Geny utrudniają rzucenie co to jest
Leczenie Geny utrudniają rzucenie palenia papierosów. Definicja: Palacze papierosów, u których.

Czy przydatne?

Definicja Geny utrudniają rzucenie palenia papierosów

Co to jest Geny utrudniają rzucenie palenia papierosów: Palacze papierosów, u których zidentyfikowano pewną postać genów nie są w stanie rzucić palenia. Wykazano, iż w mózgu osób z postacią A1 genu DRD2 występują receptory mniej wrażliwe na dopaminę niż u osób z postacią genu A2. Skutkiem tego jest słabsza reakcja na dopaminę. Okazało się, iż osoby z postacią genu A1 znacząco częściej palą papierosy albo są dotknięte innym nałogiem.Dopamina jest substancją występującą w mózgu, która skutkuje, iż odczuwamy przyjemność i satysfakcję. Niektórzy badacze uważają, iż zaburzenia aktywności dopaminy regularnie występują u osób z nałogiem.Zespoły lekarzy z Uniwersytetu w Teksasie i Cancer Center w Houston przeprowadziły badanie, którego celem było ustalenie wpływu genów na skuteczność leczenia nałogu palenia papierosów. W badaniu wzięło udział 134 palaczy, których poddano testom genetycznym określającym postacie genu DRD2 kodującego receptory dopaminergiczne w mózgu.Wszyscy badani usiłowali rzucić palenie. Część osób objętych programem leczono wenlafaksyną, lekiem antydepresyjnym. Pozostali chorzy otrzymywali nieaktywną tabletkę, a więc placebo. Wyniki pracy opublikowano w jednym z ostatnich numerów British Medical Journal.Osoby z postacią genu A1 powyżej 2-krotnie częściej powracały do nałogu w okresie 1. tygodnia leczenia. Także po 10. tygodniach terapii badani z tej ekipy znacząco częściej wracali do palenia papierosów. w okresie 18 tygodni obserwacji wśród osób z postacią A2 nie stwierdzono pogorszenia nastroju spowodowanego rzuceniem nałogu.Wyniki badania wykazały, iż trwałość rzucenia palenia papierosów zależy od postaci genów występujących u danej osoby. Trudności w pozbyciu się nałogu mogą wynikać z zaburzonego wydzielania dopaminy w mózgu. Jednak autorzy badania twierdzą, iż należy przeprowadzić dalsze obserwacje, które pozwolą na ustalenie większej liczby czynników wpływających na skłonność danej osoby do nałogu
Przyczyny Gry Komputerowe Poprawiają Wzrok:
Objawy większości rodziców gry komputerowe nie pogarszają wzroku, ale mogą go nawet poprawić. Osoby spędzające wiele czasu grając znacząco zyskują na ostrości widzenia. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych w geny utrudniają rzucenie palenia papierosów.
Przyczyny Grypa W Natarciu:
Objawy na to, iż do Polski dociera fala grypy od strony naszych południowych i wschodnich sąsiadów. Rozpoczyna ona niestety zbierać już własne żniwo. W wielu regionach państwie znacząco wzrósł - i ciągle geny utrudniają rzucenie palenia papierosów.
Przyczyny Gamma Knife W Polsce:
Objawy około 3000 osób słyszy diagnozę: guz mózgu. Polska należy do państw europejskich o wysokim współczynniku zachorowalności w tej ekipie nowotworów. Wg danych Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu geny utrudniają rzucenie palenia papierosów.
Przyczyny Groźne Stężenie Powietrza:
Objawy sierpnia ukazały się w prasie warszawskiej wiadomości dotyczące wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Warszawie. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń dwu zanieczyszczeń: pyłu geny utrudniają rzucenie palenia papierosów.
Przyczyny Godzina Ruchu Zwalczy Otyłość:
Objawy doniesienia naukowców z Brown University w Providence z pewnością ucieszą wszystkich, którzy chcą schudnąć. Godzina ruchu codziennie zapewni nie tylko spadek wagi, lecz także utrwali to osiągnięcie geny utrudniają rzucenie palenia papierosów.

Czym jest Geny utrudniają rzucenie znaczenie Słownik leczenie G .

  • Dodano:
  • Autor: