Epidemiologia otyłości co to jest
Leczenie Epidemiologia otyłości. Definicja: Informacji o występowaniu na świecie nadwagi i otyłości.

Czy przydatne?

Definicja Epidemiologia otyłości

Co to jest: Informacji o występowaniu na świecie nadwagi i otyłości wśród dorosłych dostarczyły badania WHO MONICA (MONitoring of trends and determinants In CArdiovascular diseases), które zostały przeprowadzone pośrodku ostatnich 10 - 20 lat pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Celem tych badań było ustalenie częstości występowania otyłości w sześciu regionach świata: Afryka, Ameryka Północna i Południowa, Azja Południowo-Wschodnia, Środkowy Wschód, Europa, Pacyfik Zachodni. Uzyskane wyniki wskazują, iż od 50% do 75% badanych kobiet ma nadwagę albo otyłość. Z kolei wśród mężczyzn, z wyjątkiem Chińczyków, występowanie otyłości albo nadwagi przekracza 50% badanych populacji. Wykazano również iż istnieją populacje, wśród których powyżej 75% to osoby z nadwagą albo otyłością. Szacuje się, iż rozpowszechnienie otyłości wzrosło do ok. 40% populacji europejskiej a w państwach dawnego bloku wschodniego stwierdza się jeden z największych na świecie wyznaczników występowania dolegliwości niedokrwiennej serca, co jest w dużej mierze powiązane z rozpowszechnieniem otyłości. Najnowsze badania Pol-MONICA przeprowadzone w próbie losowej populacji Warszawy, w wieku 35-64 lat pokazały, iż w Polsce nadwaga (BMI=25-29,9 kg/m2) występuje u 45,2% mężczyzn i 35,1% kobiet, a otyłość (BMI>30,0 kg/m2) u 22,4% mężczyzn i 29% kobiet. Badanie przeprowadzonych w latach 1984-1993 badań, wykazała przyrost częstości występowania otyłości wśród mężczyzn i kobiet, z kolei w razie nadwagi stwierdzono mniejsze jej występowanie u obu płci

Czym jest Epidemiologia otyłości znaczenie Słownik leczenie E .