tota osteoporozy co to jest
Leczenie Istota osteoporozy. Definicja: Osteoporoza (gr.osteon - kość, z łaciny porus - otwór.

Czy przydatne?

Definicja Istota osteoporozy

Co to jest: Osteoporoza (gr.osteon - kość, z łaciny porus - otwór, ubytek, dziura) to przewlekła, układowa, metaboliczna dolegliwość szkieletu charakteryzująca się zmniejszeniem ilości masą kostnej, zaburzoną mikroarchitekturą kości i z powodu obniżoną wytrzymałością mechaniczną na obciążenia i urazy co w ostateczności prowadzi do zwiększonego ryzyka złamań. Jest jedną z najczęstszych chorób ludzkości występującą u co 10 osoby w populacjach całego świata. Po 50 roku życia stwierdza się ją u co 3 kobiety. Uważane jest, iż w Polsce zagrożonych osteoporozą jest ok. 9 mln osób, które doznają rocznie powyżej 14 tys. złamań, które nierzadko są pierwszym symptomem osteoporozy. dolegliwość ta regularnie nazywana jest "cichym złodziejem", bo osoba narażona na nią nie wie, iż dolegliwość "okrada" ją z minerałów. regularnie dowiaduje się o niej zbyt późno gdy dochodzi do złamania. Osteoporoza pojawia się, gdy mechanizmy niszczenia kości przeważają nad jej budową. Po osiągnięciu masy szczytowej co ma miejsce w około 30 roku życia metabolizm kości stabilizuje się i zachodzące w niej mechanizmy tworzenia i niszczenia kości pozostają w równowadze. Po ok. 40 roku życia tworzenie kości słabnie i zaczynają przeważać mechanizmy niszczące kość powodujące utratę masy kostnej. W ten sposób organizm traci rocznie ok. 0,5 - 1,0% minerałów. Z kolei w osteoporozie ubytek kości osiąga 2 - 5% rocznie i więcej. Utratę minerałów można zmierzyć badając gęstość kości dzięki szczególnych aparatów zwanych densytometrami, które pozwalają z sporą dokładnością zmierzyć zawartość minerałów w kości odpowiadających w 80% za wytrzymałość kości. Normalna kość beleczkowa zbudowana jest ze wzajemnie ze sobą powiązanych beleczek i blaszek kostnych. W osteoporozie zostały zniszczone całe beleczki kostne a pozostałe beleczki mają budowę zanikową Kości zdrowego człowieka są bardzo wytrzymałe mechanicznie i łamią się dopiero pod wpływem sporych sił (na przykład w trakcie zderzenia samochodów). W osteoporozie kość staje się bardziej porowata, zrzeszotniała i krucha. Jest tak osłabiona, iż łamie się przy banalnych, codziennych czynnościach (np w trakcie spaceru) po przekroczeniu tzw progu złamania. Ryzyko złamania szyjki kości udowej w przebiegu zaawansowanej osteoporozy w odniesiemy do innych groźnych chorób populacyjnych jest większe niż sumaryczne ryzyko wystąpienia raka sutka, raka jajnika, raka macicy u kobiet i raka prostaty u mężczyzn

Czym jest Istota osteoporozy znaczenie Słownik leczenie I .