Fundacja Bądź Zdrów co to jest
Leczenie Fundacja Bądź Zdrów. Definicja: 1 lipca w Warszawie rozpoczęła działalność Fundacja ".

Czy przydatne?

Definicja Fundacja Bądź Zdrów

Co to jest: 1 lipca w Warszawie rozpoczęła działalność Fundacja "Bądź Zdrów!". Skupia ona najwybitniejszych polskich ekspertów z dziedziny dietetyki, których dążeniem jest propagowanie poprawnych nawyków żywieniowych.kluczowym celem fundacji jest ochrona zdrowia i promocja zdrowej diety. Przez własną działalność edukacyjną fundacja zamierza przeciwdziałać zjawisku niedoboru składników odżywczych w diecie Polaków i zapobiegać upowszechnianiu się niewłaściwych i groźnych dla zdrowia diet odchudzających.wielkie znaczenie dla członków fundacji ma pokonywanie utrwalających się w społeczeństwie złych nawyków żywieniowych, które mogą być powodem wielu chorób cywilizacyjnych. Równocześnie fundacja zamierza również udzielać pomocy w leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.W Radzie Fundacji zasiadają cenieni eksperci z dziedziny dietetyki między innymi prof. dr hab. Janusz Stanisław Keller i dr Jacek Bujko z Katedry Dietetyki i Żywności Funkcjonalnej SGGW. Będą oni informować o zdrowych i równocześnie bezpiecznych rozwiązaniach dotyczących odżywiania przez narady naukowe, publikacje prasowe i książkowe i imprezy organizowane z myślą o szerokiej publiczności - pikniki, targi, happeningi. Pierwszą publikacją Fundacji jest broszura informacyjna zatytułowana "Jedz, ćwicz i ...Bądź Zdrów!".Członkowie fundacji podkreślają także .wielkie znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka, dlatego także w działaniach edukacyjnych fundacji wezmą udział znani sportowcy i instruktorzy fitness.Fundacja będzie również współpracować z polskimi firmami, które promują sprzedaż żywności o wysokiej wartości odżywczej tworząc wspólne kampanie reklamowe w prasie, radiu, telewizji i internecie

Czym jest Fundacja Bądź Zdrów znaczenie Słownik leczenie F .