Leki z importu równoległego co to jest
Leczenie Leki z importu równoległego na listach refundacyjnych. Definicja: Dzisiaj weszła w życie.

Czy przydatne?

Definicja Leki z importu równoległego na listach refundacyjnych

Co to jest Leki z importu równoległego na listach refundacyjnych: Dzisiaj weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja list leków refundowanych. Po raz pierwszy refundowane będą leki z importu równoległego. Te sama produkty lecznicze, które po cenach od kilkunastu do kilkudziesięciu proc. wyższych oferują spółki farmaceutyczne.Na listach leków refundowanych pojawiło się siedem produktów leczniczych z importu równoległego. Trzy z nich są dostępne dla pacjenta za odpłatnością ryczałtową 3,20 zł. To są: lek służący w leczeniu dolegliwości Parkinsona, lek służący w leczeniu padaczki i lek przeciwpasożytniczy. Na każdym opakowaniu takiego leku Narodowy Fundusz Zdrowia zaoszczędzi do 34 zł. Pozostałe cztery leki będą mogli taniej kupić w aptekach pacjenci, oszczędzając średnio 20 procent To są: antybiotyk, lek służący w leczeniu dolegliwości Parkinsona, lek obniżający poziom cholesterolu i lek służący w leczeniu niepłodności. Pojawienie się leków z importu równoległego na listach refundacyjnych to istotne wydarzenie. Pokazuje, iż również leki refundowane mogą być dostępne dla pacjenta po niższej cenie. Byliśmy do chwili obecnej jednym z niewielu państw w Europie, gdzie leki z importu równoległego nie były refundowane. W wielu państwach trafiają one na listy automatycznie – komentuje Tomasz Dzitko, szef łódzkiej Delfarmy, największej polskiej spółki zajmującej się importem równoległym.Leki z importu równoległego trafiły na listy refundacyjne z niższą ceną i własnym limitem refundacji. Ministerstwo Zdrowia odniosło ceny importerów równoległych do najtańszych odpowiedników w ekipie. Leki te mają więc w każdym przypadku najniższą cenę i przynoszą największe oszczędności pacjentom i budżetowi państwa. Ceny importerów równoległych są średnio o 20 procent niższe od cen leku referencyjnego. Gdyby ceny leków z importu równoległego porównywane były do cen leków oryginalnych, a nie generycznych, na nowych listach byłoby ich na pewno więcej. Leki z importu równoległego nie stanowią gdyż konkurencji dla generyków, ale dla leków oryginalnych. To są te same leki, które oferuje producent, przepakowane jedynie do nowych kartoników dla poprawy wygody i bezpieczeństwa pacjentów – mówi Tomasz Dzitko – i oczywiście znacząco tańsze. do chwili obecnej na rynku dostępnych było powyżej 60 produktów leczniczych z importu równoległego, raczej tych wydawanych z regulaminu lekarza. Pacjenci tylko w 2007 roku zaoszczędzili dzięki nim powyżej 30 mln Zł. Prawie 25 mln Zł to oszczędności pośrednie, a więc wynikające z obniżania cen poprzez spółki farmaceutyczne w odpowiedzi na import równoległy.* Ceny niektórych produktów spadły nawet o połowę, jeszcze przed zapowiadanym pojawieniem się konkurencyjnych produktów w aptekach. – Import równoległy stoi na straży konkurencji. Jako trzeci pełnoprawny uczestnik rynku (w okolicy leków innowacyjnych i generyków) wskazuje pacjentom i publicznemu płatnikowi, gdzie wydatki leczenia można obniżyć – podsumowuje Tomasz Dzitko.* obliczenia na podstawie cenników hurtowni farmaceutycznychRynekWartość całkowita rynku farmaceutycznego w Polsce: 16,6 mld PLNWartość rynku leków, które mają w Polsce konkurencję w formie importu równoległego: 1,1 mld PLNWartość rynku importu równoległego: 61,6 mln PLNDane IMS Health, MAT05/08 (za 12 miesięcy licząc od maja wstecz)Import równoległyImport równoległy bazuje na zakupie leku w autoryzowanej hurtowni farmaceutycznej w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie jest on tańszy i sprzedaży w państwie, gdzie cena producenta jest wyższa. To precyzyjnie ten sam lek, który jest dystrybuowany w innych legalnych kanałach dystrybucji, różniący się jedynie opakowaniem zewnętrznym. Leki z importu równoległego podlegają gdyż przepakowaniu w opakowanie oznakowane w języku ojczystym, zawierające przygotowaną w tym języku ulotkę. Opakowanie wewnętrzne (tzn. blistry, fiolki etc.) nie jest naruszane i pozostaje bez zmian. Leki z importu równoległego podlegają tym samym wymogom bezpieczeństwa, co leki sprzedawane bezpośrednio poprzez producenta. Zarówno zwalnianie serii, jak i wycofywanie leku z obrotu następuje na tych samych zasadach, co w razie leku wprowadzanego do obrotu tradycyjnymi kanałami dystrybucji. Wszelakie czynności realizowane są w warunkach GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania) i GDP (Dobrej Praktyki Dystrybucji). Leki dopuszczane są do obrotu na podstawie pozwolenia Ministra Zdrowia, wydawanego w oparciu o raport przygotowany poprzez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. System importu równoległego został wprowadzony do polskich regulaminów w nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie w dniu akcesji Polski do UE. Do dnia dzisiejszego wydanych zostało prawie 200 pozwoleń na import równoległy. Pierwsze produkty z importu równoległego pojawiły się w listopadzie 2005 r
Przyczyny Ludzkie Płody Zagrożone Aterotrombozą:
Objawy krążenia powiązane z aterotrombozą (która stanowi późne powikłanie procesu miażdżycowego) są ciągle najczęstszą powodem zgonów. Chorują na nie w pierwszej kolejności ludzie dorośli, ale ich postęp leki z importu równoległego na listach refundacyjnych.
Przyczyny Leczenie Choroby Wieńcowej U Kobiet I Mężczyzn:
Objawy niedokrwienna serca przedtem występuje u mężczyzn, w trakcie gdy kobiety chorują w wieku późniejszym. Zaobserwowano, iż choroby zgłaszane poprzez kobiety regularnie są niespecyficzne i mogą sugerować leki z importu równoległego na listach refundacyjnych.
Przyczyny Leki Bez Recepty:
Objawy jakiejkolwiek apteki, czy większego sklepu, a można tam kupić dziesiątki leków dostępnych bez recepty, zaczynając od leków na przeziębienie, kończąc na lekach przeciwgorączkowych. Zazwyczaj to są leki z importu równoległego na listach refundacyjnych.
Przyczyny Łyżka Stołowa Nie Odmierzy Leku:
Objawy amerykańskich naukowców wykazały, iż używanie łyżek stołowych bądź łyżek do herbaty jako przyrządów do odmierzania określonej ilości leki mogą katastrofalne skutki. Testy przeprowadzono na 195 leki z importu równoległego na listach refundacyjnych.
Przyczyny Lulek Czarny:
Objawy niger - Lulek czarny Rodzina: Solanaceae Opis surowca: Surowcem są liście lulka czarnego zgromadzone w okresie kwitnienia, zawierające nie mniej niż 0,05% alkaloidów w przeliczeniu na atropinę leki z importu równoległego na listach refundacyjnych.

Czym jest Leki z importu równoległego znaczenie Słownik leczenie L .

  • Dodano:
  • Autor: