Jak pomóc 400 tysiącom co to jest
Leczenie Jak pomóc 400 tysiącom Polaków?. Definicja: W Polsce żyje ok. 400 tys. chorych na.

Czy przydatne?

Definicja Jak pomóc 400 tysiącom Polaków?

Co to jest: W Polsce żyje ok. 400 tys. chorych na schizofrenię. Jednak, co czwarty Polak nie ma świadomości, iż schizofrenia to dolegliwość psychiczna. Mimo, iż Polacy nie wiedzą, czym jest schizofrenia, obawiają się jej i chorujących na nią ludzi. Kontaktom z chorymi towarzyszy najczęściej uczucie współczucia, zakłopotania, bezradności i lęk. To jest szczególnie dotkliwe dla chorych próbujących podjąć pracę. Wśród tej ekipy, bezrobocie wynosi 72%. Dlatego także tegoroczna kampania socjalna „Schizofrenia-Otwórzcie Drzwi”, pod hasłem „wspólnie w pracy – ;wspólnie w życiu” zmierza do pokazania, że chorzy mogą i chcą pracować. Wydarzeniem, dzięki któremu niemal każdy będzie mógł poznać chorobę i ją zrozumieć jest V Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, który odbędzie się 10 września. W wielu miastach w Polsce odbędą się koncerty, spotkania poetyckie, przedstawienia teatralne, wystawy plastyczne, dyskusje z udziałem osób chorujących ;wspólnie z rodzinami, pracowników służby zdrowia, polityków lokalnych, księży, artystów.wyraz "schizofrenia" dosłownie znaczy "rozszczepienie umysłu", lecz nie w sensie posiadania więcej niż jednej osobowości. Osoba dotknięta schizofrenią może mieć trudności w odróżnianiu fantazji od rzeczywistości, zachowaniu jasnego toku myślowego i panowaniu nad emocjami. To jest bardziej rozszczepienie między myśleniem i czuciem. Chorzy mają trudności w łączeniu obu tych mechanizmów. Wbrew powszechnym mitom, schizofrenia jest jednak uleczalna, a chorzy na schizofrenię nie zagrażają innym bardziej, niż osoby zdrowe. Schizofrenia w ogromnej większości przypadków pojawia się pomiędzy 15 a 35 rokiem życia, a zatem dotyczy raczej ludzi młodych. 30% chorujących przeżywa jednak raptem jeden epizod w swoim życiu, a przewarzająca część, przy dobrej terapii i przychylnym nastawieniu środowiska, gdzie funkcjonuje może wrócić do funkcjonowania w wielu rolach socjalnych takich, jak męża, żony, rodzica, przyjaciela, czy pracownika. Wielu, negatywnie odbieranym reakcjom osób chorych - dokonywanym z lęku, przerażenia albo bezradności - można zapobiec, jeżeli problem zostanie inicjalnie rozpoznany i zostanie podjęta leczenie. Lecze­nie chorego psychicznie jest znacząco skuteczniejsze, jeżeli dzieje się przy współpracy rodziny i środowiska, gdzie funkcjonuje osoba chorująca psychicznie. Badania naukowe prowadzone na świecie (również – w Polsce), do­wiodły iż jeżeli rodzic, współmałżonek, czy także dzieci albo choćby współpracownicy czy pracodawcy mądrze współdziałają z osobami leczącymi i pomagają w terapii, wtedy ryzyko nawrotu dolegliwości jest znacząco mniejsze. – stwierdza psychiatra, prof. Jacek Wciórka, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W czasie gdy infrastruktura, zapewniająca chorym nie tylko fundamentalną opiekę lekarską, lecz (również dająca szanse na ich reintegrację ze społeczeństwem jest ciągle bardzo słabo rozwinięta. W roku 2000, na 165 tys. zarejestrowanych chorych na schizofrenię (wg. szacunków Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego to jest, co najwyżej połowa ogółu osób chorujących na schizofrenię), 10% pracowało, następne 10% jest zdolnych do pracy na tak zwany otwartym rynku pracy, (a więc potencjalnie w każdej spółce czy instytucji), 60% osób wymaga różnorodnych form wspieranego zatrudnienia.Aktywność zawodowa chorych psychicznie jest najniższa wśród wszystkich grup niepełnosprawnych, z kolei chęć do podjęcia pracy jest wyjątkowo wysoka (90% chorych). Poprzez osoby dotknięte chorobą psychiczną robota rozumiana jest jako „pomost” ułatwiający nawiązanie satysfakcjonujących kontaktów socjalnych i sposobność doświadczania własnych osiągnięć i sprostania oczekiwaniom zewnętrznego świata. Stanowi ona szansę na zaangażowanie się w inną rolę socjalną, niż rola pacjenta.Odpowiedzią na potrzeby chorych jest Światowy Program „Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi”, wykonywany na świecie od 1996 r. poprzez Światowe Towarzystwo Psychiatryczne (WPA), a koordynowany w Polsce poprzez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP). Jego zadaniem jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób chorych, a kluczowym celem - przyrost otwartości i akceptacji wobec osób chorych na schizofrenię w społeczeństwie.W Polsce, program „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” to z jednej strony – organizacja i pomoc w działaniach lokalnych, które rozwiązują konkretne problemy chorujących, z drugiej kampania socjalna, której elementem najważniejszym jest Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię – „Schizofrenia-Otwórzcie Drzwi”. Kluczowe cele programu to z jednej strony, tworzenie środowiska wspierającego osoby chore psychicznie, przez sieć organizacji zajmujących się terapią, pomocą, profilaktyką i reintegracją zawodową, z drugiej zaś – działania wobec opinii publicznej ( raczej - kampanie socjalne) zmierzające do przełamywania stereotypów dotyczących chorujących, a Celem tegorocznej kampanii socjalnej „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” jest działanie na rzecz aktywizacji osób chorujących, przez wskazywanie, że to są osoby zdolne do pracy i upowszechnianie potencjalnych i istniejących rozwiązań tego problemu społecznego. Jednym z nich – uznawanym za bardzo efektywne zarówno z perspektywy reintegracji osób chorych ze społeczeństwem, jak i z perspektywy aktywizacji zawodowej są przedsiębiorstwa socjalne. Przykłady Pensjonatu „U Pana Cogito” w Krakowie czy także spółki Ekon, z Warszawy, zatrudniającej 850 osób chorych psychicznie i umysłowo wskazują, iż to jest rozwiązanie, które może istotnie zmniejszyć bezrobocie wśród chorych psychicznie. Chorym mogą (również sprzyjać elastyczne formy zatrudnienia, takie jak zatrudnienie przejściowe. Programy obchodów dnia solidarności dostępne na stronie: www.otworzciedrzwi.pl

Czym jest Jak pomóc 400 tysiącom znaczenie Słownik leczenie J .