EPH-gestoza (rzucawka co to jest
Leczenie EPH-gestoza (rzucawka). Definicja: EPH-gestoza (oedema, proteinuria, hypertensio) to.

Czy przydatne?

Definicja EPH-gestoza (rzucawka)

Co to jest: EPH-gestoza (oedema, proteinuria, hypertensio) to schorzenie o niejasnej przyczynie występującym w trakcie ciąży przypuszczalnie w wyniku nadmiernego wytwarzania substancji podwyższających ciśnienie tętnicze krwi (na przykład tromboksanu A2).W przebiegu EPH-gestozy mogą wystąpić nagle napady kloniczno-toniczne drgawek z stratą przytomności przed, w trakcie albo bezpośrednio po porodzie określane jako rzucawka. Symptomy Do najczęstszych objawów związanych z gestozą w zależności od stopnia nasilenia objawów należą: EPH-gestoza: obrzęki (oedema), białkomocz (proteinuria), nadciśnienie (hypertensio) stan przedrzucawkowy: błyski przed oczami, szum w uszach, bóle głowy, zaburzenia widzenia, bóle brzucha, nudności, wymioty, niepokój ruchowy, obrzęki podudzi, nadciśnienie > 160/110 mm Hg rzucawka: nagłe, uogólnione napady drgawek toniczno-klonicznych którym może towarzyszyć strata przytomności, bezdech, najczęściej jest następstwem stanu przedrzucawkowego Rozpoznanie Rozpoznanie jest możliwe na podstawie zapisów w karcie ciążowej i na podstawie charakterystycznych objawów Postępowanie Udzielając pomocy osobie u której podejrzewany wystąpienie rzucawki należy: ochronić ją przed niebezpieczeństwem zranień, urazów wskutek drgawek przewieźć ostrożnie w pozycji leżącej po ustąpieniu napadu drgawek.jeżeli to możliwe należy wyeliminować bodźce wzrokowe i słuchowe, które mogą spowodować następne napady drgawek

Czym jest EPH-gestoza (rzucawka znaczenie Słownik leczenie E .