Kampania na Rzecz Świadomego co to jest
Leczenie Kampania na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa. Definicja: Powyżej 51% młodych Polaków uważa.

Czy przydatne?

Definicja Kampania na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa

Co to jest Kampania na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa: Powyżej 51% młodych Polaków uważa, iż nauka nt. życia seksualnego i środków antykoncepcyjnych, którą aktualnie młodzież otrzymuje w szkole jest niewystarczająca – wynika z badania CBOS przeprowadzonego w ramach Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3”. Wyniki badania stały się inspiracją do zainaugurowania Miesiąca Świadomego Rodzicielstwa, w trakcie którego w 5 miastach Polski odbędą się akcje edukacyjne.Inspiracją do stworzenia Kampanii były niepokojące statystyki dotyczące nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych młodych ludzi, a również niedostateczna wiedza nt. antykoncepcji w Polsce. Nieświadomość błyskawicznie może zmienić dotychczasowe życie nastolatków, a niekiedy prowadzić nawet do niepożądanych zachowań takich jak samobójstwo czy aborcja. Nierzadkie są sytuacje, kiedy nastolatki rodzą dzieci, a media informują o noworodkach podrzucanych na śmietnik czy dramatach rodzinnych związanych z niechcianą ciążą. We współczesnym świecie wiedza w tym zakresie ma szczególne znaczenie. Potwierdziły to przeprowadzone w kwietniu br. badania nt. postaw i zachowań seksualnych młodych Polaków* i badanie sytuacji młodocianych matek**. Młodzi ludzie czerpią wiedzę nt. życia seksualnego (w tym także środków antykoncepcyjnych) raczej od kolegów – 55,4% i z Internetu - 43,9 %, w dalszej kolejności od nauczycieli - 34,9% i z czasopism młodzieżowych – 32,6%, w trakcie gdy oczekują, by taką wiedzę dostarczali im rodzice albo opiekuni 72,9%, szkoła – 61,6% i doktor albo farmaceuta – 35,7%. Aż trzy czwarte młodych respondentów przyznało, iż lekcje wychowania seksualnego powinny być obligatoryjne. Podobne opinie pojawiały się w wywiadach z młodocianymi matkami – przewarzająca część przyznała, patrząc z perspektywy czasu, iż ich wiedza na temat życia seksualnego i środków antykoncepcyjnych nie była wystarczająca. Mimo podstawowej wiedzy na ten temat nie umiały połączyć jej z praktycznym zastosowaniem lub mówiły, iż brakowało im wyobraźni bądź poczucia odpowiedzialności. Nie wszystkie zapytane młodociane matki były zdania, iż dziewczęta powinny być lepiej poinformowane o życiu seksualnym. także wg nich główna rola w tym zakresie przypadać powinna rodzicom, w szczególności matce i szkole, gdzie lekcje powinny być obligatoryjne. Wiedza dostarczana w szkole jest niewystarczająca. „Badanie nt. postaw i zachowań seksualnych młodych Polaków” wykazało, iż prawie 80% zgodziła się ze stwierdzeniem, iż brak wiedzy nt. życia seksualnego i środków antykoncepcyjnych jest kluczową powodem przypadkowych ciąż nastolatek. Respondentki biorące udział w badaniu sytuacji młodocianych matek wyznały, iż gdyby mogły cofnąć czas, rozpoczęłyby współżycie seksualne potem lub – jeżeli rozpoczęłyby w tym samym wieku – stosowałyby środki antykoncepcyjne.„Właśnie dlatego chcemy edukować młodych ludzi nt. odpowiedzialnych zachowań seksualnych przez uświadamianie ich, iż z seksem zawsze będzie wiązał się temat macierzyństwa i rodzicielstwa. Kampania na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa ma za zadanie promować świadomość antykoncepcyjną i świadome planowanie rodziny, by w przyszłości rodzicami stawali się ludzie dojrzali do decyzji o posiadaniu potomstwa– mówi Magdalena Bober z spółki Gedeon Richter Plc., która jest inicjatorem Kampanii.„kluczowym czynnikiem pozwalającym realizować świadome rodzicielstwo jest wiedza. Bez informacji na temat antykoncepcji i bez swobodnego dostępu do niej, nikt nie zrealizuje efektywnie swoich planów, szczególnie w tak delikatnej materii jaką jest sfera intymna” – dodaje dr nauk medycznych Grzegorz Południewski z Towarzystwa Rozwoju Rodziny.Organizatorzy Kampanii „Kiedy 1+1=3”, szczególnie z racji na fakt, iż wg badania CBOS 73,2% młodych ludzi podziela opinię, iż wykorzystywanie antykoncepcji świadczy o dojrzałości i świadomym podejściu do kwestii planowania rodziny, mają nadzieję, iż zaplanowane akcje okażą się wartościowe.Miesiąc Świadomego Rodzicielstwa celowo uwzględnia w terminie Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca, , by w tym czasie przypomnieć o kwestiach, które mają wpływ na ukształtowanie się szczęśliwej rodziny. Akcje świadomościowe odbędą się w 5 miastach Polski. Inauguracja Miesiąca odbędzie się 25 maja w Lublinie, kolejne akcje zaplanowano w Krakowie (1.06.), Wrocławiu (8.06.), Gdańsku (15.06.), a zakończenie w Toruniu (22.06.). W ramach każdego spotkania w poszczególnych miastach w namiocie Kampanii będzie można skorzystać z porad specjalistów: ginekologów. Młodzież, która weźmie udział w akcji będzie mogła dostać broszurę edukacyjną „Przewodnik po antykoncepcji a więc jak świadomie planować rodzinę” i wziąć udział w konkursach edukacyjnych. Dodatkowo dzieci będą mogły wziąć udział w zabawach dotyczących tematu rodziny. Patronat honorowy nad Kampanią objęli: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Towarzystwo Rozwoju Rodziny. Inicjatorem Kampanii jest spółka Gedeon Richter Plc. – patron świadomego rodzicielstwa.* Badanie CBOS, kwiecień 2008, reprezentatywna próba ogólnopolska 495 osób w wieku 13-21 lat** Badanie CBOS, kwiecień 2008, wywiady pogłębione z 30 młodocianymi matkami z różnych regionów Polski, 14 kobiet urodziło pośrodku ostatnich 12 miesięcy, 6 nie potem niż 5 lat temu, 5 powyżej 5 lat temu i 10 powyżej 10 lat temu
Przyczyny Kofeina W Czasie Ciąży Związana Jest Z Niską Masą Urodzeniową:
Objawy bardzo małych ilości kofeiny w okresie ciąży znacznie powiększa ryzyko małej masy urodzeniowej u noworodka. Brytyjscy naukowcy przeanalizowali przebieg ciąży i dane medyczne prawie 2645 kobiet kampania na rzecz świadomego rodzicielstwa.
Przyczyny Koalicja Na Rzecz Walki Z Cukrzycą:
Objawy rosnącą potrzebą nauki i powiększenia efektywnej profilaktyki i diagnostyki cukrzycy, z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i nauki Zdrowotnej, została powołana interdyscyplinarna Koalicja na Rzecz kampania na rzecz świadomego rodzicielstwa.
Przyczyny Karmienie Piersią Zapobiega Alergiom U Dzieci:
Objawy podkreślają zalety karmienia piersią i namawiają mamy do jak najdłuższego utrzymania tego metody odżywiania niemowlęcia. Alergolodzy podkreślają, iż dzieci długo karmione piersią rzadziej chorują na kampania na rzecz świadomego rodzicielstwa.
Przyczyny Kobiety Lepiej Radzą Sobie Z Odgadywaniem Uczuć:
Objawy badań kanadyjskich naukowców kobiety umieją wiele lepiej rozpoznać nastrój ludzi po mimice twarzy niż mężczyźni. Dotyczy to zwłaszcza strachu i wstrętu. Panie rozpoznają te uczucia zarówno po wyrazie kampania na rzecz świadomego rodzicielstwa.
Przyczyny Kamica Nerkowa:
Objawy dolegliwość polegającą na wytrącaniu się w drogach moczowych nierozpuszczalnych złogów substancji chemicznych, które stanowią poprawny albo niepoprawny składniki moczu. Kamica nerkowa występuje kampania na rzecz świadomego rodzicielstwa.

Czym jest Kampania na Rzecz Świadomego znaczenie Słownik leczenie K .

  • Dodano:
  • Autor: