Kolonoskopia nie wykrywa co to jest
Leczenie Kolonoskopia nie wykrywa wszystkich polipów. Definicja: Kolonoskopia jest uważana za.

Czy przydatne?

Definicja Kolonoskopia nie wykrywa wszystkich polipów

Co to jest: Kolonoskopia jest uważana za idealną metodę wykrywania raka okrężnicy, jednak zdarza się, iż prawie wszystkie polipy, które mogą poprzedzać postęp nowotworu, zostaną wykryte. W trakcie tradycyjnego zabiegu do jelita pacjenta wprowadza się wziernik, w celu oceny błony śluzowej całej okrężnicy. Następnie dzięki dodatkowym instrumentom możliwe jest usuwanie polipów, które nie są jeszcze nowotworowe) Specjaliści zgadzają się, iż to jest idealna sposób wykrywania raka jelita grubego. Wirtualna kolonoskopia jest sposobem niewiele inwazyjną, szybszą i mniej kłopotliwą dla niektórych pacjentów. Opiera się na tomografii komputerowej. Symulowany trójwymiarowy obraz wewnętrznej powierzchni ścian jelita grubego pozwala zidentyfikować polipy bez umieszczania w jelicie rury. Jednak nie jest tak wiarygodną sposobem jak kolonoskopia konwencjonalna. W czasie badań okazało się, iż obie sposoby nie są perfekcyjne. Kiedy wykonywano konwencjonalny zabieg kolonoskopii, nie stosując przedtem sposoby wirtualnej, pominięto 55 z 511 polipów. Sprawdzono również skuteczność obu metod w wykrywaniu polipów mierzących powyżej 6 mm, które mogą być nowotworowe. Stosując tradycyjną metodę nie wykryto 24% polipów, które mierzyły 10 mm albo więcej a kolonoskopia wirtualna nie wykazała 12% 6 mm narośli, które wykryto dzięki kolonoskopii optycznej. Przewarzająca część niewykrytych polipów znajdowała się w fałdach okrężnicy albo w rejonie wewnętrznej krawędzi odbytu. Eksperci nie są zdziwieni tymi rezultatami, twierdzą, iż nawet w idealnych warunkach kolonoskopia nie jest nieomylna. Najwspanialszym rozwiązaniem jest wykonanie kolonoskopii wirtualnej, a następnie szukanie pominiętych polipów konwencjonalną sposobem. Lekarze zalecają, by każdy począwszy od 50 roku życia wykonał jedno z poniższych badań: Test na obecność krwi utajonej w kale (co rok) i sigmoidoskopię (co 5 lat) Dwukontrastowy wlew cieniujący do jelita grubego (co 5 lat) Kolonoskopię (co 10 lat)

Czym jest Kolonoskopia nie wykrywa znaczenie Słownik leczenie K .