Dronedaron - nadzieja dla co to jest
Leczenie Dronedaron - nadzieja dla pacjentów. Definicja: W czasie posiedzenia kończącego 29.

Czy przydatne?

Definicja Dronedaron - nadzieja dla pacjentów

Co to jest Dronedaron - nadzieja dla pacjentów: W czasie posiedzenia kończącego 29. Doroczną Sesję Naukową Towarzystwa Rytmu Serca w San Francisco ogłoszono innowacyjne wyniki badania ATHENA. Wykazano, iż dronedaron, nowy lek przeciwarytmiczny aż o 24 procent (p=0,00000002) minimalizuje ryzyko hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych i śmierci pacjentów. Po raz pierwszy w przeciągu dwudziestu lat badań klinicznych nad lekami mającymi wykorzystanie w terapii migotania przedsionków (AF) uzyskano tak rewelacyjne wyniki. Ryzyko śmierci na skutek chorób sercowo naczyniowych zmalało aż o 30 procent (p=0,03). Wykazano także, iż dronedaron znacznie obniża ryzyko zgonu wywołanego chorobami arytmicznymi - o 45 procent (p=0,01) i w ekipie przyjmującej lek o 16 procent zmalała śmiertelność w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo. Pierwsza hospitalizacja spowodowana chorobami sercowo-naczyniowymi została zredukowana o 25 procent (p=0,000000009).- Biorąc pod uwagę migotanie przedsionków, ciągle występuje konieczność zaprezentowania terapii efektywnie obniżającej zachorowalność i śmiertelność pacjentów. W badaniu ATHENA jako pkt. końcowy analizowano śmierć i hospitalizację na skutek chorób sercowo-naczyniowych. Dołożono wszelkich starań, by zagwarantować bezpieczeństwo pacjentom biorącym udział w badaniu i uzyskać wiarygodne wyniki. Cel ten został osiągnięty, – powiedział jeden z kierujących badaniem ATHENA, dr Stefan H. Hohnloser z Uniwersytetu Goethe’ego w Frankfurcie. – Dronedaron jest pierwszym bezpiecznym lekiem mającym wykorzystanie w leczeniu AF, który efektywnie redukuje hospitalizację na skutek chorób sercowo-naczyniowych i śmiertelność pacjentów z AF – dodał dr Hohnloser.ATHENA to randomizowane, wieloośrodkowe badanie, kontrolowane dzięki placebo, gdzie po raz pierwszy oceniano działanie leku w standardowej, zachowawczej terapii u chorych z migotaniem przedsionków, w celu redukcji zachorowalności i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Wyniki analizowano na podstawie liczby hospitalizacji na skutek danych chorób albo zgonów bez względu na ich przyczynę. Do projektu zakwalifikowano 4628 pacjentów, poprzez co ATHENA stała się największym, przełomowym badaniem dotyczącym leczenia migotania przedsionków. Dronedaron jest nowym lekiem antyarytmicznym o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu wielu kanałów jonowych (sodu, potasu, wapnia). Nie zawiera on atomów jodu, co znacząco redukuje jego działania niepożądane. W przeprowadzonych dotychczas badaniach wykazano, iż dronedaron nie skutkuje dysfunkcji tarczycy ani powikłań płucnych. Lek ten aktualnie znajduje się w zaawansowanej fazie badań klinicznych. - ATHENA to prawdziwie przełomowe badanie, które przynosi znaczne zmiany w leczeniu migotania przedsionków – stwierdził dr Christopher Canzon, TIMI Study Group, Brigham and Women’s Hospital, który nie brał udziału w danym projekcie badawczym. – Migotanie przedsionków jest bardzo częstym schorzeniem, a dotychczas służące terapie skupiały się jedynie na niwelowaniu objawów i unikaniu działań niepożądanych, które powodują powszechnie służące leki antyarytmiczne. Teraz, dzięki znacznemu zmniejszeniu śmiertelności albo hospitalizacji (45 procent zredukowanie śmiertelności na skutek zaburzeń rytmu serca albo 30 procent zredukowanie śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych), dronedaron powinien zostać lekiem pierwszego rzutu w terapii migotania przedsionków – uważa dr Canzon.Migotanie przedsionków (AF) to najczęstsze zaburzenie rytmu serca, które wymaga hospitalizacji, jest chorobą, gdzie górna jama serca pracuje w nieskoordynowany i zdezorganizowany sposób, powodując bardzo nieregularną i szybką akcję serca, co może potencjalnie prowadzić do poważnych powikłań sercowo-naczyniowych. Z kolei trzepotanie przedsionków (AFL) to anormalny, błyskawiczny rytm serca występujący w przedsionkach. AFL regularnie przechodzi w migotanie przedsionków, jednak może to trwać kilka miesięcy, a nawet lat. aktualnie migotanie przedsionków dotyka około 2,5 mln ludzi w stanach zjednoczonych ameryki i 4,5 mln mieszkańców UE. The Atrial Fibrillation Foundation szacuje, iż liczba chorych z AF ulegnie podwojeniu pośrodku najbliższych 20 lat
Przyczyny Depresja U Dzieci I Młodzieży:
Objawy psychologicznej opisującej termin depresji dziecięcej można przeczytać o różnych jej aspektach. Regularnie objawy depresyjne objawiają się w negatywnym postrzeganiu siebie, a również w aspekcie dronedaron - nadzieja dla pacjentów.
Przyczyny Dzieci Często Cierpią Z Powodu Bólów Głowy:
Objawy głowy występują u powyżej 4% dorosłej populacji. Regularnie dotykają także dzieci, lecz dane na ten temat są dość ograniczone.lekarz A. D. Hershey z Children's Hospital Medical Center w Cincinnati dronedaron - nadzieja dla pacjentów.
Przyczyny Duże Śniadanie Pozwala Schudnąć:
Objawy sporym, wyważonym posiłkiem bogatym w białko i węglowodany złożone, może pomóc zmniejszyć głód na resztę dnia, co w rezultacie doprowadzi do obniżenia masy ciała nawet o 18 kg. Wskazują na to badania dronedaron - nadzieja dla pacjentów.
Przyczyny Dentyści Najstarszym Zawodem Świata?:
Objawy stanowili najstarszą grupę profesjonalistów na świecie. Wnioski takie płyną z opublikowanych na łamach New Scientist wyników badań przeprowadzonych prze naukowców z University of Missouri-Columbia dronedaron - nadzieja dla pacjentów.
Przyczyny Dziewanna:
Objawy Verbasci Roślina: Verbascum thapsiforme - Dziewanna wielkokwiatowa Verbascum phlomoides - Dziewanna kutnerowata Rodzina: Scrophulariaceae Opis surowca: Surowiec stanowią korony dziewanny wspólnie z dronedaron - nadzieja dla pacjentów.

Czym jest Dronedaron - nadzieja dla znaczenie Słownik leczenie D .

  • Dodano:
  • Autor: