Fakty na temat WZW typu A u co to jest
Leczenie Fakty na temat WZW typu A u dzieci. Definicja: Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW typu.

Czy przydatne?

Definicja Fakty na temat WZW typu A u dzieci

Co to jest: Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW typu A) jest chorobą zakaźną przenoszoną drogą pokarmową, stąd wzięła się kolokwialna nazwa dolegliwości - "żółtaczka pokarmowa". Zakażenie WZW typu A następuje przez spożycie zanieczyszczonej wirusami wody pitnej i surowych pokarmów w niej mytych. Sprzyja mu również bliski kontakt z osobą zakażoną w bezobjawowym okresie dolegliwości, kiedy zakażony nie jest jeszcze świadomy infekcji. Zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu A ulegają najczęściej osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym z chorym, bądź także dzieci, które sporo czasu pośrodku dnia spędzają w skupiskach, takich jak przedszkola, szkoły, żłobki. WZW typu A stanowi powyżej 50% wszystkich przypadków wirusowych zapaleń wątroby. Rocznie na świecie notuje się ok. 1,2 do 1,4 miliona zachorowań. WZW typu A, jeszcze dopiero co uważane za lekką chorobę, zmieniło swój charakter epidemiologiczny i kliniczny. Wzrastające zagrożenie wybuchu epidemii Poprawa warunków sanitarno-higienicznych w Polsce ma wpływ na przyrost liczby dzieci, młodzieży i młodych dorosłych nieodpornych na wirus WZW typu A. W Polsce w ostatnim dziesięcioleciu odsetek osób w wieku 0-50 lat podatnych na zachorowanie na WZW typu A wzrósł z 42% (1990 r.) do powyżej 70% (1999 r.). W związku z tak znacznym spadkiem odporności stale wzrasta w Polsce zagrożenie wybuchu epidemii WZW typu A. Liczby zachorowań w trakcie tego rodzaju epidemii, zwanych wyrównawczymi, przewyższają wielokrotnie liczby przypadków notowanych w odpowiednim okresie poza epidemią. Największe "epidemie wyrównawcze" WZW typu A zanotowano w latach 1979-97 na terenie byłych województw: płockiego, koszalińskiego i wałbrzyskiego. Do "epidemii wyrównawczej" dochodzi najczęściej wskutek kontaktu większej społeczności (na przykład żłobek, przedszkole, szkoła) z chorym zakażonym. W Polsce narażenie na kontakt z wirusem WZW typu A stale wzrasta na skutek wzmożenia ruchu turystycznego i handlowego ze Wschodem, a więc z regionem o wysokiej zapadalności na WZW typu A. Ryzyko groźnych powikłań Wbrew potocznemu przekonaniu zachorowanie na WZW typu A może doprowadzić do powikłań groźnych dla zdrowia i życia. Konsekwencjami WZW typu A mogą być pomiędzy innymi: żółtaczka cholestatyczna, nawroty dolegliwości, zaburzenia hematologiczne, ostra niewydolność nerek, a nawet ostra niewydolność wątroby prowadząca regularnie do zgonu. Wirus zapalenia wątroby typu A jest wiązany także z indukcją mechanizmów autoimmunologicznych. Nie dysponujemy polskimi danymi na ten temat, jednak we Francji przypadki WZW typu A stanowią 10% przyczyn wszystkich transplantacji, w Argentynie zaś odsetek ten wynosi aż 20%. Symptomy i przebieg WZW typu A Początkowo u dzieci WZW typu A regularnie przebiega podobnie jak przewarzająca część chorób wirusowych. Dziecko nie ma apetytu, gorączkuje, odczuwa bóle mięśni i zmęczenie. Symptomy, które występują po kilkunastu dniach to: nudności i wymioty, zgniły zapach z ust, gorzki smak w ustach, ciemny kolor moczu, żółtaczka (żółta skóra i białkówki oczu), bóle w rejonie wątroby, szczególnie przy ucisku, luźniejsze i częstsze oddawanie stolca, któremu towarzyszą mocne skurcze jelit. Dolegliwość u dziecka trwa od 4 do 6 miesięcy. Brak leku zwalczającego WZW typu A Dotychczas nie opracowano leku przeciwko WZW typu A. Leczenie dolegliwości jest uciążliwe i długookresowe. Bazuje ono na całkowitej zmianie trybu życia, gdzie odpoczynek i lekkostrawna dieta powinny być utrzymane poprzez 6 miesięcy. Osoby z ciężkimi postaciami WZW typu A wymagają leczenia szpitalnego. Dokuczliwe symptomy dolegliwości mogą utrzymywać się nawet pół roku. Nie potrafimy leczyć WZW typu A, lecz potrafimy mu zapobiegać Najwspanialszym metodą uniknięcia konsekwencji WZW typu A i "epidemii wyrównawczych" są szczepienia ochronne. Szczególnie korzystne jest ich podawanie w momencie tak zwany zacisza epidemiologicznego, gdzie aktualnie znajduje się Polska. Szczepienia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zapobiegają wystąpieniu WZW typu A u osób starszych, u których przebieg dolegliwości jest znacząco cięższy i częściej powikłany. Udowodniono, iż szczepionka przeciwko WZW typu A jest bezpieczna. Szczepienie chroni przed zachorowaniem poprzez sporo lat, najprawdopodobniej - całe życie. Pełny cykl szczepienia to tylko 2 dawki szczepionki podane w wygodnym schemacie, w odstępie 6-12 miesięcy. Rekomendacje do szczepień dzieci przeciwko WZW typu A Szczepienie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym przeciwko WZW typu A jest rekomendowane poprzez polski Program Szczepień Ochronnych. Coraz więcej państw wprowadza je jako obligatoryjne. Masowe szczepienia dzieci przeciwko "żółtaczce pokarmowej" propaguje także Międzynarodowa Porada Zapobiegania Wirusowemu Zapaleniu Wątroby (VHPB). również polscy eksperci podkreślają konieczność upowszechnienia szczepień przeciwko WZW typu A

Czym jest Fakty na temat WZW typu A u znaczenie Słownik leczenie F .