykładnej rewolucji technologicznej w łączności, jaka się dokonała na naszych oczach w ciągu kilku ostatnich lat. Jej postęp stworzył poważną konkurencję dla telekomunikacji przewodowej. Wniósł również sporo pytań i wątpliwości natury zdrowotnej związanych z korzystaniem z telefonów komórkowych, a ściślej - z działaniem pola elektromagnetycznego, które stanowi nośnik dla transmisji informacji odbieranych i wysyłanych. Pole elektromagnetyczne stanowi część naszego środowiska naturalnego. Ziemia bombardowana jest z Kosmosu promieniowaniem elektromagnetycznym i jak pokazuje sam fakt naszego istnienia, nie stanowi ono - przy obecnych parametrach - śmiertelnego zagrożenia. Z drugiej jednak strony, działalność człowieka związana z wytwarzaniem pola elektromagnetycznego (łączność radiowa, sąsiedztwo urządzeń i linii elektroenergetycznych i tym podobne) skutkuje, iż część populacji narażona jest na intensywne wpływ pola elektromagnetycznego albo kombinacji takich pól. postęp telefonii bezprzewodowej wprowadził do otaczającego nas "szumu" elektromagnetycznego następny składnik, powszechny w skali państwie - operatorzy sieci komórkowych licytują się zasięgiem swojej łączności. W krajobrazie na stałe obecne są takie przedmioty, jak maszty transmisyjne i anteny, a w naszych kieszeniach, torebkach albo szczególnych futerałach noszonych przy pasku - komórki, a więc małe gabarytowo urządzenia nadawczo-odbiorcze. Jak dotychczas, nie ma niepodważalnych dowodów szkodliwości pola elektromagnetycznego związanego z korzystaniem z telefonów komórkowych. Jednak w wielu opiniach środowisk naukowych zaleca się wzmożoną ostrożność przy korzystaniu z nich. Włączony telefon komórkowy komunikuje się cały czas z najbliższą anteną, informując o swojej gotowości do pracy. W okresie rozmowy - mimo innych możliwości, jak np. słuchawka w uchu albo zbiór głośno mówiący w samochodzie - wedle nawykiem trzymamy aparat przy uchu. Czym to nam grozi? Przeanalizujmy fundamentalne parametry decydujące o bezpieczeństwie albo niebezpieczeństwie pola wysokiej częstotliwości w aspekcie rozwiązań służących w telefonii komórkowej: Natężenie pola elektromagnetycznego Pole elektromagnetyczne generowane jest poprzez stacjonarne anteny, tworzące sieć telefonii i sam telefon, mające moc od kilku do kilkunastu watów, w zależności od wielkości obsługiwanego terenu i jego ukształtowania. Promieniowanie anteny stacji bazowej emitowane jest w kierunku poziomym, równolegle do podłoża. Rozchodzi się ono stożkowo, dochodząc do ziemi dopiero w pewnej odległości od anteny. Znaczy to, iż z punktu widzenia przeciętnego przechodnia, największe natężenie pola elektromagnetycznego emitowanego poprzez antenę znajduje się zazwyczaj w odległości 15-60 m od niej. Przyjmuje się, iż nie powinno przekraczać wartości 0,01 W/m2. Takie natężenie uznaje się za bezpieczne dla człowieka. Dodatkowo, intensywność promieniowania osłabiana jest poprzez przedmioty stałe, poprzez które musi ono przenikać, i odległość od źródła emisji. Dlatego zazwyczaj mamy problem z "zasięgiem" naszej komórki, gdy próbujemy odbyć rozmowę z podziemnych kondygnacji budynku albo z pomieszczeń o bardzo grubych ścianach, lub wtedy, gdy antena znajduje się w bardzo dużej odległości. Sam telefon emituje moc zależną od generacji technicznej aparatu i warunków, w jakich pracuje. Aparaty analogowe emitowały moc do 8 W. Współczesne aparaty cyfrowe zadowalają