Lekarze Rodzinni dołączają co to jest
Leczenie Lekarze Rodzinni dołączają do strajku. Definicja: W trakcie dzisiejszej konferencji.

Czy przydatne?

Definicja Lekarze Rodzinni dołączają do strajku

Co to jest: W trakcie dzisiejszej konferencji prasowej w Zielonej Górze, Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej zrzeszeni w Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie [PZ] poinformowali, iż od dnia 30 maja br. przystępują do strajku generalnego służby zdrowia. Spotkanie lekarzy.wskutek spotkani przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy [OZZL], z reprezentantami Federacji PZ, lekarze rodzinni podjęli decyzję o przystąpieniu do strajku. Posunięcie tj. słowem oburzenia środowiska medycznego brakiem przesłanek do uzyskania porozumienia z rządem. Decyzja ta zapadła wczoraj [29 maja] w późnych godzinach popołudniowych w siedzibie Wielkopolskiego Porozumienia Zielonogórskiego w Koninie. Spotkanie lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej z lekarzami zatrudnionymi w szpitalach odbyło się w celu omówienia wspólnych postulatów w zaostrzającym się strajku. Wypracowane postulaty.Dzisiaj [30 maja] o godzinie 11.00 w Zielonej Gorze została zwołana narada prasowa, na której lekarze z Federacji Porozumienie Zielonogórskie oświadczyli, iż dzisiaj, jest to od 30 maja w dwóch wyznaczonych poprzez nich województwach [podkarpackim i śląskim] od godziny 12.00 do 14.00 lekarze Porozumienia Zielonogórskiego będą przyjmować w swoich gabinetach wyłącznie ostre przypadki. Pacjenci bez pilnych wskazań nie będą w takich godzinach obsługiwani. Prócz tego - jak poinformowała prezes Wielkopolskiego Porozumienia Zielonogórskiego Bożena Janicka, „Federacja PZ domaga się od władz centralnych zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego dla pacjenta, systemowych zmian w ochronie zdrowia, podniesienia znaczenia podstawowej opieki zdrowotnej i wzrostu nakładów publicznych na ochronę zdrowia do, przynajmniej 6% PKB”. To jest pierwszy taki sygnał ze strony lekarzy rodzinnych zrzeszonych w Federacji PZ. Jeśli przypadek nie zostanie poprzez rząd potraktowana, jako nadzwyczajnie poważna i w najbliższym czasie nie nastąpi radykalna zmiana nastawienia władz do wniosków przedstawicieli strajkujących lekarzy, PZ będzie eskalować własne działania, aż do strajku generalnego w 14 województwach włącznie. Wielkopolskie Porozumienie Zielonogórskie jest jednym z największych Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia należących do Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Działa na rzecz i w obronie wspólnych interesów osób zrzeszonych w organizacjach członkowskich Porozumienia Zielonogórskiego. Celem Wielkopolskiego Porozumienia Zielonogórskiego jest ochrona praw i reprezentowanie środowiska lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wobec dysponentów środków publicznych i niepublicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia. W tym - wobec NFZ, Ministerstwa Zdrowia, organów władz i administracji państwowej, organów samorządów terytorialnych i związków zawodowych pracowników. Ponadto celem WPZ jest dążenie do podwyższania standardu świadczenia usług medycznych. Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia WIELKOPOLSKIE - POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE z siedzibą w Koninie powstał 5 marca 2004 roku w Poznaniu. Struktura związku obejmuje pięć byłych województw Wielkopolski jest to pilskie, leszczyńskie, kaliskie, konińskie, poznańskie. Utworzone oddziały regionalne, reprezentowane są poprzez przedstawicieli – prezesów. Najmniejszą jednostką organizacyjną WPZ jest pow.. Powiatów w Wielkopolsce jest 31. Od początku istnienia WPZ Prezesem jest pani Bożena Janicka. Wielkopolskie Porozumienie Zielonogórskie jest jednym z 5 związków założycieli Federacji PZ (pozostałe związki pochodzą z województwa lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego).W Federacji PZ jest aktualnie 14 Związków Wojewódzkich

Czym jest Lekarze Rodzinni dołączają do znaczenie Słownik leczenie L .