Kontrola poziomu glukozy po co to jest
Leczenie Kontrola poziomu glukozy po posiłku. Definicja: Cukrzyca jest schorzeniem spowodowanym.

Czy przydatne?

Definicja Kontrola poziomu glukozy po posiłku

Co to jest: Cukrzyca jest schorzeniem spowodowanym niedoborem albo brakiem insuliny i zmniejszeniem umiejętności komórek organizmu do wykorzystywania insuliny, a więc opornością na insulinę. Cukrzyca może powodować sporo chorób między innymi oczu, nerek, układu nerwowego, naczyń krwionośnych, dlatego wielkie znaczenie ma inicjalne wykrycie dolegliwości i właściwe leczenie. Najważniejszą sprawą jest właściwe kontrolowanie poziomu glukozy we krwi. Wiadomo, iż niewłaściwe kontrolowanie poziomu glukozy we krwi jest powodem powikłań. Aktualnie stosuje się trzy fundamentalne badania: PPG – (z angielskiego: Postprandial Plasma Glucose) poposiłkowy pomiar stężenia glukozy we krwi, mierzony 2 godziny po posiłku, FPG – ((z angielskiego: Fasting Plasma Glucose) pomiar stężenia glukozy po 8 godzinach po posiłku, HbA1c – pomiar poziomu hemoglobiny glikowanej wskazujący na średnią kontrolę glikemii w dłuższym okresie czasu (3-4 miesięce). Ostatnie badania wskazują, jak bardzo ważny jest pomiar PPG, gdyż istnieje powiązanie pomiędzy poposiłkowym poziomem glukozy a powiększonym ryzykiem wystąpienia miażdżycy i chorób układu krążenia (ryzyko tj. większe 2-4 razy dla chorych na cukrzycę). Pomiar PPG może być traktowany jako parametr zagrożenia chorobami układu krążenia. Chorzy na cukrzycę z wysokim poziomem PPG są bardziej narażeni na zaburzenia ze strony układu krążenia od tych pacjentów, u których stwierdzono podwyższony poziom glukozy we krwi przed posiłkiem albo na czczo. Wyniki te sugerują, iż poziom PPG jest lepszym parametrem zagrożenia komplikacjami sercowo-naczyniowymi niż wysoki poziom glukozy na czczo. Przez wzgląd na tak sporym znaczeniem tego wyznacznika powstała międzynarodowa ekipa specjalistów, zrzeszająca diabetologów z USA, Europy i Japonii, skupiająca się na możliwości zastosowania posiłkowej regulacji poziomu glukozy we krwi (PGR ((z angielskiego: Prandial Glucose Regulation), jako kluczowego czynnika właściwej kontroli przebiegu dolegliwości. Posiłkowa klasyfikacja glikemii, dotychczas niedoceniana, okazała się bardzo efektywna w prawidłowym prowadzeniu chorych na cukrzycę, zmniejszając częstość występowania chorób powiązanych z cukrzycą, będących jej powikłaniem. Posiłkowa klasyfikacja poziomu glukozy opiera się na aktywnej kontroli i utrzymaniu właściwego poziomu glukozy we krwi dzięki starannie dobranego leczenia. By zapewnić właściwe PGR, należy prowadzić pomiary stężenia glukozy poposiłkowe (PPG) 1,5 do 2 h po posiłku. Diabetolodzy sądzą, iż profesjonalna opieka zdrowotna powinna przykładać równą wagę do posiłkowej regulacji poziomu glukozy nie mniejszą niż do wyrównania glikemii na czczo i HbA1c, jeżeli ma być zrobiony krok naprzód w kontroli przebiegu cukrzycy. Aktualnie dolegliwość ta rozpoczyna urastać do problemu epidemii, a WHO szacuje, iż w roku 2025 liczba chorych na cukrzycę wzrośnie do 300 mln. sporo osób z cukrzycą umiera na skutek chorób układu krążenia (najczęściej zawał serca), a można to ryzyko zmniejszyć aktywną kontrolą PPG. Bardzo istotna jest zmiana tradycyjnego podejścia do leczenia cukrzycy, dostosowanie jej do najnowszych osiągnięć, w tym również wprowadzenie PGR, a więc posiłkowej regulacji poziomu glukozy

Czym jest Kontrola poziomu glukozy po znaczenie Słownik leczenie K .