Leczenie osób w podeszłym co to jest
Leczenie Leczenie osób w podeszłym wieku. Definicja: U starszych pacjentów zarówno tych leczonych w.

Czy przydatne?

Definicja Leczenie osób w podeszłym wieku

Co to jest: U starszych pacjentów zarówno tych leczonych w szpitalu jak i tych leczonych w domu częściej niż u osób młodych ujawniają się reakcje niepożądane na zażywane leki, które częściej są poważniejsze i przedłużające hospitalizację. Najczęściej są one powiązane z odmiennością starzejącego się organizmu wskutek czego dochodzi do odmiennego metabolizmu leków i ich eliminacji z organizmu co skutkuje odmienną reakcję organizmu na lek. Zmiany fizjologiczne w u ludzi starszych wymagają od lekarza niezwykłej ostrożności w doborze odpowiedniego leku i jego dawki. Z drugiej strony z racji na wiek pacjenta nie można mu nie podać leków przy istniejących wskazaniach. wskutek zmian w przewodzie pokarmowych dochodzi do zmian we wchłanianiu leków. Zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych zaopatrujących jelita, pomniejszenie wydzielania soku żołądkowego i pomniejszenie powierzchni jelit wywołują niższe stężenie leku podanego doustnie w porównaniu do osób młodych. Z drugiej strony pomniejszenie motoryki jelit skutkuje dłuższe pozostanie leku w przewodzie pokarmowym poprzez lek ma więcej czasu by wchłonął się do krwiobiegu. Jednak wypadkowa tych wpływów jest trudna do przewidzenia. Zmiany składu chemicznego ciała przejawiające się spadkiem masy ciała przy wzroście masy tkanki tłuszczowej 5-20% wywołują, iż stężenie leku we krwi osiąga wyższe wartości. W związku ze zmniejszeniem się całkowitej ilości wody leki osiągają wyższe stężenie co może objawić się nasilonymi działaniami ubocznymi. U ludzi starszych dochodzi także regularnie do pomniejszenia stężenia białka, co niesie za sobą także powiększenie wolnej, aktywnej frakcji leku, która przy prawidłowym stężeniu białka byłaby z nim związana i nieaktywna. Wszystkie zmiany w składzie chemicznym organizmu pojawiające się wraz ze starzeniem się wywołują większe prawdopodobieństwo kumulacji leku w organiźmie i jego ewentualnego toksycznego działania. Wraz jak przybywa lat upośledzeniu ulega funkcja wątroby i jej umiejętność do inaktywacji leków. . wskutek tych mechanizmów sporo leków dłużej pozostaje w formie aktywnej w organiźmie i wolniej jest z niego usuwana. Inne z nich są szybciej metabolizowane a jeszcze inne nie zmieniają swojej farmakokinetyki. Podwyższeniu stężenia leków sprzyja także upośledzeni czynności nerek . wskutek czego leki gorzej są usuwane z organizmu i dłużej w nim pozostają. regularnie może dojść do ich kumulacji i nasilenia działania niepożądanego. Tylko nieznaczna część osób nie wykazuje zmian w funkcjonowaniu nerek związanych z wiekiem. Musimy pamiętać, iż ujawnieniu się objawów niepożądanych są błędy jakie popełniają ludzie starsi przez wzgląd na prawidłowym przyjmowaniem leków a które powiązane są z gorszym funkcjonowaniem narządu wzroku i gorszą sprawnością intelektualną. by temu zapobiec sam chory lecz także członkowie jego rodziny czy opiekunowie powinni znać godziny przyjmowania leków, ich dawki i możliwe działania niepożądane

Czym jest Leczenie osób w podeszłym znaczenie Słownik leczenie L .