Hormonalna terapia zastępcza co to jest
Leczenie Hormonalna terapia zastępcza obniża ciśnienie tętnicze. Definicja: Coraz więcej kobiet.

Czy przydatne?

Definicja Hormonalna terapia zastępcza obniża ciśnienie tętnicze

Co to jest: Coraz więcej kobiet stosuje hormonalną terapię zastępczą (HTZ) w formie tabletek albo plastrów. Pojawia się pytanie o wpływ stosowanego leczenia na wartości ciśnienia tętniczego.lekarz Bruno Cacciatore z Helsinki University Central Hospital prowadził badania nad tym zagadnieniem, porównując wpływ obu rodzajów HTZ na wartości ciśnienia. Wyniki opublikowano na łamach kwietniowego wydania czasopisma American Journal of Obstetrics and Gynecology.Kobiety w wieku pomenopauzalnym bez nadciśnienia tętniczego losowo przydzielano do ekipy otrzymującej HTZ w formie doustnej albo przezskórnej (plastry). U wszystkich uczestniczek przeprowadzono ambulatoryjne monitorowanie wartości ciśnienia tętniczego poprzez 24 godziny (badanie holterowskie) przed rozpoczęciem HTZ, a następnie po dwóch i sześciu miesiącach jej stosowania.badanie zgromadzonych danych wykazała, iż wykorzystywanie HTZ we wspomnianych formach wywołało spadek ciśnienia tętniczego mierzonego za dnia u badanych kobiet (bez stwierdzanego przedtem nadciśnienia tętniczego) w drugim miesiącu po rozpoczęciu terapii. Okazało się także, iż sukces ten utrzymywał się po sześciu miesiącach u pań przyjmujących HTZ w formie doustnej, lecz nie przezskórnej. Nie wykazano wpływu HTZ na wartości ciśnienia tętniczego notowane w nocy

Czym jest Hormonalna terapia zastępcza znaczenie Słownik leczenie H .