Korzyści wynikające z co to jest
Leczenie Korzyści wynikające z obniżania RR u chorych po udarze. Definicja: Warszawa 28 czerwca.

Czy przydatne?

Definicja Korzyści wynikające z obniżania RR u chorych po udarze

Co to jest: Warszawa 28 czerwca 2001: W przełomowym badaniu trwającym 6 lat, obejmującym powyżej 6000 chorych po udarze mózgu z całego świata, wykazano olbrzymie korzyści wynikające z obniżania ciśnienia tętniczego, nawet u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Badacze uczestniczący w programie donieśli o zmniejszeniu częstości występowania ponownego udaru mózgu i ataków serca (zawałów serca) o 1/4-1/2 u pacjentów po przebytym udarze mózgu, którzy byli leczeni peryndoprylem (Prestarium®).Rezultaty międzynarodowego badania PROGRESS* i wynikające z niego korzyści dla polskich pacjentów zostały przedstawione przedwczoraj w trakcie konferencji naukowo-szkoleniowej "PROGRESS w leczeniu udarów mózgu". Wyniki badania wskazują, iż leczenie oparta na peryndoprylu (tylko peryndopryl albo peryndopryl i indapamid) pozwala na uniknięcie zgonu, ataku serca (zawału serca) albo ponownego udaru mózgu u jednego na dwudziestu trzech chorych po udarze, w momencie 5 letniej obserwacji. leczenie oparta na peryndoprylu minimalizuje również ryzyko poważnych powikłań udaru mózgu, takich jak inwalidztwo czy demencja.Jeden z organizatorów badania PROGRESS, prof. Stephen MacMahon z Uniwersytetu w Sydney w Australii, stwierdził, iż "uzyskane dane dostarczyły bezspornych dowodów na ważne korzyści zdrowotne u chorych wysokiego ryzyka. Zastosowanie tych obserwacji w leczeniu chorych po udarze mózgu może oszczędzić milionom chorym na całym świecie niepotrzebnych cierpień."Na podstawie światowych statystyk wiadomo, iż ok. 5 mln chorych umiera każdego roku na skutek udaru mózgu, a przynajmniej dalszych 15 mln pacjentów przeżywa udar, który u wielu z nich kończy się inwalidztwem. W Polsce rocznie rejestruje się ok. 60 000 - 70 000 nowych zachorowań. Pomimo, iż zapadalność na udar mózgu w naszym państwie utrzymuje się na średnim poziomie europejskim, umieralność chorych z udarem jest jedną z najwyższych w Europie. Równie niekorzystnie prezentuje się współczynnik niepełnosprawności pacjentów, którzy przeżyli udar mózgu. w trakcie, gdy w państwach wysoko rozwiniętych ok. 50% chorych pozostaje niepełnosprawnymi, w Polsce współczynnik ten wynosi 70%. w momencie 5 lat po przebyciu pierwszego udaru jeden na pięciu chorych, zapada na ponowny udar albo atak serca.Prof. John Chalmers z Uniwersytetu w Sydney i z Royal Prince Alfred Hospital w Sydney, kierownik badania PROGRESS, tak określił jego wyniki: "to jest olbrzymi krok do przodu. Dotychczas uważano, iż leki obniżające ciśnienie tętnicze są przydatne jedynie dla chorych z nadciśnieniem tętniczym. Dzięki wynikom badania PROGRESS wiadomo aktualnie, iż wykorzystywanie peryndoprylu i indapamidu jest korzystne nie tylko w ekipie chorych z wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego, ale również w znacząco liczniejszej ekipie pacjentów po udarze mózgu z prawidłowym ciśnieniem tętniczym." Więcej niż 2/3 wszystkich udarów mózgu występuje u chorych z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego, zdefiniowanymi zgodnie ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). aktualnie tylko niewielki odsetek pacjentów po udarze mózgu albo przejściowych atakach niedokrwiennych (tak zwany TIA) otrzymuje leki obniżające ciśnienie tętnicze. Wg prof. MacMahona "dysponujemy bezspornymi dowodami świadczącymi o konieczność stosowania tych leków u większości chorych po udarze mózgu, bez względu na wiek, ciśnienie tętnicze, a również inne przyjmowane leki. Obserwowane korzyści wynikające z takiego postępowania są bardzo znaczne i dotyczą licznej ekipy pacjentów, w trakcie gdy działania uboczne występują sporadycznie."Dotychczas, u chorych po udarze mózgu szeroko stosowano jedynie kwas acetylosalicylowy. Takie postępowanie nie jest jednak odpowiednie w razie pacjentów po szczególnie niebezpiecznych postaciach udaru - udarach krwotocznych. W badaniu PROGRESS łączne podawanie peryndoprylu i indapamidu zmniejszało ryzyko udaru mózgu o 3/4 u chorych po przebytym udarze krwotocznym.Badanie przeprowadziła niezależna ekipa badaczy w 172 szpitalach w Europie, Azji, Australii i Nowej Zelandii. Program finansowany był z grantów organizacji zajmującym się badaniami naukowymi w zakresie medycyny (z Australii i Nowej Zelandii), a również ze środków francuskiej spółki farmaceutycznej SERVIER. Zarówno peryndopryl, jak i indapamid są lekami zarejestrowanymi w większości państw na świecie w leczeniu nadciśnienia tętniczego.Wyniki badania PROGRESS zostały ogłoszone w ramach kampanii informacyjnej Dni Wiedzy o Udarze Mózgu.*(Perindopril pROtection aGainst REcurrent Stroke Study)Dodatkowe wiadomości o udarze mózgu i badaniu PROGRESS można znaleźć w Internecie: www.udarmozgu.pl; www.e-progress.org; www.iih.org

Czym jest Korzyści wynikające z znaczenie Słownik leczenie K .