Hormonalna terapia zastępcza co to jest
Leczenie Hormonalna terapia zastępcza a udar mózgu. Definicja: Coraz więcej kobiet w wieku.

Czy przydatne?

Definicja Hormonalna terapia zastępcza a udar mózgu

Co to jest: Coraz więcej kobiet w wieku pomenopauzalnym stosuje hormonalną terapię zastępczą (HTZ) w formie tabletek albo plastrów. Pojawia się pytanie o związek pomiędzy tym rodzajem leczenia a ryzykiem wystąpienia i nasileniem udaru niedokrwiennego. Pomysł badania powstał na podstawie danych wskazujących na ochronną rolę estrogenu dla komórek nerwowych w zwierzęcym modelu udaru niedokrwiennego.Udar niedokrwienny mózgu bazuje na niedokrwieniu określonego obszaru mózgu w wyniku zaburzonego przepływu krwi poprzez zaopatrujące ten region naczynie. Zamknięcie albo zwężenie tętnicy najczęściej wynika ze zmian miażdżycowych naczyń albo zatorów. Symptomy udaru obejmują niedowład albo paraliż, kłopoty z mową, zaburzenia widzenia.Naukowcy z Duke Center for Cerebrovascular Disease pod kierownictwem lekarz Cheryl D. Bushnell porównywali stopień nasilenia udaru niedokrwiennego zależnie od stosowania HTZ.Grupę badaną stanowiły kobiety przyjęte do szpitala na skutek udaru niedokrwiennego mózgu i stosujące w tym czasie HTZ. W ekipie kontrolnej znalazły się panie dobrane do uczestniczek z pierwszej ekipy pod względem wieku i obecności czynników ryzyka dla udaru niedokrwiennego, lecz nieprzyjmujące HTZ.badanie zebranych informacji wykazała, iż na zagrożenie i rozmiar udaru wpływają znane już czynniki, takie jak: migotanie przedsionków, zastoinowa niewydolność krążenia albo dolegliwość niedokrwienna serca w wywiadzie, rasa czarna. Okazało się z kolei, iż wykorzystywanie HTZ nie wywiera znaczącego wpływu na przebieg udaru niedokrwiennego

Czym jest Hormonalna terapia zastępcza znaczenie Słownik leczenie H .