się mocą do 2 W. Moc ta wymienia się w zależności od natężenia pola elektromagnetycznego anteny stacjonarnej - im silniejszy sygnał anteny, tym mniejsza moc emitowana poprzez aparat. W okresie przeciętnej rozmowy, w przeciętnych warunkach, moc emitowana poprzez aparat oceniana jest na 250 mW (miliwatów). Częstość pola W urządzeniach medycznych występują pola o następujących częstotliwościach: diatermia krótkofalowa służąca w rehabilitacji (2,45 - 27,12 MHz); diatermia chirurgiczna (ok. 0,5 MHz); diagnostyka ultradźwiękowa (3,0 - 10,0 MHz). Telefony komórkowe wykorzystują częstotliwości 900 i 1800 MHz, zatem nie można przenosić doświadczeń pozyskanych przy stosowaniu urządzeń medycznych na telefony. Częstotliwości używane w telefonii komórkowej klasyfikowane są jako mikrofale (fale elektromagnetyczne znajdujące się w widmie między falami ultrakrótkimi a podczerwienią). Czas oddziaływania na człowieka i rodzaj pola (impulsowe, ciągłe) Jak wskazano na wstępie, jesteśmy stale "zanurzeni" w promieniowaniu elektromagnetycznym. Zatem ocenę potencjalnego zagrożenia polem elektromagnetycznym należy odnieść do pola specyficznego - w tym przypadku wytwarzanego poprzez antenę albo aparat telefoniczny. Antena emituje promieniowanie w sposób ciągły, jednak jego relatywnie niskie natężenie - generalizując - nie kwalifikuje go w tym miejscu do szczegółowej analizy. Czas oddziaływania pola elektromagnetycznego generowanego poprzez aparat jest ściśle uzależniony od naszego gadulstwa - im dłużej trwa rozmowa, tym dłuższy czas oddziaływania. Jednak nawet w tym przypadku nowoczesne technologie umożliwiają skrócenie czasu emisji. Telefony komórkowe wysyłają wiadomości w "paczkach" - przyjmuje się, iż tylko (ok. 15% czasu naszej rozmowy jest czasem aktywnej komunikacji. Pozostały czas poświęcony jest na przygotowanie "paczki". Miejsce oddziaływania również w tym przypadku można zignorować wpływ anteny stacjonarnej - emituje ona promieniowanie obejmujące równomiernie całe ciało, a natężenie tego promieniowania jest niewielkie. Gorsza przypadek jest z oddziaływaniem aparatu. Nieomal wszyscy użytkownicy komórek umieszczają telefon przy uchu, co znaczy miejscowe, relatywnie intensywne wpływ pola elektromagnetycznego na komórki nerwowe mózgu. Światowa Organizacja Zdrowia zachęca naukowców do prowadzenia intensywnych prac na temat oddziaływania telefonów komórkowych na ludzi. Problem badawczy sprowadza się w pierwszej kolejności do tego, iż czas, gdzie posługujemy się na skalę masową komórkami, jest relatywnie krótki. Dodatkowo, w tym czasie zmienione zostały warunki oddziaływania - telefony analogowe zastąpiono cyfrowymi. Jednak coraz powszechniej łączy się szereg choroby zdrowotnych - ból głowy, bezsenność, złośliwe guzy mózgu - z użytkowaniem komórek. Wspomniana ponad energia 250 mW emitowana jest z aparatu położonego z reguły w bezpośrednim sąsiedztwie mózgu. Część tej energii jest pochłaniana poprzez komórki nerwowe, co skutkuje lokalne wzrosty temperatury w mózgu rozmówcy. W australijskim Centrum Badań Immunologicznych opisano system ryzyka związany ze wzrostem temperatury ciała. Podwyższona temperatura skutkuje intensywniejsze produkowanie poprzez komórki organizmu tak zwany białka wstrząsu termicznego. Białko to - twierdzą badacze - jest cały czas wytwarzane poprzez komórki i jego zadaniem jest "naprawianie" innych, uszkodzonych białek. Jednak nadmierna produkcja białka wstrząsowego powiększa podatność komórek na zmiany nowotworowe. Brytyjczycy wysunęli nawet tezę, iż do wzmożonej produkcji białka wstrząsu nie jest potrzebny przyrost temperatury - wystarczy samo istnienie pola elektromagnetycznego. Z badań przeprowadzonych w Szwecji wynika, iż osoby użytkujące analogowe telefony komórkowe ( poprzez moment (ok. 10 lat) mają o 26% podwyższone ryzyko zachorowania na nowotwór mózgu w porównaniu z ekipą kontrolną. Weryfikacją poprawności konkluzji tego badania może być fakt pojawiania się guzów w tej części mózgu, przy której trzymany był telefon. W Wielkiej Brytanii planowane jest następne szerokie badanie oddziaływania telefonów komórkowych na ludzi. Na razie zaleca się ograniczenie używania telefonów ( poprzez dzieci. Wybrane osoby publiczne deklarują, iż zakażą swoim potomkom korzystania z komórek. W ten właśnie sposób zareagował szef zespołu badającego długookresowe konsekwencje posługiwania się telefonem komórkowym, mimo iż podpisany ( poprzez niego raport z maja ubiegłego roku nie dostarczył dowodów istnienia ryzyka zdrowotnego wywoływanego ( poprzez te urządzenia. Co takie rozbieżne deklaracje znaczą, czytelne jest chyba tylko dla Anglików. Ostrożność podpowiada, aby nie narażać się na niepotrzebne ryzyko. Faktem wynikającym z samej istoty działania telefonii bezprzewodowej jest istnienie pola elektromagnetycznego, które oddziałuje na mózg w trakcie każdej rozmowy za pośrednictwem telefonu komórkowego. Ryzyko to można ograniczyć przez: używanie zestawów słuchawkowych albo głośno mówiących; unikanie rozmów przy niskim poziomie sygnału anteny stacjonarnej. Można również ograniczyć posługiwanie się telefonem komórkowym. Takie postanowienia najprościej podjąć bezpośrednio po otrzymaniu rachunku telefonicznego. Artykuł pochodzi z tygodnika "Służba Zdrowia" nr 88-89/2001
Przyczyny Choroba Parkinsona - Nowe Spostrzeżenia Naukowców:
Objawy zjeździe Amerykańskiej Akademii Neurologicznej w San Diego (USA) zostały zaprezentowane wyniki najnowszych badań nad tą ciągle fascynującą neurologów chorobą. Naukowcy z and University Hospitals w czy telefony komórkowe są bezpieczne?.
Przyczyny Choroby Przyzębia:
Objawy przyzębia, popularnie nazywane paradontozą, dotykają wielu ludzi i mogą zaczynać się już w młodym wieku. Nie leczone dolegliwości przyzębia wywołują utratę większej liczby zębów. Przyzębie, będące czy telefony komórkowe są bezpieczne?.
Przyczyny Charakterystyka Klasterowego Bólu Głowy U Kobiet:
Objawy głowy to schorzenie dotykające w pierwszej kolejności mężczyzn. Charakteryzuje się nawracającymi napadami bólów głowy zlokalizowanymi wokół jednego z oczodołów. Ból w trakcie serii napadów może być czy telefony komórkowe są bezpieczne?.
Przyczyny Cytologia - Klasyfikacja Papanicolau:
Objawy cytologiczne szyjki macicy wg Papanicolau pojawiło się w latach czterdziestych wśród badań diagnostycznych po raz pierwszy, odsetek zgonów na skutek raka szyjki macicy zmalał o 70%. W dzisiejszych czy telefony komórkowe są bezpieczne?.
Przyczyny Co Dobrego Naszej Skórze Daje Palenie Papierosów?:
Objawy kobiety młody, atrakcyjny wygląd, dobry stan cery i wszystko to co powiązane jest z dbaniem o urodę to jedna z bardzo ważnych spraw. Ciągle szukamy i próbujemy coraz to nowszych kosmetyków, gdybyśmy czy telefony komórkowe są bezpieczne?.

Czym jest Czy telefony komórkowe są znaczenie Słownik leczenie C .

  • Dodano:
  • Autor: