Kierunki działalności co to jest
Leczenie Kierunki działalności zakładów uzdrowiskowych. Definicja: Fundamentalne kierunki i.

Czy przydatne?

Definicja Kierunki działalności zakładów uzdrowiskowych

Co to jest: Fundamentalne kierunki i działania zakładów leczniczych to leczenie, rehabilitacja, prewencja i wychowanie zdrowotne. Leczenie obejmuje raczej dolegliwości przewlekłe, określane regularnie jako cywilizacyjne. Rehabilitacja uzdrowiskowa, zwana balneorehabilitacją, ma cechy swoiste, odróżniające ją od rehabilitacji prowadzonej w innych zakładach leczniczych. Wykorzystuje naturalne sposoby lecznicze, jakimi dysponuje dane uzdrowisko. W warunkach uzdrowiskowych prowadzone są dwie formy balneorehabilitacji: inicjalna i późna. Istotnym kierunkiem działania jest także profilaktyka. Przewiduje się, iż medycyna XXI wieku będzie zdominowana poprzez profilaktykę. Fundamentem profilaktyki, jak wiadomo, jest dążenie do zmiany patogennego modelu życia i zachowania człowieka, a z drugiej strony - wzmacnianie naturalnych systemów obronnych. Szeroko zakrojona profilaktyka najpełniej może być wykonywana właśnie w uzdrowiskach. W zakresie działań profilaktycznych udział lecznictwa uzdrowiskowego będzie się zatem stale zwiększał, stosunkowo poprawy poziomu ekonomicznego państwie i zamożności społeczeństwa. Część oddziałów sanatoryjnych w uzdrowiskach może idealnie spełniać funkcję pierwotnej prewencji medycznej w wielu chorobach cywilizacyjnych. Jednym z ważnych zadań, jakie spełnia lecznictwo uzdrowiskowe, jest wreszcie nauka zdrowotna, stanowiąca szansę pomniejszenia zachorowalności w sytuacjach wielu chorób cywilizacyjnych i pomniejszenia śmiertelności wśród ludzi w miarę młodych. Wszyscy chorzy przebywający w uzdrowisku powinni gdyż być jednocześnie leczeni i kompetentnie edukowani. Artykuł pochodzi z tygodnika "Służba Zdrowia" nr 63-66/2001

Czym jest Kierunki działalności znaczenie Słownik leczenie K .