Dronedaron - nadzieja dla co to jest
Leczenie Dronedaron - nadzieja dla pacjentów. Definicja: W czasie posiedzenia kończącego 29.

Czy przydatne?

Definicja Dronedaron - nadzieja dla pacjentów

Co to jest Dronedaron - nadzieja dla pacjentów: W czasie posiedzenia kończącego 29. Doroczną Sesję Naukową Towarzystwa Rytmu Serca w San Francisco ogłoszono innowacyjne wyniki badania ATHENA. Wykazano, iż dronedaron, nowy lek przeciwarytmiczny aż o 24 procent (p=0,00000002) minimalizuje ryzyko hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych i śmierci pacjentów. Po raz pierwszy w przeciągu dwudziestu lat badań klinicznych nad lekami mającymi wykorzystanie w terapii migotania przedsionków (AF) uzyskano tak rewelacyjne wyniki. Ryzyko śmierci na skutek chorób sercowo naczyniowych zmalało aż o 30 procent (p=0,03). Wykazano także, iż dronedaron znacznie obniża ryzyko zgonu wywołanego chorobami arytmicznymi - o 45 procent (p=0,01) i w ekipie przyjmującej lek o 16 procent zmalała śmiertelność w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo. Pierwsza hospitalizacja spowodowana chorobami sercowo-naczyniowymi została zredukowana o 25 procent (p=0,000000009).- Biorąc pod uwagę migotanie przedsionków, ciągle występuje konieczność zaprezentowania terapii efektywnie obniżającej zachorowalność i śmiertelność pacjentów. W badaniu ATHENA jako pkt. końcowy analizowano śmierć i hospitalizację na skutek chorób sercowo-naczyniowych. Dołożono wszelkich starań, by zagwarantować bezpieczeństwo pacjentom biorącym udział w badaniu i uzyskać wiarygodne wyniki. Cel ten został osiągnięty, – powiedział jeden z kierujących badaniem ATHENA, dr Stefan H. Hohnloser z Uniwersytetu Goethe’ego w Frankfurcie. – Dronedaron jest pierwszym bezpiecznym lekiem mającym wykorzystanie w leczeniu AF, który efektywnie redukuje hospitalizację na skutek chorób sercowo-naczyniowych i śmiertelność pacjentów z AF – dodał dr Hohnloser.ATHENA to randomizowane, wieloośrodkowe badanie, kontrolowane dzięki placebo, gdzie po raz pierwszy oceniano działanie leku w standardowej, zachowawczej terapii u chorych z migotaniem przedsionków, w celu redukcji zachorowalności i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Wyniki analizowano na podstawie liczby hospitalizacji na skutek danych chorób albo zgonów bez względu na ich przyczynę. Do projektu zakwalifikowano 4628 pacjentów, poprzez co ATHENA stała się największym, przełomowym badaniem dotyczącym leczenia migotania przedsionków. Dronedaron jest nowym lekiem antyarytmicznym o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu wielu kanałów jonowych (sodu, potasu, wapnia). Nie zawiera on atomów jodu, co znacząco redukuje jego działania niepożądane. W przeprowadzonych dotychczas badaniach wykazano, iż dronedaron nie skutkuje dysfunkcji tarczycy ani powikłań płucnych. Lek ten aktualnie znajduje się w zaawansowanej fazie badań klinicznych. - ATHENA to prawdziwie przełomowe badanie, które przynosi znaczne zmiany w leczeniu migotania przedsionków – stwierdził dr Christopher Canzon, TIMI Study Group, Brigham and Women’s Hospital, który nie brał udziału w danym projekcie badawczym. – Migotanie przedsionków jest bardzo częstym schorzeniem, a dotychczas służące terapie skupiały się jedynie na niwelowaniu objawów i unikaniu działań niepożądanych, które powodują powszechnie służące leki antyarytmiczne. Teraz, dzięki znacznemu zmniejszeniu śmiertelności albo hospitalizacji (45 procent zredukowanie śmiertelności na skutek zaburzeń rytmu serca albo 30 procent zredukowanie śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych), dronedaron powinien zostać lekiem pierwszego rzutu w terapii migotania przedsionków – uważa dr Canzon.Migotanie przedsionków (AF) to najczęstsze zaburzenie rytmu serca, które wymaga hospitalizacji, jest chorobą, gdzie górna jama serca pracuje w nieskoordynowany i zdezorganizowany sposób, powodując bardzo nieregularną i szybką akcję serca, co może potencjalnie prowadzić do poważnych powikłań sercowo-naczyniowych. Z kolei trzepotanie przedsionków (AFL) to anormalny, błyskawiczny rytm serca występujący w przedsionkach. AFL regularnie przechodzi w migotanie przedsionków, jednak może to trwać kilka miesięcy, a nawet lat. aktualnie migotanie przedsionków dotyka około 2,5 mln ludzi w stanach zjednoczonych ameryki i 4,5 mln mieszkańców UE. The Atrial Fibrillation Foundation szacuje, iż liczba chorych z AF ulegnie podwojeniu pośrodku najbliższych 20 lat
Przyczyny DIALOG Z Ednoskopią:
Objawy Akademia Medyczna we Wrocławiu i Linie Telefoniczne DIALOG razem organizują warsztaty endoskopowe. W tym roku uczestnicy wideokonferencji będą na żywo oglądali operacje przeprowadzane w czterech dronedaron - nadzieja dla pacjentów co znaczy.
Przyczyny Dieta Bogata W Ryby A Palacze:
Objawy Journal of Epidemiology zaprezentowano pracę oceniającą związek pomiędzy spożyciem ryb a śmiertelnością na skutek raka płuc. Badania przeprowadzono na podstawie danych o śmiertelności na skutek dronedaron - nadzieja dla pacjentów krzyżówka.
Przyczyny Densytometria Dla Łodzi, Radomia, Lublina I Wrocławia:
Objawy ogólnopolskiej akcji "Osteoporoza - poznaj swojego wroga" w wybranych miastach odbędą się densytometryczne badania gęstości kości. Uzupełnieniem badań będzie spotkanie pacjentów z lekarzem dronedaron - nadzieja dla pacjentów co to jest.
Przyczyny Dym Tytoniowy Przyczyną Alergii U Dzieci:
Objawy pośrodku pierwszych miesięcy życia na bierne palenie, mają większe ryzyko rozwoju astmy i alergii. Takie wnioski płyną z pracy doktorskiej powstałej na szwedzkim uniwersytecie medycznym Instytut dronedaron - nadzieja dla pacjentów słownik.
Przyczyny Dieta Ketogenna W Domu Dla Dzieci Z Padaczką:
Objawy doniesień wykorzystywanie poza szpitalem diety ketogennej, która skutkuje spalanie większej ilości cukrów niż tłuszczy, jest bezpieczne w razie dzieci cierpiących na epilepsję. Dieta ketogenna jest dronedaron - nadzieja dla pacjentów czym jest.

Czym jest Dronedaron - nadzieja dla znaczenie Słownik leczenie D .

  • Dodano:
  • Autor: