Leczenie uzdrowkowe co to jest
Leczenie Leczenie uzdrowiskowe - wskazania i przeciwwskazania. Definicja: Doktor kierujący na.

Czy przydatne?

Definicja Leczenie uzdrowiskowe - wskazania i przeciwwskazania

Co to jest Leczenie uzdrowiskowe - wskazania i przeciwwskazania: Doktor kierujący na leczenie uzdrowiskowe powinien znać wskazania i przeciwwskazania do tego rodzaju leczenia. Wskazania określają ekipy chorób albo poszczególne dolegliwości do leczenia w warunkach uzdrowiskowych. Wyodrębniają więc te dolegliwości przewlekłe, które mogą być leczone sposobami balneofizykalnymi, co - jak można się spodziewać - przyniesie dobre rezultaty. Przeciwwskazania dotyczą zaś ekipy chorób i jednostek chorobowych nie kwalifikujących się do leczenia sposobami uzdrowiskowymi. Zazwyczaj potrzebne jest wykorzystywanie w takich sytuacjach innych metod leczniczych. Wybrane z tej ekipy chorób nie mogą być leczone w uzdrowisku, gdyż nie przynosi to jakichkolwiek korzyści albo, co gorsza, może doprowadzić do zaostrzenia lub uogólnienia. Do leczenia uzdrowiskowego nie kwalifikują się także chorzy wymagający całodobowej indywidualnej opieki medycznej, czego zakład lecznictwa uzdrowiskowego nie może zapewnić. Wskazania i przeciwwskazania można podzielić na ogólne i szczegółowe. Wskazania ogólne odpowiadają profilom leczniczym uzdrowiska i obejmują zespoły jednostek chorobowych, które generalnie kwalifikują się do leczenia uzdrowiskowego, ale brak ściślejszych danych o rodzaju i stanie zaawansowania dolegliwości nie pozwala na podjęcie ostatecznej decyzji co do wyboru odpowiedniego uzdrowiska ani typu zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Znajomość wskazań ogólnych jest potrzebna lekarzowi kierującemu przy wstępnym podejmowaniu decyzji, kiedy ocenia, czy w ogóle może chorego skierować na ten typ leczenia; czy ten sposób leczenia mu pomoże, a nie zaszkodzi. Szczegółowe wskazania uściślają konkretne jednostki chorobowe, określają stadium schorzenia i inne szczegóły kliniczne. Ten rodzaj wskazań pomaga lekarzowi podjąć decyzję w kwestii wyboru typu zakładu lecznictwa uzdrowiskowego (szpital uzdrowiskowy czy sanatorium), do którego chory powinien być skierowany i konkretnego uzdrowiska. Przeciwwskazania ogólne, zwane także bezwzględnymi, obejmują zespoły albo jednostki chorobowe, które nie kwalifikują się do leczenia uzdrowiskowego niezależnie od rodzaju uzdrowiska i typu zakładu leczniczego. dolegliwości te wymagają zazwyczaj intensywnego leczenia specjalistycznego w miejscowym szpitalu. Inna ekipa chorób to te, co do których podejrzewamy, iż mogą ulec uogólnieniu albo zaostrzeniu pod wpływem stosowanej terapii uzdrowiskowej. Ważnym problemem, regularnie kontrowersyjnym, jest zarządzanie do uzdrowisk chorych w wieku podeszłym. Z medycznego punktu widzenia nie wiek metrykalny powinien być brany pod uwagę, lecz stan wydolności układowej i narządowej. Zasadą powinno się stać zarządzanie chorych w wieku podeszłym i tych z zaawansowanymi chorobami do miejscowości uzdrowiskowych położonych najbliżej ich miejsc zamieszkania, co zmniejszy uciążliwość podróży i pozwoli na lepszą adaptację do środowiska przyrodniczego. Należy zaznaczyć, iż przeciwwskazania ogólne odnoszą się także do chorób towarzyszących chorobie podstawowej. Wprowadzenie do uzdrowisk nowej formy leczenia, jaką jest inicjalna rehabilitacja, wpłynęło na znaczące ograniczenie przeciwwskazań, co znaczy rozszerzenie wskazań leczniczych. W zestawieniu przeciwwskazań ogólnych znajdują się te rodzaje chorób albo powikłań, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego i sanatoryjnego, lecz mogą stanowić względne wskazania do leczenia w zakładach rehabilitacji uzdrowiskowej. Do takich chorób można zaliczyć niedowłady i porażenia z nietrzymaniem moczu niedużego stopnia i przebycie operacji zakończonej wytworzeniem sztucznego odbytu (stomia). Zupełnie nowym podejściem w problematyce wskazań leczniczych jest ważna zmiana stanowiska co do leczenia w warunkach uzdrowiskowych chorób nowotworowych po zakończonym leczeniu zachowawczym albo operacyjnym. Poprzez co najmniej 50 lat obowiązywały zasady niekierowania do uzdrowiska chorych po leczeniu dolegliwości nowotworowej przedtem niż przed upływem 5 lat obserwacji po zabiegu albo chemioterapii. Krajowi konsultanci w balneologii i onkologii uzgodnili ostatnio wspólne stanowiska w dziedzinie wskazań i przeciwwskazań do leczenia różnych postaci dolegliwości nowotworowej. Wg tych uzgodnień zdecydowane przeciwwskazanie do leczenia dolegliwości nowotworowej w uzdrowisku występuje u chorych z czynną chorobą nowotworową we wszystkich postaciach, u chorych w czasie chemioterapii i przed upływem jednego roku od zakończenia leczenia operacyjnego albo zachowawczego. Jedynie chorych po leczeniu niektórych nowotworów (czerniak, nerki, białaczka, ziarnica złośliwa, chłoniak złośliwy) nie należy kierować przedtem niż przed upływem 5 lat od zakończenia leczenia. Kluczowa zmiana bazuje więc na możliwości skierowania do uzdrowiska części chorych po leczeniu na skutek nowotworu złośliwego już po roku, a nie po 5 latach obserwacji. Opracowano na podstawie "Kompendium balneologii" Wskazania ogólne 1. dolegliwości układu krążenia: przewlekłe dolegliwości mięśnia sercowego, przewlekłe dolegliwości naczyń wieńcowych, stany po zawale serca, stany po przebytych niektórych ostrych chorobach serca, stany po operacjach serca, zastawek i sporych naczyń, wady serca, nadciśnienie tętnicze, przewlekłe dolegliwości naczyń obwodowych kończyn dolnych, dolegliwość Raynauda i inne nerwice naczyniowe, dolegliwości układu żylnego. 2. dolegliwości układu oddechowego: przewlekłe nieżyty górnych dróg oddechowych i zatok obocznych nosa, przewlekłe nieżyty oskrzeli, rozstrzenia oskrzeli, dychawica oskrzelowa, zwłóknienie płuc, pylice płuc, zespół serca płucnego, stany po zapaleniu płuc i oskrzeli, stany po operacjach torakochirurgicznych. 3. dolegliwości układu trawienia: dolegliwość wrzodowa żołądka, przewlekłe nieżyty żołądka i dwunastnicy, stany po operacjach żołądka i dwunastnicy na skutek dolegliwości wrzodowej, przewlekłe dolegliwości przełyku, nieżyty jelita cienkiego i grubego i zaburzenia czynnościowe jelit, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, przewlekłe dolegliwości pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych albo stany po przebytych ostrych zapaleniach, stany po operacjach pęcherzyka i dróg żółciowych, przewlekłe zapalenie trzustki i stany po ostrym zapaleniu, stany po wirusowym zapaleniu wątroby, stłuszczenie wątroby i inne przewlekłe hepatopatie. 4. dolegliwości układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii (cukrzyca, otyłość, nadczynność i niedoczynność tarczycy, dolegliwości przysadki i nadnerczy): cukrzyca typu I, cukrzyca typu II, cukrzyca typu I i II z przewlekłymi powikłaniami naczyniowymi (kończyn, mózgu, serca), stany przed planowaną amputacją i po amputacji kończyn z przyczyn naczyniowych, cukrzyca typu I i II z powikłaniami neurologicznymi, cukrzyca typu I i II z nefropatią, stany po leczeniu ostrych powikłań cukrzycowych, cukrzyca z otyłością i nadciśnieniem i hiperlipidemią i opornością obwodową na insulinę (Zespół X), cukrzyca z endokrynopatiami i innymi chorobami metabolicznymi, skaza moczanowa, otyłość skojarzona z chorobami układu krążenia, ze zmianami w narządzie ruchu, zaburzeniami gospodarki lipidowej i innymi chorobami, nadczynność tarczycy, stany po zapaleniu tarczycy, stany po operacjach tarczycy, niedoczynność tarczycy i wole obojętne, akromegalia, niedoczynność poporodowa przysadki, zespół Cushinga, niedoczynność kory nadnerczy, niedoczynność przytarczyc. 5. dolegliwości reumatologiczne i ortopedyczno-urazowe: reumatoidalne zapalenie stawów i zespoły pokrewne, zesztywniające zapalenie kręgosłupa, stany po operacjach stawów kończyn i kręgosłupa, toczeń rumieniowy przewlekły, dna moczanowa, dolegliwość zwyrodnieniowa stawów, gościec pozastawkowy, stany pourazowe tkanek miękkich, stawów i kości, stany po oparzeniach, stany po zabiegach operacyjnych ortopedycznych kości i stawów, po amputacjach kończyn, przygotowanie układu mięśniowo-stawowego do sporych zabiegów ortopedycznych (przed zabiegiem operacyjnym), wady postawy i wady wrodzone. 6. dolegliwości układu nerwowego: zespół rwy kulszowej i splotu ramieniowego, nerwobóle i przewlekłe zapalenia nerwów korzeni i splotów nerwowych, stany po urazach nerwów obwodowych i splotów, stany po zabiegach operacyjnych mózgu, rdzenia, jądra miażdżystego, jamistość rdzenia, przewlekłe zapalenie wielonerwowe i stany po zatruciach, stany po udarach mózgowych, stany po urazach czaszkowo-mózgowych, stany po zapaleniu mózgu i opon mózgowych, stany po zapaleniu poprzecznym i połowiczym rdzenia, stwardnienie rozsiane, dolegliwość Parkinsona, stany po urazach kręgosłupa, stany po operacjach łagodnych guzów rdzenia kręgowego, stany po chorobie Heinego-Medina, porażenie mózgowe dziecięce, nerwice narządowe, 7. dolegliwości żeńskie: przewlekłe stany zapalne i pozapalne narządu rodnego, stany po operacjach ginekologicznych, zaburzenia wieku przekwitania, opóźnione dojrzewanie płciowe, niepłodność z zaburzeniami cyklu miesiączkowego, brak miesiączki wtórny. 8. dolegliwości skóry: przewlekłe postacie zapalenia skóry, w tym na tle alergicznym, dolegliwości z zaburzeniami rogowacenia naskórka (łuszczyca, przyłuszczyca, rybia łuska, łupież czerwony mieszkowy), twardzinowe i zanikowe dolegliwości skóry, schorzenia łojotokowe, dolegliwości naczyniowe skóry, dermatozy zawodowe i przemysłowe, troficzne owrzodzenia skóry i liszaj płaski. 9. dolegliwości układu moczowego: kamica dróg moczowych, stany po usunięciu kamieni z dróg moczowych, stany po ostrych infekcjach układu moczowego, stany po operacjach nefrologicznych i urologicznych, przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek i dróg moczowych, przewlekłe zapalenie kłębuszków nerkowych, stany po zatruciach substancjami nefrotoksycznymi, zwyrodnienie torbielowe nerek, skaza moczanowa. 10. dolegliwości zawodowe: stany po ostrych zatruciach środkami nefrotoksycznymi albo neurotoksycznymi, stany po zatruciach hepatotoksycznych, stany po zatruciach przebiegających z symptomami obrzęku płuc, zmiany w układzie krwiotwórczym wywołane zatruciami ostrymi albo przewlekłymi i promieniowaniem jonizującym, zmiany w układzie kostnym z przyczyn zawodowych, dolegliwość wibracyjna, przewlekła bruceloza, pylice płuc i przewlekłe nieżyty oskrzeli powiązane z ekspozycją zawodową. Przeciwwskazania ogólne (bezwzględne) Ostre dolegliwości zakaźne. Przewlekłe dolegliwości zakaźne (czynna gruźlica, dolegliwości weneryczne, dolegliwości pasożytnicze). Ogniska zapalne (ropne zapalenie zatok obocznych nosa, ropnie okołozębowe, grzybice skóry). Żółtaczka. dolegliwości mające ważne wskazania do zabiegów chirurgicznych (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerki, zwężenie odźwiernika, krwawienia pokarmowe, przepuklina ze skłonnością do uwięźnięcia i inne). Pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania. Niewydolność narządowa wątroby, nerek. Skazy krwotoczne ciężkiego stopnia. dolegliwości psychiczne, niedorozwój umysłowy znacznego stopnia. Zespół psychoorganiczny, otępienie starcze. Poważne zaburzenia osobowości i zachowania. Zniedołężnienie, całkowita niesprawność do samoobsługi. dolegliwości wyniszczające układowe. Chorzy w ciężkim stanie ogólnym, z przeciwwskazaniami do transportu. Dużego stopnia nietrzymanie moczu i kału (cewnikowanie na stałe pęcherza). Alkoholizm i narkomania. Padaczka z częstymi napadami. Czynna dolegliwość nowotworowa. Stany w przebiegu leczenia operacyjnego albo zachowawczego nowotworów: nerki, czerniaka złośliwego, białaczki i ziarnicy złośliwej i chłoniaków złośliwych przed upływem 5 lat, pozostałe przed upływem 1 roku od zakończenia leczenia. Ciąża i moment karmienia. Ostre zapalne i niedokrwienne dolegliwości kardiologiczne. Groźne zaburzenia rytmu serca, w tym napadowe migotanie przedsionków ze zmianami w sercu pośrodku ostatnich 6 miesięcy. Nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z 2 i więcej czynnikami ryzyka Pozostałe przeciwwskazania kardiologiczne i innych układów dotyczą przeciwwskazań szczegółowych. Artykuł pochodzi z tygodnika "Służba Zdrowia" nr 63-66/2001
Przyczyny Liczba Kontuzji Podczas Zajęć WF Wzrasta:
Objawy amerykańskich naukowców dowodzą, iż prawdopodobieństwo wystąpienia kontuzji wśród uczniów dramatycznie wzrasta. Badacze nie umieją odpowiedzieć, dlaczego dochodzi częściej do uszkodzeń ciała. Nie ma leczenie uzdrowiskowe - wskazania i przeciwwskazania.
Przyczyny Leki A Zaburzenia Pracy Mózgu U Kobiet Po Menopauzie:
Objawy który wybiórczo pobudza receptory estrogenowe znajdujące się w tkance kostnej, dzięki czemu powiększa się gęstość kości, a z powodu minimalizuje częstość złamań u kobiet w momencie klimakterium leczenie uzdrowiskowe - wskazania i przeciwwskazania.
Przyczyny Lato Bez Papierosa:
Objawy pora roku, tak aby przestać palić. W lecie najczęściej mamy urlop, w trakcie którego uwalniamy się od codziennej rutyny i kłopotów. Latem możemy również spędzać sporo godz. poza domem, oddając się leczenie uzdrowiskowe - wskazania i przeciwwskazania.
Przyczyny Leczenie Choroby Wieńcowej U Kobiet I Mężczyzn:
Objawy niedokrwienna serca przedtem występuje u mężczyzn, w trakcie gdy kobiety chorują w wieku późniejszym. Zaobserwowano, iż choroby zgłaszane poprzez kobiety regularnie są niespecyficzne i mogą sugerować leczenie uzdrowiskowe - wskazania i przeciwwskazania.
Przyczyny Letnie Upały Szkodzą Lekom...:
Objawy zaszkodzić lekarstwom przechowywanym w domu. Farmaceuci doradzają, by w tym okresie szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie leków przed słońcem. Wystawione na działanie słońca i wysokich leczenie uzdrowiskowe - wskazania i przeciwwskazania.

Czym jest Leczenie uzdrowiskowe znaczenie Słownik leczenie L .

  • Dodano:
  • Autor: