Guz Wilmsa u dzieci co to jest
Leczenie Guz Wilmsa u dzieci. Definicja: Guz Wilmsa, a więc nerczak złośliwy, to nowotwór nerki.

Czy przydatne?

Definicja Guz Wilmsa u dzieci

Co to jest: Guz Wilmsa, a więc nerczak złośliwy, to nowotwór nerki stanowiący ok. 6% nowotworów dziecięcych. Występuje najczęściej przed 5. rokiem życia z podobną częstością u chłopców i dziewczynek.symptomy obejmują: pojawienie się guza w jamie brzusznej, bóle brzucha, obecność krwi albo krwinek czerwonych w moczu (co wykrywa się po wykonaniu badania ogólnego moczu). U co czwartego chorego obserwuje się nadciśnienie tętnicze. W chwili rozpoznania najczęściej mechanizm nowotworowy jest umiejscowiony, lecz u kilkunastu proc. pacjentów stwierdza się przerzuty (co wiąże się z gorszym rokowaniem).Naukowcy z Uniwersytetu Johannesa Gutenbera w Mainz pod kierownictwem Joachima Schüza prowadzili badanie nad określeniem czynników ryzyka wystąpienia guza Wilmsa. Wyniki analizy opublikowano na łamach najnowszego wydania czasopisma European Journal of Pediatrics.W ekipie badanej znalazły się dzieci poniżej 10. roku życia z rozpoznanym guzem Wilmsa. Grupę kontrolną stanowiły dzieci wolne od tego schorzenia. Od rodziców wszystkich uczestników zbierano wiadomości na temat potencjalnych czynników ryzyka wystąpienia guza Wilmsa.badanie ujawniła, iż spora waga urodzeniowa ponad 4000 g może stanowić czynnik ryzyka dla wystąpienia tego nowotworu (szczególnie u dzieci w wieku 2 lat i ponad). Z kolei, nie wykazano związku pomiędzy zaawansowanym wiekiem rodziców, nadmiernym spożyciem kawy czy herbaty poprzez matkę w okresie ciąży, narażeniem na pestycydy a zagrożeniem nerczakiem (w wcześniejszych badaniach wskazywano na udział powyższych parametrów w etiologii guza Wilmsa).Wyniki badania wskazują na rolę dużej wagi urodzeniowej w zagrożeniu guzem Wilmsa, lecz nie potwierdziły udziału innych czynników

Czym jest Guz Wilmsa u dzieci znaczenie Słownik leczenie G .