Dekada Kości i Stawów 2000 co to jest
Leczenie Dekada Kości i Stawów 2000 - 2010. Definicja: 13 stycznia 2000 w siedzibie WHO w Genewie.

Czy przydatne?

Definicja Dekada Kości i Stawów 2000 - 2010

Co to jest Dekada Kości i Stawów 2000 - 2010: 13 stycznia 2000 w siedzibie WHO w Genewie oficjalnie proklamowano "Dekadę Kości i Stawów 2000-2010" jako inicjatywę na rzecz rozpowszechniania wiedzy i prewencji chorób narządów ruchu. W roku 2000 poparcia ruchowi udzielił Papież Jan Paweł II, Prezydent Stanów Zjednoczonych- Bill Clinton i rządy 44 innych krajów, włączając Polskę. W ramach Dekady współpracuje powyżej 700 organizacji z kilkuset państw na całym świecie. Celem Dekady jest pomniejszenie zachorowań, kalectwa i liczby zgonów będących skutkiem schorzeń narządu ruchu i wypadków komunikacyjnych. Dolegliwości narządu ruchu: Są najczęstszą powodem ograniczenia sprawności i stanowią w stanach zjednoczonych ameryki połowę wszystkich przewlekłych schorzeń u osób ponad 65 roku życia. Aktualnie cierpi na nie kilkaset mln ludzi na całym świecie, a przyjmuje się, iż wkrótce liczba ta wzrośnie wskutek podwojenia liczby osób ponad 50 roku życia do roku 2020. W Polsce w 1996 1.5 mln nie mogło się poruszać albo miało z tym kłopoty, 350 tys. z nich poruszało się wyłącznie po mieszkaniu (GUS). GUS prognozuje, iż ludzi starszych będzie w 2010 r. w Polsce 7,1 mln, a dziesięć lat potem 9 mln. Choroby bólowe kręgosłupa są drugą co do częstości powodem absencji chorobowej w populacji osób w wieku produkcyjnym. Zmiany zwyrodnieniowe stawów są na świecie czwartą najczęstszą powodem problemów zdrowotnych u kobiet i ósmą wśród mężczyzn. Dolegliwości narządu ruchu są powiązane z najwyższymi kosztami leczenia, i stanowią 1/4 całości wydatków ponoszonych z tytułu leczenia chorób (dane-Szwecja). Osteoporoza: Jedna z 3 kobiet i jeden z 12 mężczyzn po 50 roku życia będzie chorował na osteoporozę. Nie leczona osteoporoza prowadzi do złamań i kalectwa. Szacuje się, iż w Polsce na osteoporozę choruje około 3.3 mln osób. Ryzyko złamania u 50-letniej kobiety wynosi 39%. Po złamaniu szyjki kości udowej umiera pośrodku roku 20% osób. W świecie w 1990 było 1.6 mln złamań szyjki kości udowej a w roku 2050 będzie ich 2.5 mln. Liczba złamań w osteoporozie podwoiła się w ostatnim dziesięcioleciu. Dane szacunkowe wskazują, iż jedna trzecia kobiet ponad 50 roku życia dozna złamania w wyniku osteoporozy. Przewarzająca część kobiet chorujących na osteoporozę w Polsce nie leczy się z powodu zbyt wysokich wydatków. Wypadki komunikacyjne Wypadki drogowe i powiązane z nimi urazy wielonarządowe są kluczową powodem śmierci i przyjęć do szpitali w ekipie wiekowej poniżej 45 roku życia. Co 30 sekund jedna osoba na świecie traci życie w sytuacji drogowym. "Dekada Kości i Stawów 2000 - 2010" ma na celu odwrócenie powyższych trendów, by w ten sposób poprawić jakość życia osób ze schorzeniami narządu ruchu. Dekada zamierza rozwijać świadomość i promować pozytywne akcje na rzecz zwalczania cierpienia i wydatków socjalnych związanych z chorobami kości i stawów, takich jak: dolegliwości zwyrodnieniowe, osteoporoza, dolegliwości kręgosłupa, ciężkie urazy kończyn, paraliż i deformacje u dzieci. Cele te zamierza osiągnąć przez: Rozwijanie świadomości wzrastającego obciążenia społeczeństwa poprzez dolegliwości kości i stawów. Zachęcenie pacjentów do aktywnego uczestnictwa w ich leczeniu. Promowanie wydajnego zapobiegania i leczenia. Rozwój w zrozumieniu chorób kości i stawów przez badania naukowe mające na celu poprawę zapobiegania i leczenia. Na podstawie informacji Dekady Kości i Stawów 2000-2010
Przyczyny Dlaczego Młodzież Nie Chce Korygować Wad Wzroku:
Objawy mass media kształtują obraz społeczeństwa bez widocznych wad. Uśmiech o białych zębach, szczupła wysportowana sylwetka, jasne szczere spojrzenie. Takie postaci atakują nas z reklam, filmów czy dekada kości i stawów 2000 - 2010.
Przyczyny Dziecięce Choroby Alergiczne - Jak Zapobiegać?:
Objawy pragnie przyczynić się do popularyzacji wiedzy na temat żywienia i pielęgnacji dzieci. Przekazujemy dziś Państwu publikację edukacyjną, poświęconą alergii u niemowląt i dzieci.dolegliwości alergiczne dekada kości i stawów 2000 - 2010.
Przyczyny Dieta Po Resekcji Żołądka:
Objawy albo całości żołądka wskutek różnych przyczyn (najczęściej nowotwory żołądka, stan po perforacji wrzodu żołądka) prowadzi do zakłóceń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, pogorszeniu ulega dekada kości i stawów 2000 - 2010.
Przyczyny Dziecko Z Astmą W Szkole:
Objawy szkolny. Do szkół idzie sporo dzieci chorujących na astmę. Można jednak wiele zrobić by ta dolegliwość nie przeszkadzała im w nauce. Wszystko zależy od rodziców, nauczycieli i lekarzy.Niemal mln dekada kości i stawów 2000 - 2010.
Przyczyny Dzień Honorowego Dawcy Szpiku 2007:
Objawy ekipy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. W Polsce co roku diagnozuje się około 4000 nowych zachorowań na białaczkę. Pacjentów chorych na białaczkę od 10 lat wspiera Fundacja Urszuli dekada kości i stawów 2000 - 2010.

Czym jest Dekada Kości i Stawów 2000 znaczenie Słownik leczenie D .

  • Dodano:
  • Autor: