HCV cicha epidemia co to jest
Leczenie HCV cicha epidemia. Definicja: Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C to ogólnoświatowy problem.

Czy przydatne?

Definicja HCV cicha epidemia

Co to jest HCV cicha epidemia: Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C to ogólnoświatowy problem kliniczny, epidemiologiczny i socjalny. Liczba ludzi zakażonych tym wirusem na świecie waha się od 170 do 300 mln. Wg szacunków WHO, przy braku właściwej terapii, liczba zgonów spowodowanych WZW C w najbliższych latach zwiększy się kilkukrotnie. Zaniepokojenie tą sytuacją wyraził także Parlament Europejski. W odpowiedzi na ten problem w państwach Europy Środkowej i Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Krajów zainicjowany został projekt wspierający badania ekonomicznych i socjalnych wydatków WZW typu C. Jednym z przedmiotów tego projektu jest organizacja, wyjątkowego z racji na własną skalę i wagę, Międzynarodowego Szczytu pt. „HCV – The Quiet Epidemic. Preventing, Diagnosing and Treating Hepatitis C: Best Practice and Issues in Eastern Europe and Eurasia”. W wydarzeniu tym wzięło udział 16 państw Europy Środkowej i Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Krajów. Pierwsze spotkanie obejmujące państwa WNP: Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Rosję i Ukrainę miało miejsce 1 października br. w Kijowie. Gospodarzem drugiego spotkania, które miało miejsce 14 października była Polska. W Warszawskim Szczycie uczestniczyli przedstawiciele Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, i Słowenii. W Polsce organizatorami Międzynarodowego Szczytu byli: Instytut Praw Pacjenta i Nauki Zdrowotnej, Polska Ekipa Specjalistów HCV i miesięcznik „Służba Zdrowia”. Szczyt miał charakter roboczego spotkania specjalistów, w czasie którego osoby kształtujące politykę zdrowotną i ich doradcy, przedstawiciele odpowiednich resortów i eksperci do spraw polityki zdrowotnej z Europy Środkowej i Wschodniej i przedstawiciele Parlamentu Europejskiego dyskutowali o ważnych zagadnieniach z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia HCV. W trakcie spotkania przedstawione zostały unikalne dane i wnioski z dużego, międzynarodowego projektu badawczego, w czasie którego badano skalę infekcji wirusem HCV w państwach Europy Środkowej i Wschodniej i w państwach Wspólnoty Niepodległych Krajów, a również omówione zostały perspektywy wpływu społecznego i gospodarczego wirusa HCV na te państwa. w czasie Międzynarodowego Szczytu zorganizowana została narada prasowa, gdzie uczestniczyli m. in.: prof. dr hab. med. Waldemar Halota – Prezes Polskiej Ekipy specjalistów HCV; Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy; prof. dr hab. med. Anna Boroń-Kaczmarska – Prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie; prof. dr hab. med. Robert Flisiak – Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przedstawiciel EASL w trakcie Szczytu; prof. dr med. Seval Akgun – Prof. Epidemiologii i Zdrowia Publicznego w Szkole Medycyny Uniwersytetu Baskent i Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Oklahomie; ks. Arkadiusz Nowak – Prowincjał Zakonu Posługujących Chorym, Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Nauki Zdrowotnej; pacjenci i przedstawiciele mediów. w trakcie spotkania specjaliści w obszarze chorób zakaźnych przedstawili alarmujące dane dotyczące skali zakażeń HCV w Polsce i trudności w dostępie do terapii WZW typu C. W dalszej części spotkania zaprezentowane zostały wnioski z dokumentu pt.: „WHITE PAPER – THE BURDEN OF HEPATITIS C IN CEE AND CIS: AN EPIDEMIOLOGICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT”. Na podstawie badań przeprowadzonych w 17 państwach Europy Środkowej i Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Krajów wyciągnięto następujące wnioski:Szacuje się, że w roku 2009, w