Europejczycy nie dbają o co to jest
Leczenie Europejczycy nie dbają o swoje zdrowie. Definicja: Zespół naukowców z kilkunastu ośrodków.

Czy przydatne?

Definicja Europejczycy nie dbają o swoje zdrowie

Co to jest: Zespół naukowców z kilkunastu ośrodków medycznych w Europie przeprowadził badanie pod kryptonimem EUROASPIRE, którego celem była ocena czynników ryzyka dolegliwości serca, metody leczenia i przeżywalności pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca. Analizę przeprowadzono w 15 państwach Europy, w tym w Polsce, w latach 1999-2000.Badaniem objęto prawie 14 tys. chorych do 70. roku życia, u których rozpoznano niedokrwienie serca, zawał serca, wykonano udrożnienie tętnicy wieńcowej dzięki balonu, stentu albo przeprowadzono operację wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych a więc aby-passów. Wszystkich chorych obserwowano poprzez następne 6 miesięcy po opuszczeniu szpitala. Wyniki analizy zostały opublikowane na łamach kwietniowego wydania European Heart Journal.wśród badanych 21% chorych paliło papierosy, u 31% występowała otyłość. Częstość występowania nadciśnienia tętniczego wynosiła 50%, a wysokiego stężenia cholesterolu 58%. Co piąty pacjent chorował na cukrzycę, która w większości przypadków była źle kontrolowana. We wszystkich państwach chorym podawano aspirynę. Oprócz tego leczenie ostrych epizodów wieńcowych było różne we wszystkich ośrodkach medycznych. W momencie wypisania ze szpitala 61% chorych było leczonych lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu. Podobna liczba chorych otrzymywała leki z gatunku (-blokerów, które ograniczają liczbę zgonów na skutek dolegliwości serca.Wyniki analizy wskazują, iż pacjenci z chorobą niedokrwienną serca nie stosują zasad zdrowego stylu życia. Konieczna jest skuteczniejsza kontrola ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu we krwi. Autorzy badania podkreślają, iż modyfikacja stylu życia może prowadzić do ograniczenia częstości występowania objawów i zgonów na skutek dolegliwości niedokrwiennej serca

Czym jest Europejczycy nie dbają o znaczenie Słownik leczenie E .