Jazda na nartach a co to jest
Leczenie Jazda na nartach a wstrząśnienie mózgu. Definicja: W najwyższym stopniu narażeni na urazy.

Czy przydatne?

Definicja Jazda na nartach a wstrząśnienie mózgu

Co to jest: W najwyższym stopniu narażeni na urazy głowy są narciarze poniżej 18. roku życia i osoby starsze uprawiające ten sport. Mimo iż ogólne ryzyko poważnego urazu głowy jest małe (0,77 na 100 tys. narciarzy), sugeruje się, aby do dzieci i starszych miłośników białego szaleństwa kierować programy zapobiegające urazom.Dane te pochodzą z badania naukowców z Wydziału Zdrowia Publicznego w Kolorado, korzystających z obszernej bazy danych na temat wypadków sportowców w tym stanie USA w latach 1994-1997. Wybrali i zanalizowali oni przypadki urazów głowy wśród narciarzy, którzy trafili do szpitali. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Brain Injury.Stan ofiar wypadków oceniano przy zastosowaniu co najmniej trzech skal opisujących nasilenie urazu (między innymi najczęściej używanej poprzez neurologów skali śpiączki Glasgow). Okazuje się, iż urazy głowy rzadko stwarzają zagrożenie dla zdrowia narciarzy: średnie wartości stanu chorych były nieznacznie pomniejszone w relacji do normy. Znaczy to, iż przewarzająca część z hospitalizowanych odnosiła lekkie obrażenia, jeżeli wziąć pod uwagę symptomy uszkodzenia mózgu. Mimo to, prawie jedna czwarta pacjentów przebyła złamanie kości czaszki, a 80% okazywało symptomy wstecznego zaniku pamięci (nie pamiętali wydarzeń poprzedzających wypadek). To jest prawdopodobnie rezultat wystąpienia u znacznej części z nich wstrząśnienia mózgu, jest to objawów krótkotrwałego zaburzenia jego czynności bez zmian w obrębie jego struktury (a więc zniszczenia układu nerwowego). symptomy takie najczęściej przemijają, nie pozostawiając trwałych zmian.Mimo to, o niebezpieczeństwie powinni pamiętać w szczególności rodzice i opiekunowie najmłodszych adeptów sztuki narciarskiej i osoby starsze. Po upadku w razie zaburzeń pamięci, widzenia, niemożności wykonania ruchu albo innego niepokojącego zachowania trzeba jak najprędzej zgłosić się do szpitala

Czym jest Jazda na nartach a znaczenie Słownik leczenie J .