Ecstasy a funkcja układu co to jest
Leczenie Ecstasy a funkcja układu sercowo-naczyniowego. Definicja: Badacze wykazali, iż nadmierne.

Czy przydatne?

Definicja Ecstasy a funkcja układu sercowo-naczyniowego

Co to jest: Badacze wykazali, iż nadmierne przyjmowanie ecstasy - MDMA (3,4-metylenedioxymetamfetamina; to jest pochodna amfetaminy) może znacznie zamieniać funkcję układu sercowo-naczyniowego, w tym indukować zaburzenia rytmu serca, spowodować zapalenie mięśnia sercowego i działać kardiotoksycznie.Doświadczenie przeprowadzono na szczurach, którym podawano dawki MDMA odpowiadające dawkom i schematowi przyjmowania narkotyku regularnie stosowanego poprzez ludzi - 2 x na dzień poprzez 4 następne dni następnie 10 dniowy moment abstynencji (trzykrotnie powtórzone). U zwierząt rejestrowano zmiany ciśnienia i częstości rytmu serca. Pierwsza dawka MDMA wywołała przyrost ciśnienia tętniczego krwi i epizod zwolnionej czynności serca (bradykardii), po której nastąpiło nagłe jej przyspieszenie (tachykardia). Po następnych dawkach obserwowano znaczny spadek ciśnienia tętniczego z bradykardią – reakcja przypominająca odruch wazowagalny.Co to oznacza: to jest pierwsze badanie oceniające reakcje układu sercowo-naczyniowego wywołaną nadmiernym przyjmowaniem MDMA i wykazujące jego potencjalną kardiotoksyczność i wywoływanie reakcji zapalnej w tkankach mięśnia sercowego. Ludzie używający esctasy mogą zaryzykować uszkodzeniem układu sercowo-naczyniowego.Badanie zostało opublikowane we wrześniu 2002 w The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics (Czasopismo farmakologii i terapii eksperymentalnej) poprzez zespół badaczy kierowany poprzez Kurta Varnera z Louisiana State University Health Sciences Center

Czym jest Ecstasy a funkcja układu znaczenie Słownik leczenie E .