w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, ok. 4,98 miliona osób jest przewlekle zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C. Do roku 2015 ta liczba może wzrosnąć do 6,87 miliona. Stanowi to przyrost liczebności przypadków WZW typu C wynoszący 38%, o ile utrzymają się obecne trendy dotyczące czynników ryzyka, praktyk diagnostycznych i terapeutycznych.Szacowana zapadalność na WZW typu C wśród 17 państw w regionie waha się od 0,9 do 33 na 100 000 (w roku 2009), nie mniej jednak najniższa jest na Węgrzech, a najwyższa na Łotwie.Transmisja wirusa następuje raczej wskutek dożylnych transfuzji i wlewów, w szczególności wśród osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach, korzystających ze wspólnych instrumentów zanieczyszczonych krwią. Transmisja w czasie kontaktów seksualnych i w momencie okołourodzeniowym nie jest zbyt częsta.Zakażenie jest bezobjawowe. Po zakażeniu u jednej osoby na pięć może nastąpić samoczynna eliminacja wirusa, lecz pozostałe osoby będą przewlekle zakażone. Innymi słowy 80% przypadków WZW typu C to przypadki przewlekłe. wśród pacjentów z przewlekłym WZW typu C u 50-75% rozwijają się poważne dolegliwości wątroby. U ok. 2-5% z nich wystąpi rak wątroby. Chorobę w formie umiarkowanej do poważnej można pomyślnie leczyć u ok. 70% pacjentów, jeśli wymagane leczenie będzie w całości zastosowane.Nie istnieją skuteczne programy monitorowania i badań przesiewowych w badanym regionie. W niektórych państwach, takich jak Białoruś, Czechy i Łotwa, istnieją krajowe mechanizmy monitorowania. W innych, takich jak Chorwacja, Litwa, Polska, Słowacja, Rosja i Węgry, rozpoczęto w ubiegłych latach programy badań przesiewowych skierowane na ekipy ryzyka. Niemniej jednak nadal są niezbędne badania seroprewalencji w populacjach wysokiego ryzyka i usprawnione programy monitorowania WZW typu C, by móc oszacować obecny i przyszły wpływ zakażenia wirusem i, by obserwować trendy i różnice w epidemiologii w państwach Europy ŚrodkowoWschodniej i Wspólnoty Niepodległych Krajów.Należy zintensyfikować wysiłki zmierzające do zapobiegania WZW typu C, takie jak niedrogie programy leczenia uzależnienia od alkoholu i narkotyków albo programy zamiany igieł celem pomniejszenia ryzyka transmisji w takich państwach. Istnieje świadomość czynników ryzyka i konsekwencji WZW typu C . wśród profesjonalistów, lecz nie w społeczeństwie. Należy zwiększyć działania mające na celu zachęcenie osób z grup ryzyka do wykonania testów w kierunku zakażenia wirusem HCV.Poradnictwo dotyczące zapobiegania zakażeniom, prowadzone poprzez wykwalifikowany personel, powinno być dostępne dla osób narażonych na wysokie ryzyko zakażenia wirusem HCV, w szczególności dla pracowników służby zdrowia (jedna z ważniejszych grup ryzyka). Przez wzgląd na tym systematyczne szkolenie personelu białego z zakresu WZW typu C powinno być niezbędnym elementem nauki w państwach Europy ŚrodkowoWschodniej i Wspólnoty Niepodległych Krajów. Testy diagnostyczne w kierunku zakażenia wirusem HCV są drogie i nie są rutynowo realizowane w placówkach ochrony zdrowia. Leczenie jest dostępne, lecz jest długie (6-12 miesięcy) i nie zawsze skuteczne z racji na sporo czynników ryzyka wpływających na progresję dolegliwości i wskaźniki wyleczeń.W znacznej większości państw wydatki leczenia zaawansowanych stadiów dolegliwości są od 13 do 29 razy wyższe niż wydatki leczenia inicjalnych etapów dolegliwości. Przez wzgląd na tym wydatki powiązane z niezdiagnozowanymi i nieleczonymi przypadkami WZW typu C będą nadal stanowić ważne obciążenie publicznych budżetów, w szczególności w połączeniu z innymi i możliwie bardziej ważnymi kosztami pośrednimi dla gospodarki i społeczeństw tych państw.Częstość występowania zakażenia wirusem HCV jest najwyższa w w najwyższym stopniu produktywnej gospodarczo ekipie wiekowej od 30 do 44 lat we wszystkich badanych państwach. W połączeniu z faktem, iż u 80% pacjentów zakażonych wirusem HCV dolegliwość przechodzi w stan przewlekły, obciążenia kosztami pośrednimi nie należy uznawać zbyt niewiele ważne. wydatki nieleczenia WZW typu C będą znacząco wyższe dla rządów i społeczeństw, lecz można je obniżyć, stosując skuteczne programy badań przesiewowych, które mogą objąć nie tylko kluczowe ekipy ryzyka. z racji na ograniczenia dostępności danych o wskaźnikach epidemiologicznych i kosztach ekonomicznych niezbędne jest podjęcie dalszych wysiłków w tym obszarze, by usprawnić możliwości decydentów i lekarzy w dziedzinie planowania i wdrażania.Polska ma trzeci co do wielkości parametr prewalencji HCV spośród badanych 17 państw, co pozycjonuje nasz państwo za Rumunią i Kazachstanem. parametr prewalencji, a więc proc. populacji dotkniętej HCV wynosi w Polsce 1,99%. Znaczy to, iż liczba zakażonych w naszym państwie dochodzi do około 750 000 osób. Z dokumentu wynika, że 25% Polaków zakażonych wirusem HCV należy do w najwyższym stopniu ekonomicznie aktywnej ekipy wiekowej. Biała Księga w dużej części poświęcona jest opracowaniu prognozy poniesionych wydatków wirusowego zapalenia wątroby typu C i jego powikłań. wydatki te zostały opracowane na bazie obecnych wyznaczników prewalencji i zachorowalności w projekcji na lata 2008–2015. Obliczono, iż opłaty polskiego rządu na leczenie HCV wyniosą 8,2 mld Euro (czwarty najwyższy parametr w Europie Środkowo -Wschodniej i państwach Wspólnoty Niepodległych Krajów!). Jednak obliczenia wskazują również, iż w razie wdrożenia skutecznych programów skreeningowych i programów leczniczych mających na celu inicjalne wykrycie dolegliwości i wprowadzenie kompleksowego leczenia, zanim rozwiną się powikłania z stawki tej można aby było zaoszczędzić 7,7 mld Euro (trzecie pod względem wielkości możliwe oszczędności w analizowanym obszarze!). Istotnym jest, że prognozy dotyczące wydatków i oszczędności nie uwzględniają wydatków socjalnych HCV i jakości życia chorych z HCV, co znaczy, że właściwe wydatki i oszczędności powiązane z HCV dla polskiej gospodarki mogą być najprawdopodobniej wyższe.W dniu Międzynarodowego Szczytu (14 października) rozpoczęła się akcja bezpłatnych badań antyHCV dla mieszkańców Warszawy i okolic. Badania wykonywane są w Punktach Pobrań Synevo w Warszawie przy ul. Dzikiej 4 i ul. Gdeckiej 3 do wyczerpania puli testów
Przyczyny HTZ Zmniejsza Ryzyko Raka Jelita Grubego:
Objawy przeprowadzone poprzez naukowców z University of Minnesota School of Public Health, wykazały, iż wykorzystywanie hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) znacznie obniża u kobiet ryzyko raka jelita hcv cicha epidemia.
Przyczyny Hałas I Stres Skłaniają Kobiety Do Jedzenia:
Objawy wykazały, iż ludzie regularnie jedzą, by zmniejszyć stres. Przewarzająca część badań dotyczyła zachowań bezpośrednio pod wpływem stresu, teraz eksperci chcą wiedzieć co się dzieje kiedy stres mija hcv cicha epidemia.
Przyczyny Historia Soczewek Kontaktowych:
Objawy Leonarda da Vinci (XV/XVI w.) pojawiły się pierwsze koncepcje korekcji wzroku soczewkami kontaktowymi. Pomysł aparatu korekcyjnego przypominającego soczewki kontaktowe powstał jednak dopiero pod hcv cicha epidemia.
Przyczyny Heteroseksualiści Lekceważą Zagrożenie Związane Z AIDS:
Objawy ciągle panuje przekonanie, iż AIDS jest chorobą dotyczącą raczej homoseksualistów i narkomanów. Jednak specjaliści w tej dziedzinie już od dawna alarmują o błyskawicznie wzrastającej liczbie nowych hcv cicha epidemia.
Przyczyny Higieniczne Nawyki Polaków:
Objawy Rynku i Opinii Publicznej SMG/KRC przeprowadził reprezentatywne badanie, którego wyniki potwierdzają wiedzę o złych nawykach Polaków w podejściu do higieny j. ustnej. Polska znajduje się w ekipie 15 hcv cicha epidemia.

Czym jest HCV cicha epidemia znaczenie Słownik leczenie H .

  • Dodano:
  • Autor: